05.12.2018 Tarihli Meclis Kararları

05.12.2018 Tarihli Meclis Kararları
05.12.2018 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2018 yılı 57. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 57. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 05/12/2018 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 57 inci, 2018 Yılı Toplantı Döneminin 11 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankarayolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3173 ada, 4 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı İmar Planı kapsamında, Beyazıt Mahallesi, 2842 ada, 20 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı kapsamında, Kurtoğlu Mahallesi, 115 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP; Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR, Cemil OCAK 4 ret - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Gruplarının 40 kabul oyu) ile kabulüne,

 

5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 400 ada, 23 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

İmar Komisyonunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği gereğince İlçemiz sınırları dahilindeki mahalleleri kapsayacak yerleşim bölgelerinin 5 (beş) otopark bölgesine ayrılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankarayolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 3971 ada, 12 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Ek Binasına uygun bir alana otopark yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

9-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu İpekçilik Uygulama İmar Planı kapsamında, Karaağaç Mahallesi, 661 ada, 12-14 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP; Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR, Cemil OCAK 4 ret - İYİ Parti; Mehmet TEMİRTAŞ 1 ret - AK Parti ve MHP Gruplarının 39 kabul oyu) ile kabulüne,

 

10-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Akçağlayan Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Akçağlayan Mahallesi, 6859 ada, 1 parselin doğusu ve 6862 adanın doğusunda kalan alanda plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

11-

İmar Komisyonu ile Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi dahilindeki parklarda yer alan elektrik trafoları hakkındaki müşterek raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu ile Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na müştereken geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Maltepe Mahallesi, 3906 ada, 18 parselin kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

13-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, İsabey Mahallesi, 6272 ada, 3 ve 20 parsellere cephe kırmızı boyalı İsabey Mahallesi, 2688 ada, 273 parsel sayılı ve 3999,60 m2 alanlı taşınmazın yolda kalan kısımları ile üzerindeki ağaçların kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde D109. Sokak ile C124. Sokak arasında kalan 2123. İsimsiz Sokağa isminin verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde Güneş Sokakta başlayıp 2688 ada, 211 parselde biten 2124. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

16-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Maltepe Mahallesi Mecit Sokak üzerinde bulunan parka “Şehit Ali Reşat ÇAVUŞ” isminin verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 49. Maddesine istinaden 2018 yılında çalıştırılan sözleşmeli personellerden 2019 yılında da çalıştırılması uygun görülenlerin 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında çalıştırılması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

18-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Belediyemizde mevcut Geçici İşçi Vize Cetvelinin kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (III) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Boş Kadro durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

20-

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün, Yunusemre Mahallesinde bulunan Orkide Parkına “Şehit Sinan UÇAN” isminin verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Selçukbey Mahallesi, 2307 ada, 5 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

22-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1273 ada, 3 parselde yapılan plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

23-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Erikli Mahallesi, 2425 ada, 65 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 3. Bölge Koruma Amaçlı İmar Planında Şirinevler Mahallesinin sit statüsü dışında kalan kısımları ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

25-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı İmar Planı dahilinde kalan Selimzade Mahallesi, 4216 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Eğitim Mahallesi, 3817 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

27-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3173 ada, 13 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

28-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Kazımkarabekir Mahallesi, 3103 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

29-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Dikpınar Sokaktan girişi bulunan 2131. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

30-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Değirmenönü Mahallesinde bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan Uçan Sokak isminin şehit ailesinin talebi üzerine değiştirilmesi ile ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

31-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2125. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

32-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Arpaözü Sokak ile 2125. İsimsiz Sokağı birbirine bağlayan 2126. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

33-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Arpaözü Sokak ile 2125. İsimsiz Sokağı birbirine bağlayan 2127. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

34-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Arpaözü Sokak ile 2125. İsimsiz Sokağı birbirine bağlayan 2128. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

35-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2128. İsimsiz Sokağın kuzeyinde kalan ve paralel olan 2129. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

36-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2126. İsimsiz Sokak ile 2129. İsimsiz Sokağı birbirine bağlayan 2130. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

37-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Musababa Mahallesi, 4608 ada, 22 ve 4607 ada, 11 parsellerin imar uygulaması sonucu H harfi ile gösterilen sarı boyalı 111.76 m2. lik kısım ile uygulama esnasında düzenleme ortaklık payından terk edilen ihdasen oluşacak olan kırmızı boyalı A(126.92 m2.) ile gösterilen kısmın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 8. ve 26. maddelerine istinaden başabaş takas edilip edilemeyeceği ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

38-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankarayolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon İmar Planı dahilinde park alanında kalan Millet Mahallesi, 3073 ada, 13 (Eski:4 -5 parseller) sayılı ve 2796.28 m2. sahalı parselin bir kısmına Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun prefabrik olarak Belediyemizce yapılmak üzere, Bursa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

39-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ali Rıza ÖZMEN’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

40-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ferman MUZAFFER, Okan BÜYÜKDUMLU ve Bilal BARIŞ tarafından yazılı olarak verilen, Belediye Meclis Üyesi Ayhan ÖZBEK’ ten boşalan Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu Üyesinin seçiminin yapılması hakkındaki önergenin; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu üyeliğine AK Parti Grubundan Zekeriya AYIŞIK’ aday gösterilmiş ve yapılan açık oylama sonucunda Zekeriya AYIŞIK’ ın oy birliği ile Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na seçilmesine karar verildi,

 

41-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ferman MUZAFFER, Okan BÜYÜKDUMLU ve Bilal BARIŞ tarafından yazılı olarak verilen, Belediye Meclis Üyesi Zekeriya AYIŞIK’ ın Encümen Üyeliği görevinden istifa etmesi nedeniyle, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33 üncü maddesi uyarınca boşalan 1 adet Encümen Üyesinin seçiminin yapılması hakkındaki önergenin; Encümen Üyeliğine Şemsettin HACIOĞLU aday gösterilmiş olup yapılan gizli oylama sonucunda (39) oy ile Şemsettin HACIOĞLU’ nun seçilmesine,

 

42-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Emine YAZICIOĞLU, Şeyma ERYILMAZ ve Ferman MUZAFFER tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 3218 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın kısmi kamulaştırılması hakkındaki önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

43-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyesi Nuri Gürhan ACAR tarafından sözlü olarak verilen, 2014-2018 döneminde ne kadar kamulaştırma programları yapıldığının, bunlar için ne kadar bedel ayrıldığının, bugüne kadar bunların ne kadarının gerçekleştiğinin ve bunlar ile ilgili ne kadar ödemeler yapıldığının yazılı cevap verilmesi ile Mevlana’ da yapılan projelerde şimdiye kadar kaç adet daire satıldığının, satılan dairelerin hangi bedel, hangi şartlar ile oluştuğunun yazılı cevap verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı

İsmail Hakkı EDEBALİ

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU