6 Ocak 2016 Tarihli Meclis Kararı

6 Ocak 2016 Tarihli Meclis Kararı
06.01.2016 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2016 yılı 23. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 23. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 06/01/2016 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 23 üncü, 2016 Yılı Toplantı Döneminin 1 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1- Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Güllük Mahallesi, 1039 ada, 12-13 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 31 kabul oyu, MHP Grubunun 8 kabul oyuna karşılık, CHP Grubunun 5 ret oyu) ile kabulüne,

3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planının DOP oranlarının düzenlenmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 6360 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 31 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu, CHP Grubunun 5 ret oyu) ile kabulüne,

5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Yediselviler Mahallesi, 1212 ada,8-27 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 3101 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında Ortabağlar Mahallesi, 2209 ada, 15 parsel, 2105 ada, 3-4 parseller, 5015 ada, 14 parsel, 1038 ada,  2-3 parseller, 2211 ada, 7 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 31 kabul oyu, MHP Grubundan Ahmet Aktaş’ ın 1 kabul oyu, CHP Grubundan Şerafeddin Atalay’ ın 1 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 7 ret oyu, CHP Grubunun 4 ret oyu) ile kabulüne,

8- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında, Anadolu Mahallesi, 2062 ada,2 parselin doğusunda kalan alanda plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

9- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Davutkadı ve Yediselviler mahallesinin bir kısmında yapılan plan değişikliğine askı itirazları hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

10- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Musababa Mahallesi, 4600 ada,31 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

11- İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Erikli Mahallesi, 2425 ada, 57 parselde plan değişikliği ve kamulaştırma hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

12- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Hacıseyfettin Mahallesi, 2744 ada, 3 parsel sayılı ve 400,52 m2. alanlı taşınmaz; Kurtoğlu Mahallesi, 114 ada, 6 parsel sayılı ve 479,29 m2. alanlı taşınmaz; Meydancık Mahallesi, 4107 ada, 64 parsel sayılı ve 139,34 m2 alanlı taşınmaz; Meydancık Mahallesi, 4107 ada, 65 parsel sayılı ve 211,73 m2 alanlı taşınmaz ve üzerlerinde bulunan tescilli binalar ve eklentilerinin Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

13- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Hacıseyfettin Mahallesi 2745 ada, 1 parsel sayılı ve 184,36 m2 alanlı taşınmaz ve üzerinde bulunan tescilli bina, eklentiler ile Hacıseyfettin Mahallesi, 2745 ada 2 parsel sayılı ve 197,88 m2 alanlı taşınmaz ve üzerinde bulunan tescilli bina ve eklentilerinin Belediye Hizmet Alanı kullanılmak üzere kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

14- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Maltepe Mahallesi, 3940 ada, 6 parsel sayılı gayrimenkulün kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 31 kabul oyu, CHP Grubunun 5 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu) ile kabulüne,

15- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, /1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1272 ada, 14 parsel sayılı gayrimenkulün kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

16- Hukuk Komisyonu’ nun İsabey Hayvan Pazarı ile ilgili Yıldırım Belediye Meclisi’ nin 03/09/2008 tarihli ve 440 sayılı Meclis Kararının yeniden değerlendirilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

17- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Çınarönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Alim Sokak ile Ayfer Sokak arasında kalan ve imar planında 12 m genişliğindeki yola isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

18- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kısmet Cadde ile Külhan Sokak arasında kalan 2104. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

19- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Bağlaraltı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 411. Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle 411. Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

20- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi uyarınca Denetim Komisyonu seçimi yapılması ile ilgili yazısının; yapılan gizli oylamada Denetim Komisyonu’ na Mehmet Taner Eke’ nin 34 oy, Cemal Abdulnasır Yaşar’ ın 34 oy, Ebru Ahu’ nun 34 oy, Ahmet Hacıoğlu’ nun 34 oy, İhsan Bilgili’ nin 34 oy ile seçilmelerine,

21- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi uyarınca 2016 Yılı için Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkı miktarının belirlenmesi ile ilgili yazısının; huzur hakkı miktarının Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin günlük tutarının üçte biri olarak tavandan ödenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

22- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Yıldırım Belediye Meclisi’ nin 2016 Yılı içinde bir ay tatil yapıp yapmayacağı, yapacak ise tatil ayının belirlenmesi ile ilgili yazısının; Meclis’ in 2016 Yılı içerisinde bir ay tatil yapmasının uygun olduğuna Ağustos ayının tatil ayı olarak belirlenmesinin oy birliği ile kabulüne,

23- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemizde Belediye Tiyatro Müdürü olarak görev yapmakta olan Halil DURMAZ Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevine, Destek Hizmetleri Müdürü Aysun BERBER’ in ise Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü görevine asaleten atanması konusunda Meclis’ e bilgi verilmesi ile ilgili yazısının; Meclise bilgi verildi,

24- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 2015 Mali Yılı Bütçesinde ekli listede belirtilen ödenek aktarımı, ödenek devri ve ödenek imhası yapılabilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

25- Zabıta Müdürlüğü’ nün Millet Mahalle Muhtarı Mehmet MUTLU’ nun İlçemiz Millet Mahalle, 7200 Sokak yanındaki boş alana giyim pazarı kurulmasının uygun olup olmadığı, uygun ise Bursa Tuhafiyeciler ve Benzerleri Odası Başkanlığı ile protokol yapılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısının; geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

26- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ nün Yıldırım Belediyesi jimnastik Spor Kulübüne 2016 mali yılı için belirtilen oranlar dahilinde Belediyemizce nakdi yardım yapılması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

27- Spor İşleri Müdürlüğü’ nün 2016 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası müsabakalarda üstün başarı elde eden veya derece alan sporcuların altınla ödüllendirilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

28- Spor İşleri Müdürlüğü’ nün 2016 yılı içerisinde Yıldırım İlçesinde bulunan okullara malzeme yardımı yapılması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

29- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün Karamazak Mahallesi Karıncadere Sokak üzerinde yeni yapılan parka Şehit Polis Memuru “Mehmet KARA” isminin verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Duaçınarı Mahallesi, 1792 ada, 17 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Davutkadı Mahallesi, 223 ada, 23 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, 152 Evler Mahallesi, 4473 ada, 4-5 parseller; 4415 ada, 2 parsel; 6702 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Vakıfköy Mahallesi, 2674 ada, 93 parsel; Duaçınarı Mahallesi, 1675 ada, 4 parsel; Zümrütevler Mahallesi, 988 ada, 5 parselde yapılan plan değişikliklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Beyazıt Mahallesi, 2880 ada, 1-2-3 parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Cumalıkızık kentsel sit alanına yönelik hazırlanan 1/100 ölçekli Cumalıkızık Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonuna itiraz ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzargahı Uygulama İmar Planına itiraz ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

37- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün İlçemizin muhtelif yerlerde kurulan semt pazarlarıyla ilgili Belediyemiz ile Bursa Seyyar Pazarcılar Odası arasında imzalanan protokol süresi 31/12/2015 tarihi itibariyle sona erecek pazar yerleri hakkında ne yolda işlem yapılacağı ile işgaliye harçlarının günlük m2. birim fiyatlarının belirlenmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

38- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Mollaarap Mahallesi Temenyeri Semt Pazar alanında haftanın Cumartesi günleri giyim pazarı kurulup kurulamayacağı, kurulacak ise Bursa Tuhafiyeciler ve Benzerleri Odası Başkanlığı ile protokol yapılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısının; geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

39- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Gökdere Kenarı Semt Pazarında olan WC, Çay Ocağı ve Büfenin tahsisi için Belediyemiz ile Yıldırım Gönüllüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında düzenlenecek olan protokolün yapılıp, yapılamayacağı ile ilgili yazısının; geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

40- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

41- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Mutlu Sokaktan girişi olan 2010. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

42- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Anadolu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Ankara Yolu Caddeden girişi olun 2032. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

43- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. Aksu Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

44- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yeşil Mahallesi, 130 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz ve üzerlerinde bulunan tescilli yapı, ağaç ve duvarların Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

45- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Kararaağaç Mahallesi, 658 ada, 5 parsel  sayılı ve 232,11 m2. Alanlı taşınmaz ve üzerlerinde bulunan tescilli bina; Karaağaç Mahallesi, 666 ada, 13 parsel ve 136,93 m2. Alanlı taşınmaz ve üzerinde bulunan tescilli bina, eklentiler ve ağaçların Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

46- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge İmar Planı dahilinde kalan Belediyemize ait İlköğretim tesisi alanında kalan Yavuzselim Mahallesi 4863 ada, 2 sayılı ve 4371,96 m2 sahalı parselin eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilip/edilemeyeceği ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

47- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planında az bir kısmı konut alanında, büyük bir kısmı yolda kalan Belediyemizin de hissedar olduğu Emirsultan Mahallesi 252 ada, 2 parsel sayılı ve 133.99 m2. sahalı taşınmazda Maliye Hazinesi adına kayıtlı 16.75 m2. hissenin satın alınıp/alınamayacağı talebiyle ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

48- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mehmet Taner Eke’ nin sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

49- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Şükrü Köse’ nin sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

50- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Selim Yıldırım ve Ahmet Hacıoğlu tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3112 ada, 1 parsel sayılı taşınmaza TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesince Riskli bina tespit edilerek Kentsel Dönüşüm yapılması halinde 0.50 ye kadar yoğunluk artışı yapılabileceğine ilişkin açılan iptal davasında kararın yürütmesinin durdurulması kararı olduğundan plan değişikliğine itiraz talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre incelenmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

51- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ebru Ahu, Emine Yazıcıoğlu, Selim Yıldırım ve Ahmet Hacıoğlu tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2. Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, Yıldırım İlçesi, 75.Yıl Mahallesi, 4991 ada, 9 parsel sayılı taşınmaza TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi tarafından, Bursa Büyükşehir Belediyesince Riskli bina tespit edilerek Kentsel Dönüşüm yapılması halinde 0.50 ye kadar yoğunluk artışı yapılabileceğine ilişkin açılan iptal davasında kararın yürütmesinin durdurulması kararı olduğundan plan değişikliğine itiraz talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre incelenmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

52- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Şemsettin Hacıoğlu ve Ahmet Necati Demir tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonunda B.H.A. (Belediye Hizmet Alanı), park alanı, otopark alanı ve yolda kalan Namazgah Mahallesi, 545 ada 18-19-21-24-25-26 parseller, Namazgah Mahallesi, 552 ada 5-6-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17 parseller, Yenimahalle, 294 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-12 parseller, Yenimahalle, 728 ada 3-4-5-11-14-15-16 parseller, Yenimahalle, 735 ada 12 parsel, Yenimahalle, 749 ada 3-4-5-6-7-8-9-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-25-26-27-28-29-30-31-33 parseller, Yenimahalle, 751 ada, 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-16-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-48-50 parseller, Yenimahalle, 752 ada 1 parsel, Yenimahalle, 753 ada 1-2-6-7-10-11 ile üzerinde bulunan bina, eklenti ve ağaçların kamulaştırılmasının 3194 sayılı İmar Kanununun 10. maddesine göre Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

53- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet Şener ve Emine Yazıcıoğlu tarafından yazılı olarak verilen, Şükrü DEMİR vekili Av. Cahit KIRKAZAK tarafından Belediyemize verilmiş olan 24.02.2015 tarih 7216 sayılı dilekçede; müvekkiline ait Yavuzselim Mahallesi 4809 Ada, 22 Parselde bulunan (Yavuzselim Mahallesi pazar alanı olarak kullanılmaktadır) taşınmaza Belediyemiz tarafından kamulaştırmasız olarak el atıldığını, bu nedenle müvekkili tarafından Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/90 E. sayılı dosyası ile dava açıldığını bu dava sonucunda müvekkilinin sahip olduğu 491,78 m2’lik (1/8 hisse) arsanın sadece 247,16 m2’lik kısmının kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazın geriye kalan 244,62 m2’lik kısmının ise Belediyemizce satın alınmasını ile ilgili önergenin, Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

54- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, Mehmet Temirtaş, Erdal Işık, Ali Gümrükçü, Ahmet Aktaş, Mustafa Alkan, Nuri Gürhan Acar ve Fikret Şen tarafından yazılı olarak verilen, 2015 Nobel Kimya Ödülü alan Prof. Dr. Aziz SANCAR’ ın adının ülkemiz gençlerine örnek teşkil etmesi ve adının yaşatılması amacıyla Yıldırım Belediyesi Eğitim ve Bilim Merkezi isminin “Prof. Dr. Aziz SANCAR Eğitim ve Bilim Merkezi” olarak değiştirilmesi ile ilgili önergenin; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

55- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, Mehmet Temirtaş, Erdal Işık, Ali Gümrükçü, Ahmet Aktaş, Mustafa Alkan, Nuri Gürhan Acar ve Fikret Şen tarafından yazılı olarak verilen, Kars-Selim Belediyesi ziyaretinde bölge çocuklarının zorlu kış şartlarında okullarına ulaşabilmesi için Belediyemiz tarafından yeni bir okul servis aracının hibe yoluyla Kars-Selim Belediyesi’ ne gönderilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

56- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, Mehmet Temirtaş, Erdal Işık, Ali Gümrükçü, Ahmet Aktaş, Mustafa Alkan, Nuri Gürhan Acar ve Fikret Şen tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım İlçemiz dahilinde mahalle içindeki parkların aydınlatılması ve güvenliğinin sağlanması çalışmalarının ne düzeyde olduğu hakkında bilgi verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

57- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, Mehmet Temirtaş, Erdal Işık, Ali Gümrükçü, Ahmet Aktaş, Mustafa Alkan, Nuri Gürhan Acar ve Fikret Şen tarafından yazılı olarak verilen, 30 Mart 2014’ den bu güne basın, medya, televizyon kuruluşlarına tanıtım, reklam yada abonelik adı altında hangi kuruma ne kadar ödeme yapıldığı, bu tanıtım, reklam yada abonelikler yapılırken tiraj yada tanınırlık gibi kriterler dikkate alınıp alınmadığı konularında yazılı ve sözlü bilgi verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

58- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, Mehmet Temirtaş, Erdal Işık, Ali Gümrükçü, Ahmet Aktaş, Mustafa Alkan, Nuri Gürhan Acar ve Fikret Şen tarafından yazılı olarak verilen, göreve geldiğiniz 30 Mart 2014 yılından bu güne yapılmış olan belediye ihalelerinde; Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edilen ihaleler olup olmadığı, bu ihalelerin hangileri olduğu, iptal edilen ihale var ise bu ihaleler gerçekleşene kadar emanet usulü verilen ihalelerin hangileri olduğu, kimlere, kaç aylığına hangi bedellerle ihale edildiği konularında yazılı ve sözlü bilgi verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

59 Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, Mehmet Temirtaş, Erdal Işık, Ali Gümrükçü, Ahmet Aktaş, Mustafa Alkan, Nuri Gürhan Acar ve Fikret Şen tarafından yazılı olarak verilen, vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması ve yaşanabilecek olumsuz olayların önlenmesi adına TSE Kurumu ile Yıldırım Belediyesi arasında “Asansör Denetimleri” hususunda anlaşma yapıldığından, TSE Kurumunun konutlardan hangi kriterlere göre ne kadar ücret talep ettiği, Yıldırım Belediyesi olarak talep edilen bu ücretten pay alınıp alınmadığı, alınıyorsa konut başına ne kadar olduğu ve bu payın hangi kriterlere göre belirlendiği, Yıldırım Belediyesi’ nin aldığı bir pay varsa bunu almayıp üstüne katkı koyarak vatandaşın yükünü azaltması konularında grubumuza ve Meclisimize yazılı ve sözlü bilgi verilmesini ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

Karar verildi.

 

Meclis Başkanı

İsmail Hakkı EDEBALİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU