04/12/2019 Tarihli Meclis Karar Özeti

04/12/2019 Tarihli Meclis Karar Özeti
04.12.2019 17.00

Seçim Dönemi 2019-2024
2019 yılı 9. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 9. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 04/12/2019 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 9 uncu, 2019 Yılı toplantı döneminin 9 uncu olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Teferrüç Mahallesi, 758 ada, 24 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı kapsamında, Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 21-22-23-24 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Mevlana-Ulus-Samanlı Mahalleleri Park Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında, pilon yerlerinin işlenmesine yönelik plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Namazgah Mahallesi, 552 ada, 22-6-12-7-11-23-8-9 ve 10 nolu parsellerin Sular Vadisi projesine dahil edilmek üzere kamulaştırılması hakkındaki raporunun; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yunusemre Mahallesi, 3218 ada, 1 parselin yolda kalan yaklaşık 8034.71 m2.’ lik kısmının kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde iken kentsel dönüşüm alanı ilan edilen alanda kalan, Arabayatağı Mahallesi, 6634 ada, 3 parsel sayılı ve 318.73 m2 alanlı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 488 ada, 4 sayılı ve 2.727.61 m2. hissesi Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazın Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında kalan kısmının Yatılı Kur’an Kursu yapılması amacıyla Yıldırım İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret – İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - AK Parti ve MHP Grupları ile CHP Grubundan Recep BAYRAM’ ın 30 kabul oyu) ile kabulüne,

 

9-

Plan ve Bütçe Komisyonunun,1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, mülkiyeti Belediyemize ait Vatan Mahallesi, 4030 ada, 71 parsel sayılı ve 241.49 m2. sahalı taşınmazın Kur’an Kursu, lojman ve sosyal etkinlik alanları yapılmak üzere Yıldırım İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Recep BAYRAM, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 9 ret – İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - AK Parti ve MHP Gruplarının 29 kabul oyu) ile kabulüne,

 

10-

 

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun, Millet Mahallesi, 3112 ada, 2 parsel; 3085 ada, 1 parsel; 3076 ada, 7 parsel ile Kazımkarabekir Mahallesi 3103 ada, 1 parselde bulunan Belediyemize ait hisselerin satılması hakkındaki müşterek raporunun; “…Belediyemize ait hisselerimize, hissedar olan maliklerin şufa (ön alım) hakkını kullanması durumunda parsel maliklerine, kullanmaması durumunda da söz konusu ada ve parsellerde ki Belediyemize ait hisselerin…” şeklinde cümlenin ilavesiyle mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Recep BAYRAM, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 9 ret – İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - AK Parti ve MHP Gruplarının 29 kabul oyu) ile kabulüne,

 

11-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2159. isimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12-

Eğitim ve Hizmet güvence Komisyonunun, Şirinevler Mahallesi sınırları içerinde bulunan 2158. isimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

13-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, Belediyemiz asfalt şantiyesi doğalgaz abonelik güvence bedeli için Bursagaz A.Ş. lehine verilmek üzere Türkiye Halk Bankası Hal Şubesinden 400.000,00 TL kesin ve süresiz teminat mektubu alınabilmesi hususunda Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ye verilen ipoteğin kaldırılması ve yeni ipoteklerin oluşturulması ile ilgili Belediye Meclisimizin 06.11.2019 tarih ve 437 sayılı kararında düzeltme yapılması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Belediyemizde mevcut Geçici İşçi Vize Cetvelinin kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

16-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak Memur (III) Sayılı Cetvel: Dolu Kadro Değişikliği, Memur (IV) Sayılı Cetvel: Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Derya Bakır’ ın Mimarsinan Mahallesi, 1530 ada, 10 parsel sayılı ve 295,01 m2. sahalı 5/876 (1.68 m2.) arsa paylı hissesini Belediyemize olan vergi borcuna karşılık (yaklaşık 255,90 TL) şartlı bağış işleminin yapılıp/yapılamayacağı ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

18-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Hamamlıkızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, mülkiyeti Belediyemize ait Hamamlıkızık Mahallesi, 7284 ada, 5 sayılı ve 63,64 m2. sahalı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık artırma usulü ile satışının yapılıp yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Mimarsinan Mahallesi, 1647 ada, 4-7 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

20-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Davutkadı Mahallesi, 928 ada, 40-121 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

 

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi, 2914 ada, 28 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

22-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Değirmenönü ve Karapınar Mahallelerinin bir kısmını kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Cumalıkızık Mahallesi, 7446 ada, 3 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

23-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2163-2164-2165-2166-2167 inci isimsiz sokaklara isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet SAGDIÇ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

25-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Yusuf DEMİROK tarafından yazılı olarak verilen, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi uyarınca sözleşmeli personel olarak çalıştırmak üzere 2 adet Mühendislik kadrosu için Hazine ve Maliye Bakanlığının 08/07/2019 tarihli ve 210975 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesine göre aylık net ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki önergenin; Mühendis kadrosu için aylık net ücretin 3.990,54 TL olarak belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali MOLLASALİH tarafından yazılı olarak verilen, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında,

Belediyemizdeki iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, mevcut kadrolardan Genel İdare Hizmetler Sınıfında bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürü kadrosunun iptali hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

27-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali MOLLASALİH tarafından yazılı olarak verilen, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında, Belediyemizdeki iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, mevcut kadrolardan Genel İdare Hizmetler Sınıfında bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü kadrosunun ihdası hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

28-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali MOLLASALİH tarafından yazılı olarak verilen, Kadro iptali istenen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile kadro ihdası istenilen Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün iptal/ihdasının kabul edilmesi halinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün iş ve işlemlerinin bütünüyle Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne devredilmesi hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

29-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet AKSU tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz hizmet birimlerinden Sivil Savunma Uzmanlığının iş ve işlemleri ile birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet verebilmesinin kabulü hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

30-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet AKSU tarafından yazılı olarak verilen, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca Recep BAYRAM’ ın Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonundan istifası nedeniyle kalan süreyi tamamlamak üzere komisyona üye seçilmesi hakkındaki önergenin; Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu üyeliğine CHP Grubundan Ali Haydar EFE aday gösterilmiş ve yapılan açık oylama sonucunda Ali Haydar EFE’ nin seçilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

31-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet AKSU tarafından yazılı olarak verilen, Yeni Mahallede Sular Vadisi Projesi kapsamında kamulaştırma işlemleri ve davaları sürmekte olan vatandaşların Mevlana Mahallesi, 7201 ada, 2 parsel sayılı taşınmazda Belediyemizce Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılmakta olan konutlardan trampa yapma taleplerinin değerlendirilmesi neticesinde vatandaşlara verilecek olan dairelerin ve vatandaşların kamulaştırmadaki yerlerinin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8.  Maddesine göre kıymet takdirlerinin yapılması, aynı yasanın 26. Maddesine göre takas yapılması ile ilgili işlemleri yürütmek üzere Encümen’ e; Mevlana Mahallesi, 7201 ada, 2 parsel sayılı taşınmazdan bu vatandaşlara kamulaştırma işlemi karşılığında takasa verilecek olan konutlar için ilgili Kamu, Özel ve Tüzel Kuruluşları kapsayan tüm kurumlarda her türlü işlemi yapmaya, imza atmaya ve evrak teslim almaya, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

32-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet YILDIZ tarafından yazılı olarak verilen, Demetevler Mahallesi, 6895 ada, 14 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz hakkındaki önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

33-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Süleyman ÖZTÜRK tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında Üniversite Alanında kalan 152 Evler Mahallesi, 4463 ada, 44 parselde plan değişikliği yapılması hakkındaki önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

34-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Mücahit BOZKURT ve Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi aşamasında ruhsat veriliş şartlarını sağlayamayan işyerlerinin faaliyetlerinin devamının sağlanması amacıyla tüm yönleriyle araştırılarak rapor hazırlanması hakkındaki önergenin; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

35-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Selim YOLGEÇEN ve Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz ile Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Molla Yegan Münazara Yarışması” projesi kapsamında protokol imzalanması için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

36-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY tarafından yazılı olarak verilen, 25 Aralık 2019 – 15 Ocak 2020 tarihleri arasında tüm masrafların tarafınca karşılanması kaydıyla Almanya’nın Stuttgart şehrine gitmek üzere Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY’ un görevlendirilmesi hususunda karar alınması hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

37-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Muhammet BUDAKLI tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Kurtbasan Caddesinde yolların genişletilmesi ve kaldırımların oluşturulması için caddenin sağlı-sollu imar adalarının imar uygulamalarının yapılması hakkındaki önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

38-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Muhammet BUDAKLI tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Selimzade Mahallesi, Kurtuluş Caddesi, Beyazıt Caddesi ve Gökdere Meydanı arasındaki yolun çift taraflı trafiğe açılması hakkındaki önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

39-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Mehmet YILMAZ tarafından yazılı olarak verilen, Yenimahalle Şehit Öğretmen Mahmut Çatalkaya Ortaokulu’ nun bahçesine sıcak asfalt dökülmesi yada yumuşak zemin döşenmesi hakkındaki önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı

Oktay YILMAZ

 

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU