04/11/2020 Tarihli Meclis Kararı

04/11/2020 Tarihli Meclis Kararı
04.11.2020 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2020 yılı 17. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 17. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 04/11/2020 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 17 inci, 2020 Yılı toplantı döneminin 7 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 

1- Geçen Toplantının 07 Ekim 2020 tarihli 1. birleşimi ve 20 Ekim 2020 tarihli 2. birleşimine ait Zabıtlarının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Uygulama İmar Planı kapsamında, Selimzade Mahallesi, 4107 ada, 64 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 7379 ada, 2 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
4- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2184. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
5- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 20. Bahçe Sokağın 2669 ada, 36 parsele kadar uzatılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
6- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, Belediyemize tahsisli Cumalıkızık Mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait devlet ormanı niteliğindeki 179.128 m2. yüzölçümlü Cumalıkızık “D” tipi mesire alanında yapılacak düzenleme ve kiralama, ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 25 yıl süreyle işletilmesi, kiralanması ihale edilmesi ve yapılacak diğer iş ve işlemler için Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğüne, Belediye Encümenine ve Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
7- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, Bursa Orman İşletme Müdürlüğünden Belediyemize tahsisli, İlçemiz Hamamlıkızık Köyü Küreklidere Mevkiinde bulunan 112.365,94 m2. yüzölçümlü alana sahip açık otopark, piknik mesire alanı, çay bahçesi ve bahçeli lokantanın 10 (on) yıllığına ihale yoluyla kiraya verilmesi ve şartları belirlemek üzere Encümene yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
8- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, İlçemizde ihtiyaç sahibi kişilere gıda yardımı, sıcak yemek, giysi yardımı, beyaz eşya, ev eşyası yardımı desteği ve dezavantajlı gruplara mesleki eğitim, kültürel çalışmaları ile ilgili hizmet vermek amacıyla Belediyemiz ile Derya-i Şefkat Yardımlaşma Derneği arasında protokol yapılmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 6 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - AK Parti ve MHP Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 25 kabul oyu) ile kabulüne,
 
9- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, İlçemizdeki mültecilere yönelik Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi (UNHCR) ile Yıldırım Belediyesi iş birliği kapsamında ilçemizdeki sosyal bütünleşmeyi sağlamak, barışçıl birlikte yaşamayı arttırmak üzere mültecilere ve yerel halka yönelik toplumsal entegrasyonun sağlanması için dil kursları, beceri geliştirme eğitimleri, meslek edindirme kursları, girişimcilik vb. konularda eğitim ve materyal desteği, sağlık ve önleyici tedbirler kapsamında ise malzeme desteği ile Belediyemizin sunmuş olduğu hizmetlerde işbirliği yapılması adına hazırlanan mutabakat metninin imzalanması için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 6 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - AK Parti ve MHP Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 25 kabul oyu) ile kabulüne,
 
10- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün, Tümleşik Belediye Otomasyon Sistemi Alımı İşinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 67. maddesine göre üç yıllık yapılabilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
11- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planında bitişik nizam konut alanında kalan mülkiyeti Belediyemize ait Millet Mahallesi, 4584 ada, 3 sayılı ve 138.82 sahalı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık arttırma usulü ile satışının yapılıp yapılmayacağı ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
12- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yediselviler Mahallesi, 1230 ada, 47 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
13- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi, 3113 ada, 10 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
14- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Millet Mahallesi, 3083 ada, 1 parsel ve 3084 ada, 1 parselde yapılan plan değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesinin kararı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
15- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2168 ve 2169 uncu İsimsiz Sokaklara isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
16- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nimet YILDIZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
17- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Oktay ALTUN’ un sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
18- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Fatih KARA’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
19- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mücahit BOZKURT’ un sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
20- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Selim YOLGEÇEN’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
21- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet SAGDIÇ’ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
22- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
23- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İmren ÇAVUŞOĞLU’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
24- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Şenol ÇULCU’nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
25- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Cahit GÜNER ve Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, Mimarsinan Mahallesi, 1647 ada, 54 sayılı ve 63.750,98 m2. sahalı parselde mülkiyeti Belediyemize ait 1.177,80 m2.’ lik hissemizin öğrenci yurdu yapılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığına (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü) 25 (yirmibeş) yıllığına tahsisinin yapılması ile ilgili önergenin; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 6 ret - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 30 kabul oyu) ile kabulüne,
 
26- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Hızır ÇETİNKAYA ve Feridun ÖZYÜKSEL tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında Vatan Mahallesi, 4027 ada, 43 parsele konan plan notunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
27- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Feridun ÖZYÜKSEL ve Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Uygulama İmar Planı kapsamında Millet Mahallesi, 3076 ada, 7 parselde imar hatlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
28- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, İsmail TURAN, Mustafa BOZKURT, Mustafa Engin KARGILI, Salih BARIŞ ve Burak Alp ÖZBEK tarafından yazılı olarak verilen, Bursa ve Yıldırım özelinde deprem hazırlıkları ve alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi eksikliklerin giderilmesi, deprem master planının hazırlanması, çürük binaların yıkılması, güçlendirme ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
29- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, İsmail TURAN, Mustafa BOZKURT, Mustafa Engin KARGILI, Salih BARIŞ ve Burak Alp ÖZBEK tarafından yazılı olarak verilen, Millet Mahallesi, Derya Caddesi ile 11 Eylül Bulvarının kesiştiği aksta Derya Caddesi boyunca site girişlerine uygun olarak refüjlerin belli noktalarda araç geçişine izin verecek şekilde düzenlenmesi ile ilgili önergenin; Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
30- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY tarafından yazılı olarak verilen, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3113 ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaza ait plan değişikliği yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
31- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Meclis Üyesi Mehmet YILMAZ tarafından yazılı olarak verilen, Teleferik Caddesinin kapanması ile bölgede trafiğin rahatlaması için Uludağ Caddesi ve 5. Park Sokağın planda olduğu şekle getirilmesi ve Piremir Kapalı Pazar yerinin önündeki yolun plandaki gibi açılması ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
32- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY tarafından yazılı olarak verilen, İzmir’ de yaşanan deprem felaketinin ardından kısa süre içerisinde deprem bölgesine intikal ederek arama kurtarma çalışmalarına katılan Yıldırım Belediyesi Arama-Kurtarma ekibine gerekli desteğin verilerek ödüllendirilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
33- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Meclis Üyesi Turgay FERAHLIER tarafından yazılı olarak verilen, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda alınan karar gereği her ay belirlenecek konu kapsamında Belediyemize ait olan TV ve sosyal medya hesaplarından röportaj ve videoların yayınlanması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
  Karar verildi.
 
 
 
                                                                                                               Meclis Başkanı
                                                                                                             Oktay YILMAZ
 
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU