05/02/2020 Tarihli Meclis Karar Özeti

05/02/2020 Tarihli Meclis Karar Özeti
05.02.2020 15.00

Seçim Dönemi 2019-2024
2020 yılı 11. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 11. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 05/02/2020 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 11 inci, 2020 Yılı toplantı döneminin 2 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

Geçen Toplantı Zaptının 08 Ocak 2020 tarihli 1. birleşimi ve 14 Ocak 2020 tarihli 2. birleşimine ait Geçen Toplantı Zabıtlarının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 400 ada, 23 parselde, 5032 ada, 9 parselde ve 495 ada, 27 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP Gurubundan; Mustafa Engin KARGILI, İhsan BİLGİLİ, Burak Alp ÖZBEK, Mustafa BOZKURT, İsmail TURAN, Salih BARIŞ 6 ret - İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - AK Parti ve CHP Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 33 kabul oyu) ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Cumalıkızık Mahallesi, 7446 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Güllük Mahallesi, 794 ada, 36 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret - AK Parti, MHP ile İYİ Parti Grupları ve Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 36 kabul oyu) ile kabulüne,

 

5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı İmar Planı kapsamında, Selimzade Mahallesi, 4128 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Beyazıt Mahallesi, 2883 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık  Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi 487 ada, 1-2 parseller, 930 ada, 5-79-81-84 parseller, 950 ada, 15 parsel ile 1179 ada, 32 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 7420 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

9-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık  Uygulama İmar Planı kapsamında, Davutkadı Mahallesi, 196 ada, 13 parselde ve 198 ada, 4-5-6-7 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - AK Parti, MHP ve CHP Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 39 kabul oyu) ile kabulüne,

 

10-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 4655 ada, 2-3-4-5-6 parsellerde ve 2884 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - AK Parti, MHP ve CHP Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 39 kabul oyu) ile kabulüne,

 

11-

İmar Komisyonunun,  1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 6364 ada, 30 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi muhtelif parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

13-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 584 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 6145 adada plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Teferrüç Mahallesi, 758 ada, 24 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 36 kabul oyu) ile kabulüne,

 

16-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzargahı Uygulama İmar Planı dahilinde tamamı yolda kalan, Davutdede Mahallesi, 4962 ada, 1 parsel sayılı ve 229.99 m2. alanlı taşınmaz ile üzerinde bulunan bina ve eklentilerin kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17-

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun, Değirmenönü Mahallesi 7383 ada, 1 parsel, 7434 ada, 3 parsel, 7446 ada, 1 ve 5 parseller ile 7461 ada 1 parsellerdeki ETD Tekstil Otomotiv Turizm İnş. Firması ve Mehmet Halit GÖNEN’ e ait toplam 2220.54 m2. hissenin; 7347 ada, 1 nolu parseldeki D Blok zemin kat 84 - 87 - 88 nolu bağımsız bölümler, 7350 ada 1 nolu parseldeki C Blok zemin kat 74 - 87 nolu bağımsız bölümler ile Millet Mahallesi, 3111 ada, 8 parseldeki Belediyemize ait hissemizin takas talebi  hakkındaki müşterek raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ na müştereken geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

18-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2171. isimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ Mevlana, Ulus, Arabayatağı ile Çınarönü Mahallelerinden paralel geçen 2084. isimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

20-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan A19/1. sokak isminin değiştirilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, vergi borçlularının 2020 yılında gayrimenkul mallarının satılması için, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90. ve 91. maddeleri uyarınca Satış Komisyonunda görev yapmak üzere 1 asil ve 1 yedek meclis üyesinin seçilmesi ile ilgili yazısının; asil üyeliğe Belediye Meclis Üyesi Hilmi PAKYÜREK yedek üyeliğe Belediye Meclis Üyesi Şefik KAYA’ nın seçilmelerinin mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 36 kabul oyu) ile kabulüne,

 

22-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, Belediyemiz ile Bursa Dokumacılar Odası arasında yapılan protokol gereği 11.01.2020 tarihine kadar tamamlaması gereken Millet Mahallesi, 3087 ada, 1 parsel üzerinde kapalı pazar yeri inşaatını bitiremediğinden Dokumacılar Odası Başkanlığı’ nın talebi doğrultusunda inşaat yapım süresinin 12 ay süre ile uzatılıp, uzatılamayacağı ile ilgili yazısının; inşaat yapım süresinin 12 ay süre ile uzatılması talebinin uygun olmadığına, mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

23-

Fen İşleri Müdürlüğü’ nün, Göliplik Şeremet Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş’ nin Belediyemize ait Şükraniye Mahallesi, 3715 ada 21 nolu parsel üzerindeki katlı otopark binasının 3. katının kütüphane haline getirilmesi işini “Mümine Şeremet Kütüphanesi” ismi verilmesi karşılığında şartlı bağışının kabul edilip/edilemeyeceği ile ilgili yazısının; şartlı bağışın kabul edilmesinin, mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24-

Zabıta Müdürlüğü’ nün, İlçemiz Çınarönü Mahallesi Başaklı Caddesi üzerine pazar kurulup kurulamayacağı ile ilgili yazısının; pazar kurulmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

25-

Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ nün, Belediyemiz bünyesindeki müdürlüklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliklerin revize edilmesi ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün, Erikli Mahallesi Hacıvat Dereboyu Parkına isim verilmesi ile Akçağlayan Mahallesi Akçağlayan Toki Konutları İçerisinde bulunan seyir tepesindeki parkın adının değiştirilmesi ile ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

27-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, İlçemiz İsabey Mahallesi 2701 ada, 40 sayılı parseldeki (Eski: 2701 ada, 32 parsel) Kurban Pazarı alanının 16 Yıldırım Et Entegre Sanayi ve Tic.Ltd. Şti. adına irtifak hakkı tesis edilmesi ile ilgili alınan 06/06/2018 tarih ve 272 sayılı Meclis Kararının iptal edilip/edilemeyeceği ile ilgili yazısının; söz konusu meclis kararının iptal edilmesinin, mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret - İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - AK Parti ve MHP Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 31 kabul oyu) ile kabulüne,

 

28-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, İlçemiz riskli alan sınırları dahilindeki Mevlana Mahallesi 55 hektarlık M-1 bölgesinde yer alan ve hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri  devam eden 7. ve 8. Etap kentsel dönüşüm projesine ilişkin borçlandırma tutarının vadesinin belirlenmesi talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

29-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Kazımkarabekir Mahallesi, 4937 ada, 2 sayılı 107,13 m2. sahalı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık arttırma usulü ile satışının yapılıp yapılamayacağı ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

30-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Cumalıkızık-Değirmenönü-Karapınar ve Hamamlıkızık Mahallelerinde Kamu Ortaklık Payı (KOP) parseli olarak tescil edilen parsellerde bulunan  hisselerin Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri bir kısmını kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı genel hükümler başlığının 17. Maddesi kapsamında Belediyemize bağışının yapılabilmesi için Encümen’ e yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

31-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Güllük Mahallesi, 809 ada, 101 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

32-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Akçağlayan Mahallesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Akçağlayan Mahallesi, 923 ada, 25 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

33-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Esenevler Mahallesi, 2451 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

34-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2173. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

35-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Ulus Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2172. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

36-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

37-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet AKSU’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

38-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Selim YOLGEÇEN ve Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği faaliyetlerinin daha ulaşılabilir bir şekilde yürütülmesi, ortak hizmet projeleri üretilmesi amacıyla Belediyemiz ile Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği arasında protokol yapılması ve Belediye Başkanımıza imza yetkisi verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oybirliği ile kabulüne,

 

39-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali ÇİFTÇİ ve Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, 20-25 Şubat 2020 tarihleri arasında Rusya’ ya yapılacak olan Kyokushinkal Uluslararası Karate Turnuvasına katılacak heyetin görevlendirilmesi ile gri pasaport verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oybirliği ile kabulüne,

 

40-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hilmi PAKYÜREK tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemize yapılacak olan Yapı Ruhsatı başvurularının dijital onay sistemi olan YETKİN üzerinden alınması ile ilgili 08 Ocak 2020 tarih ve 48 sayılı meclis kararında geçen fiyatların revize edilmesi ile ilgili önergenin; alınacak ücretlerin Proje Müelliflerinden (Mimar, İnş.Müh. Mak.Müh. Elektrik Müh. Asansör Firmaları) 300. TL., Fenni Mesullerden (Yapı Denetim Firmaları, Teknik Uygulama Sorumluları) 300 TL. olarak revize edilmesinin mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Oktay ALTUN 1 ret- AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Grupları ile Bağımsız üye Recep BAYRAM’ ın 43 kabul oyu) ile kabulüne,

 

41-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Yaşar ELMAS ve Yusuf DEMİROK tarafından yazılı olarak verilen, Belediye Meclisimizin 08.01.2020 tarih ve 28 sayılı kararına ..’ve/veya Yıldırım Belediye Başkanlığı lehine cümlesinin ilave edilmesi ile ilgili önergenin mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 36 kabul oyu) ile kabulüne,

 

42-

 

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet SAGDIÇ tarafından yazılı olarak verilen, Millet Mahallesi 3112 ada, 1 parselde bulunan Belediyemize ait hissemizin satışı ile ilgili önergenin; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret - İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - AK Parti ve MHP Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 31 kabul oyu) ile kabulüne,

 

43-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Selim YOLGEÇEN tarafından yazılı olarak verilen, Ortabağlar Mahallesi, 7333 ada, 2 - 4 parsellerde plan değişikliği yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

44-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Selim YOLGEÇEN tarafından yazılı olarak verilen, Aşık Yunus Türbesi etrafının açılması için Karamazak Mahallesi 721 ada, 2-3 parsellerde plan değişikliği yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

45-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Süleyman ÖZTÜRK tarafından yazılı olarak verilen, Bağlaraltı Mahallesi H22D08B4B pafta, 4142 ada, 31 parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

46-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Oktay ALTUN ve Şahin SEVİNÇ tarafından yazılı olarak verilen, Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği tarafından 25-27 Şubat 2020 tarihinde Cidde’ de ve 03-06 Mart 2020 tarihinde Berlin’ de düzenlenecek olan Turizm Fuarlarına katılmak üzere Meclis Üyesi Şahin SEVİNÇ’in görevlendirilmesi ile gri pasaport verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

47-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Servet ÇAĞIL, Nimet YILDIZ, Ali Haydar EFE, Cemil OCAK, İsmail TEKİN ve Oktay ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemizce yol harcamalarına katılma payı alınmaması için yeniden meclis kararı alınması ve vatandaşlara tahakkuk ettirilen asfalt ve yol giderlerine katılım payının kaldırılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamına havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

48-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri Burak Alp ÖZBEK, İhsan BİLGİLİ, Mustafa BOZKURT, Mustafa Engin KARGILI, Salih BARIŞ ve İsmail TURAN tarafından yazılı olarak verilen, İnşaat Mühendisleri Odası ile statik proje kontrolü konusunda iş yeri protokolü yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamına havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

49-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Muhammet BUDAKLI tarafından yazılı olarak verilen, 2015 Yılında Ege Üniversitesi’ nde PKK tarafından şehit edilen Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU adının İlçemizde uygun görülecek bir  parka verilmesi ile ilgili önergenin; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı

Oktay YILMAZ

 

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU