05.11.2014 Tarihli Meclis Kararı

05.11.2014 Tarihli Meclis Kararı
05.11.2014 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2014 yılı 10. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 10. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 05/11/2014 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 10 uncu, 2014 Yılı toplantı döneminin 9 uncu olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

1-Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,  2-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Uygulama İmar Planı kapsamında Vakıfköy Mahallesi, 2674 ada, 93 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

3-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında Yeşil Mahallesi, 143 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

4-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Yeni Mahalle, 751 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

5-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında Duaçınarı Mahallesi, 1675 ada, 4 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

6-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı kapsamında Bağlaraltı Mahallesi, 6132 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

7-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Karaağaç Mahallesi, 668 ada, 10 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

8-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında 75 Yıl Mahallesi, 4214 ada, 10 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

9-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Zümrütevler Mahallesi, 988 ada, 5 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

10- Hukuk Komisyonunun, Dış İlişkiler Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmelik hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

11-Hukuk Komisyonunun, Etüd Proje Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmelik hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,12-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Davutkadı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile 1. Serin Sokak arasında kalan 2096. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

13-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Demetevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 6914 ada, 2 parselde başlayıp, 6914 ada, 11 parselde biten 2097. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

14-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Davutkadı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Alan Çıkmazının kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

15-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Eğitim Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Teyyareci Mehmet Ali Caddesi ile 1. Erikli Sokak arasında kalan yere isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

16-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Hacivat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Beycan Caddesinin isminin Hacıvat Caddesi olarak değiştirilmesi hakkındaki raporunun; “Hacivat Sokak yerine, Hacivat Caddesi’’ olarak düzeltilerek mevcudun oy birliği ile kabulüne,

17-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Şehit Asteğmen Okşan Altanay Caddesinin Namazgah Mahallesi sınırında kalan kısmının tamamının Yeni Mahalle sınırlarına dahil edilmesi hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

18-Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu, İlçemizde uyuşturucu madde kullanımın önlenmesiyle ilgili çalışma yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

19-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

20-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre Belediyemizde 1 adet Avukat çalıştırılması düşünülmekte olup, aylık net ücretinin belirlenmesi ile ilgili yazısının; 1 (bir) adet Avukat çalıştırılmasının uygun olduğuna ve (1 adet Avukat) kadrosu için aylık 2.052,57 TL net ücret ile ek ödeme 950,93 TL olarak belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

21-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görevine Hamiyet YILDIZBAŞ’ ın 21/10/2014 tarihi itibari ile vekaleten atanması konusunda Meclis’ e bilgi verilmesi ile ilgili yazısının; Meclise bilgi verildi,

22-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün BURFAŞ’ ın olağanüstü Genel Kurulunda 3.000.000,00 TL sermaye arttırımı yapılacağı bildirilmiş olup, %2 oranında ortağı olduğumuz şirketin sermaye arttırımında sermaye arttırımına iştirak edilip, edilemeyeceği, edilecek ise bütçenin ilgili tertibinden ödeme yapılması talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

23-Zabıta Müdürlüğü’ nün Millet Mahalle Muhtarı Mehmet MUTLU’ nun İlçemiz Millet Mahalle, Millet Sokak üzerine Çarşamba günleri pazar kurulup kurulamayacağı talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

24-Zabıta Müdürlüğü’ nün Millet Mahalle, Millet Caddesi üzerine haftanın Cumartesi günü kurulan semt pazarının, Millet Mahalle, Milli Sokak üzerine taşınıp taşınamayacağı ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

25-Zabıta Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

26-Fen İşleri Müdürlüğü’ nün Belediye Meclisinin 06.08.2014 tarih ve 349 sayılı kararı ile Belediyemizin eskiyen ve yetersiz kalan araç parkının yenilenmesi amacıyla 2 adet 6x2 çift dingil 12m3 damperli kamyon satın alınması talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

27-Sivil Savunma Uzmanlığı’ nın Sivil Savunma Hizmetleri ve arama/kurtarma faaliyetlerine destek olmak ve bu hizmetleri halk geneline yayarak daha etkin sürdürülmesi amacıyla İlçemizde kurulan birtakım Derneklerin Belediyemize müracaat ederek İşbirliği Protokolü imzalanması talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 28-Sağlık İşleri Müdürlüğü’ nün 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi kapsamında Üsküdar Üniversitesi ile madde kullanımı ve madde bağımlılığı tedavisi konusunda İş Birliği Protokolü yapılıp yapılmayacağı talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

29-Hukuk İşleri Müdürlüğü’ nün Fidyekızık Ali Yazıcı Mahallesi Kalkındırma ve Dayanışma Derneği, Makine Mühendisleri Odası, Filibe Yöresi Kültür Dayanışma Yardımlaşma Derneği ve Eğitimci Nesiller Derneği’ nin işgaliye borçlarıyla ilgili uzlaşma isteklerinin değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

30-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Siteler Mahallesi 1321 ada, 1 parselde yer alan Ertuğrulgazi Zabıta Karakol Binası’ nın Zabıta Müdürlüğü Merkez Binası olarak kullanılabilmesi için plan değişikliği yapılması talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

31-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, 3084 ada, 1 parsel, 3091 ada 1 parsel, 3126 ada, 1 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

32-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Anadolu Mahallesi, 2057 ada, 10 parselde planın mahkeme kararıyla yürütmenin durdurulması talebiyle ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

33-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Gökdere-İpekçilik Doğusu İmar Planı dahilinde kalan, Karaağaç Mahallesi, 658 ada, 8 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

34-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Vatan Mahallesi, 4030 ada, 3 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

35-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün İlçemiz Hamamlıkızık Mahallesinde 3402 sayılı Yasanın Geçici 8 inci maddesi tescil dışı yerlerle ilgili yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi talebiyle ilgili yazısının; Fuat TAŞKÖPRÜ, Ethem GEZER, Burhan AKSU, Kamil MANTAR, Hüseyin GEZER ve Kazım AKTUĞ’ un seçilmelerinin  mevcudun oy birliği ile kabulüne,

36-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Değirmenlikızık 1000 Konutlar Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Kaplıkaya Mahallesi, H22d.08d.2a pafta, 1352 ada, 34 sayılı 390.00 m2. sahalı parsel ile mülkiyeti Yıldırım Belediyesi’ ne ait Kaplıkaya Mahallesi, H22d.08d.2a pafta, 1352 ada 35 sayılı 418,10 m2. sahalı parselin takasının yapılıp yapılamayacağı ve işlemleri yürütmek üzere Encümen’ e yetki verilmesi talepleriyle ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

37-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi H22d.02c.3a pafta, 3111 ada, 8 parsel sayılı ve 1584,52 m2. yüzölçümlü taşınmazın, 395/528 hissesi (1185,39 m2) Bursa Büyükşehir Belediyesi, 399/1584 hissesi (399,13 m2) hissesi ise Yıldırım Belediyesi adına kayıtlı olup, Büyükşehir Belediyesine ait hisseyi ASBAL Gıda Turizm İnşaat Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. satın alma talebinde bulunduğundan, satış işleminin yapılabilmesi için Belediyemizin şufa hakkını kullanıp-kullanılmayacağı ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,38-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İsmail Açe’ nin mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

39-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet Hacıoğlu’ nun mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

40-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ebru Ahu, Süleyman Keskin ve Emine Yazıcıoğlu tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Fidyekızık- Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yiğitler Mahallesi, 4624 ada, 36 parselde plan değişikliğinin yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

41-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Eylem Özdemir, Ali Rıza Özmen ve Süleyman Keskin tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Sinandede -Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4324 ada, 1 parselde plan değişikliği teklifi ve raporu ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 

42-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali Ergün, Emine Yazıcıoğlu, Ebru Ahu ve Şeyma Gürdere tarafından yazılı olarak verilen, Millet Mahallesi, 3073 ada, 1 parsel, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde Park Alanı olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu parselin batı kısmının, Belediye Hizmet Alanına alınmasına yönelik plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

43-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet Şener, Cemal Abdulnasır Yaşar ve Selim Yıldırım tarafından yazılı olarak verilen, 5393 sayılı Belediye Kanununun 9. Maddesi ve 75. Maddesine istinaden, Yıldırım İlçemiz sınırlarındaki tarım alanlarında faaliyet gösteren çiftçilerin mahsullerinin, tarım aletlerinin, çiftliklerinin korunması ayrıca sahipsiz, sahiplerince serbest bırakılan büyükbaş, küçükbaş hayvanların veya İlçemiz dahilinde beslenerek Encümen Komisyonunca men edilen hayvanların muhafaza ve bakım hizmetleri kapsamında Belediyemizle işbirliği sağlanması amacıyla Belediyemiz ile Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı arasında protokol yapılıp yapılmayacağı ve protokol yapılması uygun görüldüğü takdirde söz konusu protokolü imzalama yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

44-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Şenol Şimşek, Şemsettin Hacıoğlu, Abdülkadir Karlık, Zehra Sönmez, Ali Ergün, Şükrü Köse, Mehmet Taner Eke, Selim Yıldırım, Ahmet Necati Demir, İlhami Aydın, Mesut Efe, Zekeriya Ayışık, Mehmet Kaşifoğlu, Okan Büyükdumlu, Fatih Celen, Ramazan Torun, Mehmet Ferah, Ebru Ahu, Canip Senal, Ayhan Özbek, Ali Rıza Özmen, Şeyma Gürdere, Cemalettin Yılmaz, Servet Abık, Eylem Özdemir, Metin Güneş, Cemal Abdulnasır Yaşar, Emine Yazıcıoğlu, Ahmet Şener, MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, Fikret Şen, Erdal Işık, Mustafa Alkan, Ahmet Aktaş, Nuri Gürhan Acar, Ali Gümrükçü, CHP Grubu Meclis Üyeleri Şerafeddin Atalay, Nimet Yıldız, Huriye Canan Tunar, Faruk Memişoğulları, Olcay Kımıcı tarafından yazılı olarak verilen, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 18 inci maddesi ve 81. maddesi hükmü gereğince, Yıldırım İlçemizi simgeleyen tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve kültürel değerlerimizi daha iyi yansıtması ayrıca Belediyemizin kurumsal kimliğinin yenilenmesi amacıyla Belediyemizin ambleminin (logosunun) değiştirilmesi ile ilgili önergenin; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,


Karar verildi.Meclis Başkanı                                                                                                       İsmail Hakkı EDEBALİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU