06/04/2022 Tarihli Meclis Kararı

06/04/2022 Tarihli Meclis Kararı
06.04.2022 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2022 yılı 33. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 33. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 06.04.2022 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 33 üncü, 2022 Yılı toplantı döneminin 4 üncü olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

1-  
Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
2- 5393 Sayılı Kanun’un 33 üncü ve 24 üncü maddeleri uyarınca yapılan seçimlerin sonucuna göre;
 
             Yıldırım Belediyesi Encümen Üyeliklerine; Hızır ÇETİNKAYA, Ahmet SAGDIÇ, Tarık KÖSE,
 
              5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Plan ve Bütçe Komisyonuna: Ali ÇİFTÇİ, Şefik KAYA, Süleyman ÖZTÜRK, Mustafa Engin KARGILI, Recep BAYRAM,
           
              5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan İmar Komisyonuna: Merve EKMEKCİ, Fatih KARA, Nazlı Merve ERYILMAZ, Burak Alp ÖZBEK, Oktay ALTUN,
 
              5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Hukuk Komisyonuna: İmren ÇAVUŞOĞLU, Hilmi PAKYÜREK, Feridun ÖZYÜKSEL, İhsan BİLGİLİ, Servet ÇAĞIL,
 
             5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonuna: Mutlu KESKİN, Şenol ÇULCU, Mustafa ÇALIŞKAN, İsmail TURAN, Nurettin SANATÇI,
                                                                                             
              5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonuna: Cemal Abdulnasır YAŞAR, Selim YOLGEÇEN, Mücahit BOZKURT, Salih BARIŞ, Nimet YILDIZ,
 
             5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna, Nazlı Merve ERYILMAZ, İmren ÇAVUŞOĞLU, Mustafa ÇALIŞKAN, Mustafa BOZKURT, Ferit GÜRSOY,
 
              5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Çevre ve Sağlık Komisyonuna: Cahit GÜNER, Ahmet AKSU, Ahmet SAGDIÇ, İsmail TURAN, Yunus COŞKUN’ un seçilmelerine,           
 
3- Denetim Komisyonunun, Yıldırım Belediyesinin 2021 Yılına ait Denetim Raporu hakkında Meclise bilgi sunuldu. 
4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1387 ada, 13-14 parseller ile 1395 ada, 5 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; “Yıldırım Belediyesi mülkiyetindeki 259,7 m2. Yüzölçümlü 1387 ada, 13 parsel ile özel mülkiyette kalan” cümlesinin ilavesiyle mevcudun oy çokluğu (MHP Grubundan; İhsan BİLGİLİ, Burak Alp ÖZBEK, Mustafa BOZKURT, İsmail TURAN, Salih BARIŞ 5 ret - AK Parti, CHP ve İYİ Parti Gruplarının 38  kabul oyu) ile kabulüne, 
5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar 3.Derece Doğal Sit Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 7302 ada, 5 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 1977 ada, 1 parsel, 1978 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 parseller, 1979 ada, 2-3-4-5-6 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
7- Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, İlçemizde bulunan kadın kooperatiflerinin ve kadın derneklerinin çalışmaları, sorunları ve çözüm önerilerinin raporlanması ve gerekli desteğin sağlanması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
8- Çevre ve Sağlık Komisyonunun, afet anında acı deneyimlerin yaşanmaması için afet öncesi dönemde yapılması gerekli çalışmalar hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
9- Çevre ve Sağlık Komisyonunun, toplum ve çevre sağlığını etkileyen madde bağımlılığının önlenmesi hususu hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
10- Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonunun, İlçemizde bulunan amatör spor kulüplerine yardım yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
11- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Alim Sokakta başlayan 2688 ada, 242 parselde son bulan 2207. ve 2208. isimsiz sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
12- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 2021 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL,Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 10 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret ile - AK Parti ve MHP Gruplarının 29  kabul oyu) ile kabulüne, 
13- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel anlamda yaşam kalitelerinin arttırılması amacıyla yapılacak yatırımların ve kamulaştırma işlemlerinin finansmanında kullanılmak üzere kamu bankalarından kredi kullanılmasına ve krediye konu her türlü işlemleri yapmak üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL,Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 10 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret ile - AK Parti ve MHP Gruplarının 29  kabul oyu) ile kabulüne, 
14- Temizlik İşleri Müdürlüğünün, ilçemiz sınırları içerisinde kent temizliği, meydan, bulvar, cadde, sokak ve parkların makine ile süpürülmesi, yol yıkama araçları ile yıkanarak temizlenmesi, çöp konteynerlerinin yıkanması ve dezenfekte edilmesi, evsel ve katı atıkların toplanması ve nakliyesinde kullanılmak üzere araç kiralanması işi" ihalesinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67 inci maddesi uyarınca iki (2) yıl yapılması talebiyle ilgili yazısının; “2 yıla kadar” şeklinde düzeltilerek mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
15- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, Belediyeler, kamu kurumları ve kamu alanında hizmet veren tüm kuruluşlar ile ortak sıcak asfalt üretilmesi işi konusunda protokol yapılması ve söz konusu protokolü imzalamak üzere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
16- Koordinasyon İşleri Müdürlüğü’ nün, Balaban Mesire Alanı araç giriş ücretinin belirlenerek Belediyemiz Gelir Tarifesine eklenmesi talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
17- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planında park alanında kalan Vatan Mahallesi, 3971 ada, 54 parsel sayılı 198,05 m2. yüzölçümüne sahip hisseli taşınmazın Belediyemiz Kamulaştırma Programından çıkartılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
18- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı kapsamında, Davutkadı Mahallesi, 287 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
19- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında, Şükraniye Mahallesi, 3678 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
20- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi, 1650 ada, 16 parselde yapılan plan değişikliğinin değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,  
21- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Karamazak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4. Kısa Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
22- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Sedir Sokağın 3. Karanfil Sokağa kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
23- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mustafa Engin KARGILI’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
24- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
25- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Cemal Abdulnasır YAŞAR tarafından yazılı olarak verilen, Kentsel Dönüşüm kapsamında kamulaştırma işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 5.240.817,99 TL kredi kullanılmasına ve krediye konu her türlü işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
26- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mücahit BOZKURT tarafından yazılı olarak verilen, Sağlık İşleri Müdürlüğümüzce hasta nakil biriminin yoğunluğu, nakil mesafelerinin uzaklığı ve hasta nakil biriminin süreklilik arz etmesi nedeniyle Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden hasta nakil ambulansı talep edilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
27- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mücahit BOZKURT ve Feridun ÖZYÜKSEL tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Millet Mahallesi, 7. Açelya Sokak, No:12/B adreste bulunan pazar alanına haftanın 1 günü giyim pazarı kurulması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
28- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şenol ÇULCU tarafından yazılı olarak verilen, Riskli Alan ve Riskli Yapı olarak belirlenen Davutdede Mahallesi, 7808 ada, 1 sayılı ve 1714,78 m2 sahalı parselde Belediyemize ait 47,32 m2 hissenin kat karşılığı anlaşma yapmak, hasılat paylaşımı, herhangi bir yöntemle toplu konut, fabrika, hastane, ticari yapı vb. inşaatların yapılması ve yaptırılması için, kat karşılığı ve hasılat paylaşımı yapılamayacak ölçekteki küçük hisse ve parsellerin piyasa koşullarına göre gerektiğinde satış yolu ile gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, yüklenici firmalar ve Yıldırım Kültür İnşaat Gıda Turizim San. Tic. A.Ş. ile protokol yapmak veya sözleşme imzalamak hususlarında Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
29- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 4 parsele Aile Sağlığı Merkezi yapılabilmesi için Hayırsever Çetin TOPAL, Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol imzalanmak üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
30- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi İmren ÇAVUŞOĞLU tarafından yazılı olarak verilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 150 parsel (Rezerv Yapı Alanı) kuzeyinden geçen Cenup Kanalı Deliçay Deresi ile birleştiğinden 3543 ada, 150 parselin ruhsat işlemlerinin başlatılabilmesi ve yapı yapılabilmesi için Cenup Kanalı ıslahı ile ilgili işin yapılması için BUSKİ Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol imzalanmak üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
31- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hilmi PAKYÜREK tarafından yazılı olarak verilen, Mülkiyeti Belediyemize ait Vatan Mahallesi, 4030 ada, 75 sayılı ve 451,43 m2 sahalı taşınmazın kamu yararına çalışan vakıflara 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık artırma usulü ile satışının yapılabilmesi için Encümene yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
32- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi İmren ÇAVUŞOĞLU tarafından yazılı olarak verilen, Kentsel Dönüşüm çalışmalarının başlatılması için ekteki haritada belirtilen yaklaşık 4 hektarlık alanı kapsayan “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, Davutkadı Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi” alanının Kentsel Dönüşümün ana akslarla bütünlük sağlaması adına krokideki sınırlara göre genişletilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
33- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Mahallesi, 2721 ada, 1,3 ve 8 parseller ile üzerinde bulunan bina, ağaç ve eklentilerin öncelikli olarak satın alınmasına, satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde kamulaştırılması ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
34- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Yiğitler Mahallesi, 2566 ada, 12 parselde yapılan imar uygulaması sonucunda yola ayrılan kısımlar üzerinde yer alan yapılar ile  söz konusu bina sahiplerine tahsis edilen Esenevler Mahallesi, 1983 ada, 3 parselde bulunan hisselerinin öncelikle satın alınmasına, satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde kamulaştırılması ve satın alma konusunda gerekli işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
35- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet SAGDIÇ tarafından yazılı olarak verilen, Değirmenönü Mahallesi, 7374 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
36- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Tarık KÖSE tarafından yazılı olarak verilen,  Kentsel Dönüşüm çalışmalarının başlatılması için ekteki haritada belirtilen yaklaşık 4 hektarlık alanı kapsayan “Bursa İli, Yıldırım İlçesi Davutkadı Mahallesi Davutkadı Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi” alanındaki mevcut 1/1000 Ölçekli İmar Planının, Rezerv yapı alanı ilan edilmesi planlanan bölgesinde rezerv yapı alanında imar hakları açısından ve ana akslarla rezerv yapı alanının bütünlüğünü sağlaması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
37- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 232 ada, 9 parselde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
38- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mustafa ÇALIŞKAN tarafından yazılı olarak verilen, hayatını kaybeden İtfaiye Eri Sinan AMİL’ in oturduğu mahalle olan Bağlaraltı Mahallesinde bir parka isminin verilmesi ile ilgili önergenin; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
39- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi İhsan BİLGİLİ, Mustafa BOZKURT, Burak alp ÖZBEK, İsmail TURAN, Salih BARIŞ tarafından yazılı olarak verilen, Gürsu, Kestel ve Yıldırım ilçelerimizde hizmet verecek bir Gasilhanenin şehrin doğusunda uygun bir yere yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
  Karar verildi.
 
                                                                                                              Meclis Başkanı      
                                                                                                              Oktay YILMAZ       
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU