05/01/2022 Tarihli Meclis Kararı

05/01/2022 Tarihli Meclis Kararı
05.01.2022 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2022 yılı 1. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 1. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 05.01.2022 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 30 uncu, 2022 Yılı toplantı döneminin 1 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 

1- Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
2- İmar Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Emirsultan Mahallesi, 258 ada, 7 parsel ve Musababa Mahallesi, 4604 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Akçağlayan Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında Akçağlayan Mahallesi, 923 ada, 22 parsel ile 928 ada, 119 parsel ve 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonu kapsamında Demetevler Mahallesi, 5230 ada, 1 parselde trafo yapılmasına ilişkin plan değişiklikleri hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenlikızık 1000 Konutlar Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planına Güncel Enerji Nakil Hatlarının İşlenmesine yönelik plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi, Uygulama İmar Planı kapsamında Samanlı Mahallesi, 3545 ada, 26 parselin güneybatısındaki tescil harici alanda trafo yapılmasına ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 7484 ada, 5 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
7- İmar Komisyonunun, Millet Mahallesi ile Kazımkarabekir Mahallesinde muhtelif parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP Grubundan; Mustafa Engin KARGILI, İhsan BİLGİLİ, Burak Alp ÖZBEK, Mustafa BOZKURT, İsmail TURAN, Salih BARIŞ 6 ret, CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL,Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 10 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret ile - AK Parti Grubunun 25  kabul oyu) ile kabulüne, 
8- İmar Komisyonunun 1/1000 ölçekli Yiğitler-75.Yıl-Bağlaraltı-Fidyekızık Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 4151 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL,Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 10 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret ile - AK Parti ve MHP Gruplarının 31  kabul oyu) ile kabulüne, 
9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planında Aile Sağlığı Merkezi alanında kalan mülkiyeti Belediyemize ait Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 50 sayılı ve 1.165,87 m2 sahalı parselin amacı dahilinde kullanılmak üzere T.C. Sağlık Bakanlığına tahsisinin yapılması hakkındaki raporunun; T.C. Sağlık Bakanlığına 5 yıl süre ile tahsisinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Yeşilyayla Mahallesi, 1162 ada, 6 parsel üzerinde bulunan iki katlı binanın Yıl-Mek Kurs Merkezi yada kütüphane olarak kullanılması hakkındaki raporunun; söz konusu raporun reddinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
11- Hukuk Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Belediyemizin Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ ne üye olunması hakkındaki müşterek raporunun; Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ ne üye olunmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, Meclis Üyeleri Tarık KÖSE ve İhsan BİLGİLİ’ nin Asil Üye, Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ ın yedek üye olarak seçilmelerinin mevcudun oy çokluğu (İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret ile - AK Parti, MHP ve CHP Gruplarının 41  kabul oyu) ile kabulüne, 
12- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’nun, İlçemiz Ertuğrulgazi Mahallesinde bulunan Bahçelievler Cami yanındaki Çınar Parkına Özel Harekat Polis Memuru Şehit İbrahim SEVER adının verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
13- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’nun, Yunusemre Mahallesinde yeni yapılan parka Yunus Emre Şehitler Parkı adının verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
14- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’nun, 152 Evler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Eğitim Caddesinden girişi olan, 1. Hastane Sokakta son bulan 2203. isimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
15- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’nun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Çavuş Sokağın imar planlarında bulunan 15 metrelik yola kadar uzatılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
16- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca Denetim Komisyonu seçimi yapılması ile ilgili yazısının; yapılan gizli oylamada Denetim Komisyonu’ na Hızır ÇETİNKAYA 33 oy, Şenol ÇULCU 33 oy, Cemal Abdulnasır YAŞAR 32 oy, İhsan BİLGİLİ 29 oy, Servet ÇAĞIL’ ın 30 oy ile seçilmelerinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
17- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 2022 yılı için Meclis Başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkı miktarının belirlenmesi ile ilgili yazısının; huzur hakkı miktarının Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık bürüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri olarak ödenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
18-
 
Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca Yıldırım Belediye Meclisinin 2022 yılı içinde bir ay tatil yapıp yapmayacağı, yapacak ise tatil ayının belirlenmesi ile ilgili yazısının; Meclis’ in 2022 Yılı içerisinde bir ay tatil yapmasının uygun olduğuna Ağustos ayının tatil ayı olarak belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
19- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında hazırlanan (II) Sayılı Cetvel: Memur Boş Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
20- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi çerçevesinde 2021 yılında çalıştırılan sözleşmeli personelden 2022 yılında da görevlerine devam etmesi uygun görülenlerin belirlenmesi ve 2022 yılında görevlerine devam etmesi uygun görülenler ile 2022 yılı içerisinde çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personelin sayısı, unvan ve hizmet sınıfının bulunduğu ekli tabloların kabulü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2022 yılı için yayımlanacak olan Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu Genelgenin ekinde yer alan 1 sayılı cetveldeki aylık net ücretlerin taban ücret üzerinden belirlenebilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
21- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Belediyemizde işçi statüsü dışında görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilmesi ve ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası (Bem-Bir-Sen) ile görüşme yapmak ve Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
22- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün; Yıldırım Belediye Başkanlığı’ nın 2021 Mali Yılı bütçe faaliyetlerinin sonlandırılmasına ilişkin ekli listelerde belirtilen ödenek aktarması ve iptali işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL,Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 10 ret, AK Parti, MHP ve İYİ Parti Gruplarının 35 kabul oyu) ile kabulüne, 
23- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübüne 2022 Mali Yılı için belirtilen oranlar dahilinde Belediyemizce nakdi yardım yapılması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
24- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Piremir Mahallesi, 382 ada, 12 parsel sayılı ve 321,71 m2 alanlı taşınmazın ekli pafta örneğinde işaretli olan ve imar planında yolda kalan kısmı ile üzerinde bulunan bir adet oda, duvarlar ve ağaçların kamulaştırılması ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
25-
 
 
Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Maltepe Mahallesi, 3921 ada, 28 parsel sayılı ve 150,90 m2 alanlı taşınmaz; Yeşilyayla Mahallesi, 1174 ada, 16 parsel sayılı ve 147,90 m2 alanlı taşınmaz; Yeşilyayla Mahallesi, 1174 ada, 17 parsel sayılı ve 177,93 m2 alanlı taşınmazların imar planına göre yolda kalan kısımları ile üzerinde bulunan bir adet tek katlı bina, duvar ile ağaçların kamulaştırılması ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
26- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonu kapsamında İsabey Mahallesi, 5072 ada, 16 parselin kuzeyi; 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında Kazımkarabekir Mahallesi, 4682 ada, 5 parselin doğusu ile 4718 adanın kuzeyinde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
27- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında, Yıldırım Mahallesi, 2721 ada, 1-2-3-7-8 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
28- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 148 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
29- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Hocataşkın Mahallesi, 230 ada, 8 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
30- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1387 ada, 13-14 parseller ile 1395 ada, 5 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,     
 
31- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında 152 Evler Mahallesi, 4420 ada, 28 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,      
 
32- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Güllük Mahallesi, 1021 ada, 3 parselde yapılan plan değişikliğine Bursa 3. İdare Mahkemesi kararı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,   
33- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Islah İmar Planı kapsamında, Duaçınarı Mahallesi, 1806 ada, 18 parsel (Yeni:20 parsel), Kazımkarabekir Mahallesi, 4626 ada, 15 parselde (Yeni:65 parsel) yapılan plan değişikliğine Bursa 3. İdare Mahkemesi kararı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,   
34- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler imar Planı Revizyonu kapsamında, 2708 ada, 39-40-41-42-95-99 parsellere ilişkin yapılan plan değişikliğine askı itirazı talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
35- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Karamazak Mahallesi, 3. Yayla Sokak ekli krokide işaretli yolun oluşturulması için plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
36- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi, 1650 ada, 16 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,    
37- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, İlçemiz sınırları dahilinde bulunan Işıklar Caddesinde başlayan 2. Menekşe Caddesinde son bulan 3. isimsiz caddeye Çınarlar Cadde ismi verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
38- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4. Aslı Sokakta başlayan 2688 ada, 191 parselde son bulan 2204. İsimsiz sokağa ve 2688 ada, 170 parsel içerisinde oluşan 2205. isimsiz sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
39- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, Mollaarap Mahallesinde iki ayrı bölgede yaşanan heyelan sonucu mağdur ailelere ödenecek kira bedellerinin Ocak 2022 tarihi itibariyle 1 ay daha uzatılması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
40- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hilmi PAKYÜREK tarafından yazılı olarak verilen, Mollaarap Mahallesi, 567 ada, 19 parsel sayılı ve 59,61 m2 alanlı taşınmaz ve üzerinde bulunan bir adet 2 katlı binanın Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma Programına ek olarak alınmasına, öncelikle satın alınmasına, satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde kamulaştırılmasına, satın alma konusunda gerekli işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’a ve Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
41- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Süleyman ÖZTÜRK tarafından yazılı olarak verilen, 30340 sayılı Otopark Yönetmeliğinin 4. maddesinin e bendinde belirtilen ve idarece tespit edilen maddeler ile uygulamada karşılaşılan sorunları en aza indirmek için maddelerde belirtilen şartlardan birine sahip parsellerde istenilmesi halinde otopark bedeli ödenmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
 42-  Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şenol ÇULCU tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Uygulama İmar Planında kalan Vakıf Mahallesi, 2667 ada, 12 ve 13 sayılı parsellerin ekli pafta örneğinde işaretli olan ve imar planında 10 metre genişliğindeki yolda kalan kısmı ile üzerinde bulunan yapıların kamulaştırılmasının Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma Programına ek olarak alınması ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
43- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Cahit GÜNER tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında ekli krokide işaretli 3,8 hektarlık alanda yer alan Mollaarap Mahallesi, 559 ada, 12 parselin satın alınmasına, satın alma konusunda gerekli işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’a ve Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
44- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli alan olarak ilan edilen 499 ha’lık alan içerisinde bulunan, Belediyemize devredilen ve imar uygulaması sonucu oluşan Çınarönü Mahallesi, 3567 ada, 33-34-35 sayılı parsellerin; kat karşılığı anlaşma yapmak, hasılat paylaşımı, herhangi bir yöntemle toplu konut, fabrika, hastane, ticari yapı vb. inşaatların yapılması ve yaptırılması ile kat karşılığı ve hasılat paylaşımı yapılamayacak ölçekteki küçük hisse ve parsellerin piyasa koşullarına göre gerektiğinde satış yolu ile gerçekleşmesini sağlamak amacıyla kat karşılığı oranının belirlenmesi için  yüklenici firmalar ve Yıldırım Kültür İnşaat Gıda Turizm San. Tic. A.Ş ile protokol yapmak veya sözleşme imzalamak üzere Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümen’e  yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL,Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 10 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret ile - AK Parti ve MHP Gruplarının 31  kabul oyu) ile kabulüne, 
45- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet SAGDIÇ tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar  Uygulama İmar Planı kapsamında mülkiyeti Belediyemize ait Mimarsinan Mahallesi, 1645 ada, 13 sayılı ve 11 sayılı bağımsız bölüm nolu (zemin+1+2+çatıkatı) misafirhane vasıflı taşınmazın açık artırma usulü ile satışının yapılması ve işlemleri yürütmek üzere Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 10 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret ile - AK Parti ve MHP Gruplarının 31  kabul oyu) ile kabulüne, 
46- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şenol ÇULCU tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Millet Mahallesi, Milli Sokak üzerinde kurulan Millet Semt Pazarının, Millet Mahallesi, 7. Açelya Sokak, No:12/B sayılı adrese taşınması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
47- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Cahit GÜNER tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında Sağlık Tesisleri Alanında kalan Mimarsinan Mahallesi, 1645 ada, 15 parsele “1645 ada, 15 parselde Trijenerasyon Tesisi yapılabilir” şeklinde plan notu konulması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
48- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, Emirsultan Mahallesi, 264 ada, 1-2-3-4-5 parsellerde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
49- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ tarafından yazılı olarak verilen, Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan öğrenci toplulukları ile bir araya gelerek görüşlerinin alınması ve Belediyemizin gençlere yönelik faaliyetlerinin tanıtılması ile ilgili önergenin; Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
50- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, İsmail TURAN, Mustafa BOZKURT, Mustafa Engin KARGILI  ve Burak Alp ÖZBEK tarafından yazılı olarak verilen, Yeşilyayla Mahallesi, Eti Sokak ve Gündüz Sokakta bulunan bahçe duvarının yıkılarak yolun açılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamına’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
51- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, İsmail TURAN, Mustafa BOZKURT, Mustafa Engin KARGILI  ve Burak Alp ÖZBEK tarafından yazılı olarak verilen, vefat eden Arabayatağı Spor Kulübü Başkanı ve Arabayatağı Muhtarı Süleyman DURAK isminin bir parka veya sokağa verilmesi ile ilgili önergenin; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,   
52- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Cemil OCAK, Nurettin SANATÇI, Ali Haydar EFE, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN ve Recep BAYRAM tarafından yazılı olarak verilen, Emirsultan Mahallesinde yaşayan vatandaşların talepleri doğrultusunda sokak ve çevre düzenlemesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamına’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,     
53- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Cemil OCAK, Nurettin SANATÇI, Ali Haydar EFE, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN ve Recep BAYRAM tarafından yazılı olarak verilen, İlçemizde mahalle bazında tahakkuk eden ve tahsil edilen emlak vergisi tutarlarını gösterir 2019-2020 ve 2021 yıllarını içeren listelerin ayrı ayrı düzenlenerek yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamına’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
  Karar verildi.
 
 
 
                                                                                                              Meclis Başkanı       
                                                                                                             Oktay YILMAZ        
 
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU