06/01/2021 Tarihli Meclis Kararı

06/01/2021 Tarihli Meclis Kararı
06.01.2021 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2021 yılı 1. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 1. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 06/01/2021 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 19 uncu, 2021 Yılı toplantı döneminin 1 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 

1- Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Esenevler  Mahallesi, 2518 ada, 10 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan  Mahallesi, 1547 ada, 34 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı İmar Planı kapsamında, Davutdede  Mahallesi, 4975 ada, 1 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde Millet Mahallesi, 3083 ada, 1 parsel ile 3084 ada, 1 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; söz konusu parsellerde “cami alanının Yencok:30 metre olarak” değiştirilerek mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret ile - AK Parti Grubu, MHP Grubu ve Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 31 kabul oyu) ile kabulüne,
 
6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Duaçınarı  Mahallesi, 1753 ada, 1 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP Gurubundan; Mustafa Engin KARGILI, İhsan BİLGİLİ, Burak Alp ÖZBEK, Mustafa BOZKURT, İsmail TURAN, Salih BARIŞ 6 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret ile - AK Parti Grubu, CHP Grubu ve Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 33 kabul oyu) ile kabulüne,
 
7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Karapınar Mahallesi, 7969 ada, 1 parsel, 7975 ada, 1 parselin doğusundaki tescil harici alanda yapılan plan değişikliğine yönelik askı itirazının değerlendirilmesi hakkındaki raporunun; söz konusu raporun reddinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
8- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Yiğitler  Mahallesi, 2462 ada, 7-16-17-68-77-78-80 parseller; 4621 ada, 37 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
9- Hukuk Komisyonu’ nun, Yiğitler Mahallesi Oto Sanatkarları Sitesi Yapı Kooperatifi içerisindeki blok şeklindeki atölyelerin ön kısımlarında bulunan otopark alanlarının iş yeri sahipleri tarafından sundurma şeklinde kapatılarak kullanılması hakkındaki raporunun; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Davutkadı Mahallesi, 198 ada, 4 parselin kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 75. Yıl Mahallesi 2. Cadde ile bağlantısı olan 50. Sokağın açılmamış olan 30 metrelik kısmının kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
12- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karamazak Mahallesi, 713 ada, 9-10-14-15-16-17-59 ve 60 sayılı parsellerin yolda kalan kısımları ile üzerinde bulunan binalar ve eklentilerinin kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
13- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2170. isimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
14- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde 2185. isimsiz sokağa verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
15- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi uyarınca Denetim Komisyonu seçimi yapılması ile ilgili yazısının; yapılan gizli oylamada Denetim Komisyonu’ na Ali ÇİFTÇİ 32 oy, Hızır ÇETİNKAYA 32 oy, Şenol ÇULCU 31 oy, İhsan BİLGİLİ 27 oy, Nimet YILDIZ’ ın 27 oy ile seçilmelerinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
16- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi uyarınca 2021 yılı için Meclis Başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkı miktarının belirlenmesi ile ilgili yazısının; huzur hakkı miktarının Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık bürüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri olarak ödenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
17- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Yıldırım Belediye Meclisinin 2021 yılı içinde bir ay tatil yapıp yapmayacağı, yapacak ise tatil ayının belirlenmesi ile ilgili yazısının; Meclis’ in 2021 Yılı içerisinde bir ay tatil yapmasının uygun olduğuna Ağustos ayının tatil ayı olarak belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
18- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi çerçevesinde 2020 yılında Belediyemizde çalıştırılan sözleşmeli personellerden 2021 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin belirlenmesi ve 2021 yılında görevlerine devam etmesi uygun görülenler ile 2021 yılı içerisinde çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personelin sayısı, unvan ve hizmet sınıfının bulunduğu ekli listelerin kabulü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2021 yılı için yayımlanacak olan Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu Genelgenin ekinde yer alan 1 sayılı cetveldeki aylık net ücretlerin taban ücret üzerinden belirlenebilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
19- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Yıldırım Belediye Başkanlığı’ nın 2020 Mali Yılı bütçe faaliyetlerinin sonlandırılmasına ilişkin ekli listede belirtilen ödenek aktarması ve iptali işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret ile - AK Parti Grubu, MHP Grubu, İYİ Parti Grubu ve Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 36 kabul oyu) ile kabulüne,
 
20- Zabıta Müdürlüğü’ nün, 2021 Mali Yılı için Zabıta Personeline ödenecek fazla mesai ücretlerinin tespit edilmesi talebiyle ilgili yazısının; 2021 Mali Yılı içinde Zabıta personeline ödenecek fazla çalışma ücretlerinin aylık brüt 594,00 TL olarak belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
21- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübüne 2021 Mali Yılı için belirtilen oranlar dahilinde Belediyemizce nakdi yardım yapılması ile ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret ile - AK Parti Grubu , MHP Grubu, İYİ Parti Grubu ve Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 36 kabul oyu) ile kabulüne,
 
22- Fen İşleri Müdürlüğü’ nün, 6360 sayılı Kanunun 28. maddesi gereği, Belediyemizce yeni yol açılması, asfalt kaplama yapılması, tretuvar yapılması, bordür yapılması, parke taş döşenmesi hizmetlerinden 2464 sayılı Yasanın 86 ıncı maddesi gereği harcamalara katılım payının alınıp alınamayacağı ile ilgili yazısının; 2020 yılı ve 2021 yılı için yol harcamalarına katılım bedeli alınmamasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
23- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğü’ ne ait Samanlı Mahallesi, Samanlı drenaj kanallı servis yolu üzerindeki 3542 ada, 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ve 15 parsel sayılı alanda işletme bakım, servis yolunun araç ve yaya trafiğine açılması ve üst kullanım haklarının yetki ve sorumluluğunun Belediyemize verilebilmesi için hazırlanan taslak protokol ile ilgili Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilip/ verilemeyeceği ile ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret ile - AK Parti Grubu, MHP Grubu, İYİ Parti Grubu ve Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 36 kabul oyu) ile kabulüne,
 
24- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, İlçemiz Arabayatağı-Çınarönü-Hacivat-İsabey-Millet-Samanlı-Şirinevler-Yunusemre Mahallelerinin Yakın Doğu Çevre Yolunun kuzeyinde kalan, 1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan kısımlarında 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun doğrultusunda işlem yapılması talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
25- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, mülkiyeti Belediyemize ait Arabayatağı Mahallesi, 4792 ada, 29 sayılı ve 3083.93 m2 sahalı taşınmaz ile ilgili Bursa 3. İdare Mahkemesi Kararı doğrultusunda işlem yapılması talebiyle ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
26- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 74 hektar yüzölçümlü alanda Belediyemiz tarafından ihalesi yapılıp Devingen Planlama Mimarlık Müh. Har. İnş. Gay. Değ. San. ve Tic. Ltd. Şti. uhdesine kalan “Şirinevler Mahallesi Riskli Alanda Kalan Kısma Ait İmar Planı ve İmar Uygulama Hazırlanması Hizmet Alım İşi” kapsamında tamamlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı çalışması ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,                  
 
27- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Şirinevler Mahallesi Riskli Alan Dışında Kalan yaklaşık 35 hektar yüzölçümlü alanda Belediyemiz tarafından ihalesi yapılıp Uni-Map Harita İnş. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. uhdesine kalan “Şirinevler Mahallesi Riskli Alan Dışında Kalan 35 Hektar Yüzölçümlü Alanda İmar Planı ve İmar Uygulama Hazırlama İşi” kapsamında tamamlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı çalışması ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,                  
 
28- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında Zümrütevler Mahallesi, 878 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
29- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar planı dahilinde kalan Mimarsinan Mahallesi, 1647 ada, 54 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
30- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2160 -2161- 2162 ve 2168 inci isimsiz sokaklara isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
31- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nazlı Merve ERYILMAZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
32- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mücahit BOZKURT tarafından yazılı olarak verilen, Mollaarap Mahallesi, toprak kayması ile ilgili 02.12.2020 tarihli ve 440 sayılı Meclis Kararımız doğrultusunda kira yardımlarının, Ocak 2021 tarihi itibariyle 1 ay daha uzatılması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
33- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemize gelip uğraştırmamak adına, Belediyemiz sorumluluk alanında kalan cadde, bulvar meydan ve sokaklarda izin ve kazı ruhsatı verilmesinin Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından aynı şekilde yürütülmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
34- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Konularda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun kapsamında Zeyniler, Balaban, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık Mahallelerinin kırsal mahalle statüsüne alınması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
 
 
 
35-
 
 
 
Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mücahit BOZKURT tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, Güllük Mahallesi, 794 ada, 59 parselde Bursa 3. İdare Mahkemesi kararının uygulanması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
36- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şenol ÇULCU tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Ankara yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3175 ada, 1-2-3 parsellerde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
37- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet SAGDIÇ tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Ankara yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 1396 ada, 1 parsel; 2883 ada, 1-2-13 parsel; 2834 ada, 1-2-3-25 parsellerde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
38-
 
Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Sevim PARLAK tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 2-198 parsellerde plan değişikliği ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
39- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Sevim PARLAK tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Değirmenönü Mahallesi, 7363 ada, 2-3 parseller; 7364 ada, 1 parsel ve kuzeyindeki park alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
40- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Cahit GÜNER ve Mücahit BOZKURT tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım İlçemiz bünyesinde bulunan engelli vatandaşlarımız için çalışma yapılması ile ilgili önergenin; Engelliler Sağlık ve Spor Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
41- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, İsmail TURAN, Mustafa BOZKURT, Mustafa Engin KARGILI, Salih BARIŞ ve Burak Alp ÖZBEK tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz ile Türk Cumhuriyetlerinin Başkentleri olan, Bakü, Taşkent, Nursultan (Astana), Bişkek, Aşkabat, Lefkoşa şehirleri ile kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili önergenin; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
42- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Mustafa BOZKURT, İsmail TURAN, Salih BARIŞ, İhsan BİLGİLİ ve Burak Alp ÖZBEK tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında olan tüm alanlarda engelli tuvaletlerinin kullanımının cinsiyete göre düzenlenmesi ile ilgili önergenin; Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Engelliler Sağlık ve Spor Komisyonuna müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
43- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, İsmail TURAN, Mustafa BOZKURT, Mustafa Engin KARGILI, Salih BARIŞ ve Burak Alp ÖZBEK tarafından yazılı olarak verilen, Teferrüç Mahallesi, 758 ada, 14 parselde bulunan su deposu alanında Teferrüç, Piremir Yenimahalle ve Mollaarap Mahallelerinin istifade edebileceği mahalle konağının yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
44- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, İsmail TURAN, Mustafa BOZKURT, Mustafa Engin KARGILI, Salih BARIŞ ve Burak Alp ÖZBEK tarafından yazılı olarak verilen, Teferrüç Mahallesi, 1. Devrengeç Sokaktan Devrengeç Caddesine inen ve bir kısmı yapılmış olan merdivenlerin tamamlanarak yayaların kullanımına açılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
45- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nimet YILDIZ, Nurettin SANATÇI, Oktay ALTUN ve Cemil OCAK tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Samanlı Mahallesi sınırlarından geçen Deliçay olarak bilinen dereye fabrikadan kimyasal atıkların boşaltılmasının araştırılması ile ilgili önergenin; Engelliler Sağlık ve Spor Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
46- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TEKİN, Nimet YILDIZ, Ali Haydar EFE, Cemil OCAK, Şahin SEVİNÇ ve Oktay ALTUN ve tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz bünyesinde çalıştırılan personel ile Yeşil Yıldırım A.Ş bünyesinde çalıştırılan personel listelerinin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
47- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TEKİN, Nimet YILDIZ, Ali Haydar EFE, Cemil OCAK, Şahin SEVİNÇ ve Oktay ALTUN ve tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemizin sahip olduğu, kiracısı olduğu, adına tahsis edilmiş olan gayrimenkullerimizin listesinin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
48- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY tarafından yazılı olarak verilen, Teferrüç Mahallesi, 1. Devrengeç Sokaktan Devrengeç Caddesine inen ve bir kısmı yapılmış olan merdivenler ile Cuma Pazarı girişi ve Şehit Mahmut Çatalkaya okuluna geçişi olan yolun tanzim ve merdivenlerinin yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
49- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY tarafından yazılı olarak verilen, Teferrüç Mahallesi, Tavacı Sokak girişinde toprak kayması olup istinat duvarı yapılması, çocuk parkına iniş için merdiven yapılması, heyelan riski olduğundan No:1 ve No:16 arasındaki mevcut yolun devam ettirilerek 3. Uzun Sokakla birleştirilmesi ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
50- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY tarafından yazılı olarak verilen, Teferrüç Mahallesi, Teleferik Caddesi park içi büfe No:84 ile Teferrüç Mahallesi, 2. Menekşe Cadde No:53E arasında kalan yolun açılması ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
51- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY tarafından yazılı olarak verilen, Şehrimizde ve ilçemizde hatta ülkemizde meydana gelen kuraklık sebebiyle su tüketiminin bilinçli ve tasarruflu kullanılması hususunda vatandaşların duyarlı olmaları ve bilinçlendirilmesi hususunda çalışmalar yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
52- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY tarafından yazılı olarak verilen, Teferrüç Mahallesi, 2. Timur Sokak girişinden başlayıp 71 Dağ Sokak ve 9. Temiz Sokak girişinde kalan boş alanın park inşaatının başlatılması, çevre temizliğinin yapılması, dere üstünün ıslah edilerek temizlenmesi, ağaçların budanması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
  Karar verildi.
 
 
 
                                                                                                               Meclis Başkanı
                                                                                                             Oktay YILMAZ
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU