06.05.2015 Tarihli Meclis Kararları

06.05.2015 Tarihli Meclis Kararları
06.05.2015 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2015 yılı 16. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 16. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 06/05/2015 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 16 ncı, 2015 Yılı Toplantı Döneminin 5 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

1- Geçen Toplantı Zaptının 01 Nisan 2015 tarihli 1. Birleşimi ve 07 Nisan 2015 tarihli 2. Birleşimine ait Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,  

2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 4030 ada, 3-4-5-6-7-8-9-20 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 31 kabul oyu, CHP Grubunun 5 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu) ile kabulüne, 

3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı kapsamında, Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 12-30-31-32-33-34-35-36-43 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 4163 ada, 4-5-54-32 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi, 1641 ada, 1 parsel ve 1640 ada, 5 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3086 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 2978 ada, 1-23-24-28 parseller, 2979 ada, 23 parsel, 3013 ada, 14 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 31 kabul oyu, MHP Grubunun 8 kabul oyuna karşılık, CHP Grubunun 5 ret oyu) ile kabulüne,

8- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Sinandede Mahallesi, 4324 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

9- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-75. Yıl Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde, Fidyekızık Mahallesi 4142 ada, 110 parsel ile yine Fidyekızık Mahallesi, 4173 ada, 83 nolu parselin imar parseli olabilmesi için takas yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 

10- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde, üniversite alanında kalan 152 Evler Mahallesi H22d.08a.4a pafta, 4463 ada, 44 parsel sayılı ve 44.548,66 m2 yüzölçümlü ve 98,57 m2 hissesi Belediyemize ait taşınmazın Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ ne devri hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 

11- Hukuk Komisyonunun, Demetevler Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi Öğretmenler Sevgi Parkı içindeki yerin Demetevler Gençlik ve Spor Kulübüne tahsis talebi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

12- Eğitim ve Hizmet ve Güvence Komisyonunun, 75. Yıl Mahallesi Eke Caddesi’ nde bulunan çocuk oyun parkına “Muharrem Karagöz” isminin verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

13- Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonunun, Çöp Toplama ihalesi verilen şirketlerin araçlarının park yeri ve temizliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,14-Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS tarafından, 15-20 Mayıs 2015 tarihleri arasında Bulgaristan’ ın Filibe Şehrinde gerçekleştirilecek Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetimleri Yıllık Formu ve İş Fuarı ile Belediye Projeleri Pazarı’ na Belediyemizi temsilen Bulgaristan’a gidecek Heyetin görevlendirilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

15- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Kardeş Kentimiz Bulgaristan’ ın Cebel Belediyesi’ nin 19 Mayıs Resmi Bayramı Kutlamalarına katılmak üzere 16-21 Mayıs 2015 tarihleri arasında Belediyemizi temsilen Bulgaristan’a gidecek Heyetin görevlendirilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,16-Mali Hizmetler Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülerek onaylanması talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 31 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu, CHP Grubunun 5 ret oyu) ile kabulüne,

17- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (III) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

18- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ nün 2015/8 Sayılı Genelgesi uyarınca; Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan   (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Cetvellerinin kabul edilerek Belediyemizdeki mevcut kadrolara Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Muhtarlık İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

19- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ nün engeli bulunan esnaflarımızın iş hayatını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak amacıyla hastane raporu ile engel oranı %40 ve üzeri olan esnaflarımızın kendi işyerlerinde bizzat çalışıyor olması kaydıyla, çalışma ruhsatı işlemlerinde “hizmet ücretlerinin” alınmaması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

20- Fen İşleri Müdürlüğü’ nün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Şartlı Nakdi Yardım” kapsamında Belediyemizce alımı yapılan 16 U 8222 plaka nolu Ford Cargo 1826 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonunun kamu hizmetlerine tahsis edilmesi ve haczedilmemesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 

21- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün İlçemiz sınırları dahilindeki 69 Mahalleyi kapsayan alanda 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi ve 6306 sayılı Afet Yasası’nın 8. maddesi 2. fıkrasında yer alan hükümler uyarınca işbirliği ve ortak hizmet uygulamaları yapılabilmesi amacıyla Yeşil Yıldırım Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. Anonim Şirketi ile anlaşmalar ve işbirliği protokolleri imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 31 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu, CHP Grubunun 5 ret oyu) ile kabulüne, 

22- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün Uludağ Üniversitesi ile Belediyemiz arasında, ilçemizdeki doğal sit alanları hakkında teknik araştırmalar yapmak, doğal sit özelliğini yitiren yerlerin bu statüden çıkarılması amacıyla rapor tanzim etmek ve diğer iş ve işlemleri yürütmek, kentsel dönüşüm konusunda iş birliği yapmak amacıyla ortak projeler yapılması, gerekli kaynağın aktarılması, konunun detaylarının Üniversiteyle görüşülerek gerekli anlaşmaların imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

23- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün İsabey Mahallesi H22d04d3b pafta 2704 ada, 15 ve 16 parselde yer alan T-11 envanter numarası ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli sivil mimarlık örneği yapının Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılması amacıyla kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

24- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün Mola Yegan Belediye Kültürel Tesis Alanının güneyinde yer alan Selimzade Mahallesi H22d07d1b pafta, 4095 ada, 8 parsel sayılı ve 281,82 m2. alanlı taşınmazın Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılması amacıyla kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

25- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ nün Yıldırım İlçemizdeki mahalle muhtarlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması, ayni yardım ve desteğin sağlanması amacıyla her bir muhtarlık için aylık 500,00.-TL’ yi geçmemek şartıyla muhtarlıklarımızın elektrik, su, telefon, doğalgaz faturalarının ve aylık internet abone ücretlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanması talebiyle ilgili yazısının; her bir muhtarlık için aylık 300 TL’ yi geçmemek şartıyla belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,       26-Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Mimarsinan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 8. Akarsu Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

27- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Mimarsinan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 6. Arı Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

28- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Mimarsinan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 13. Akasya Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

29- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Mimarsinan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5. Asma Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

30- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5. Mert Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

31- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Vezir Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Duaçınarı Mahallesi, 1710 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3092 ada, 8 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1386 ada, 12-18 parseller; Eğitim Mahallesi 3861 ada, 1-3-4 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık II. Etap Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 135 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi II. Bölge Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yavuzselim Mahallesi, 4895 ada, 4 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

37- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yunusemre Mahallesi, 6360 ada, 1 parselde plan değişikliğine yapılan itiraz talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

38- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Etap (Mevlana ve Ulus Mahalleleri) Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan Ulus Mahallesi 6408 ada, 7-8 parsellerde plan değişikliğine yapılan itiraz talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

39- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi II. Bölge Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Anadolu Mahallesi, 2057 ada, 10 parselde plan değişikliğine yapılan itiraz talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 

40- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yunusemre Mahallesi, 3218 adanın Kuzeyinde yer alan tescil harici alanda tanımlanan trafo yerinin büyütülmesi talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

41- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan İsabey Mahallesi, 5080 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

42- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 152 Evler Mahallesi, 4456 ada, 7 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,43-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Davutkadı Mahallesi, H22d.07b.4b pafta, 196 ada, 10 parsel; 198 ada, 5 ve 7 parsellerin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

44- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Yılmaz Çağlayan’ ın Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 27 parseldeki hissesinin ve uygulama harici özel parselasyon planına göre yolda kalan kısımlarının tümünün Belediyemizce satın alınması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

45- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Belediyemiz ile Bursa Tuhafiyeciler ve Benzerleri Odası Başkanlığı arasında Bağlaraltı, Millet ve Temenyeri Semt Pazarlarında haftanın belli günlerinde giyim pazarı kurulabilmesi için protokol yapılması talebiyle ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu ile Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

46- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Şeyma Gürdere, Eylem Özdemir ve Ebru Ahu tarafından yazılı olarak verilen, 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluuşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında C-18 nüfusu (900 000 – 999 999) Grubunda yer alan Belediyeler arasında olduğumuzdan ve Belediye Başkan Yardımcısına ihtiyacımız bulunduğundan, (I) Sayılı Cetvel: Kadro İhdası (Memur) ile (IV) Sayılı Cetvel: Dolu-Boş Kadro Durumu (Memur) Cetvellerinin kabulü ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 

47-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali Ergün ve Şeyma Gürdere tarafından yazılı olarak verilen, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Yıldırım Belediyesi, Türk Tarih Kurumu ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında yapılan “Uluslararası Yıldırım Bayezid Sempozyumu” Projesinin Yürütülmesine dair protokol imzalanması için Belediye Başkanımız Sayın İsmail Hakkı Edebali’ ye yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

48-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri Erdal Işık, İhsan Bilgili, Mustafa Alkan, Fikret Şen, Nuri Gürhan Acar, Ali Gümrükçü ve Mehmet Temirtaş tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediyesi tarafından ruhsatlandırılan ikinci sınıf iş yerlerinin denetim programları ve bu iş yerlerinin bir yıl içerisinde kaç kez denetlendiği hakkında bilgi verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 

49-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Şerafeddin Atalay, Huriye Canan Tunar, Nimet Yıldız, Olcay Kımıcı ve Faruk Memişoğulları tarafından yazılı olarak verilen, Güllük Mahallesi, Karanfil Sokağa Cephesi bulunan Eylibeyt Camii karşısında mevcut arsanın Milli Emlağa ait taşınmazın mahallenin park ihtiyacı olduğundan buraya park yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

50-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Şerafeddin Atalay, Huriye Canan Tunar, Nimet Yıldız, Olcay Kımıcı ve Faruk Memişoğulları tarafından yazılı olarak verilen, Kestel güzargahı metro istasyonu durağı olan Karapınar Mahallesi yolcularının metrodan indikten sonra mahallelerine dikey yolun olmayışından şikayetleri bulunduğundan, çözümü varsa bu konu ile ilgili sorunun giderilmesi için gereğinin yapılmasını, yoksa yeni yapılacak planda dikkate alınması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

51-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Şerafeddin Atalay, Huriye Canan Tunar, Nimet Yıldız, Olcay Kımıcı ve Faruk Memişoğulları tarafından yazılı olarak verilen, Karapınar Mahallesi Yeşilevler Bölgesindeki Mahalle Muhtarlığının yanındaki mevcut yere mahalle sakinlerinin sağlık ocağının ve PTT’ nin taşınması talebi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

Karar verildi.


Meclis Başkanı                                                                                                                                                        İsmail Hakkı EDEBALİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU