06.06.2018 Tarihli Meclis Kararları

06.06.2018 Tarihli Meclis Kararları
06.06.2018 17.00

Seçim Dönemi 2014-2019
2018 yılı 52. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 52. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 06/06/2018 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 52 inci, 2018 Yılı Toplantı Döneminin 6 ıncı olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli münferit planlarda talep edilen okul alanlarına ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu İpekçilik Uygulama İmar Planı kapsamında, Umurbey Mahallesi, 707-708 adalarda plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1273 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Zümrütevler Mahallesi, 793 ada, 3-23 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Sinandede Mahallesi, 4369 ada, 2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-21 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 2914 ada, 26-27-28-29-30-31-32-33 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı kapsamında, Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 23-24-25-26 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

9-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü Karapınar Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 1968 ada, 44 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

10-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. adına kayıtlı Mevlana Mahallesi, 7201 ada, 2 parsel sayılı ve 5330.80 m2. alanlı taşınmazın 23754/1176847 (107.60 m2.) hissesinin 2942 sayılı sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine istinaden TEİAŞ’ tan Belediyemiz adına devrinin yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

11-

Hukuk Komisyonu’ nun, mülkiyeti Belediyemize ait Değirmenlikızık Mahalle, H22d08d1b pafta, 5437 ada, 4 parsel üzerinde bulunan (Akçağlayan TOKİ) E26 1 nolu villa ile E26 2 nolu villanın Başkanlık Makamına tahsisi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12-

Hukuk Komisyonu’ nun, Altı Nokta Körler Derneği’ ne yapılan kira yardımının kira kontrat süresi 01.07.2018 tarihinde sona ereceğinden 1 (bir) yıl daha kira desteği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

13-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Emel Sokağın Dedeefendi Sokağa kadar uzatılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Dedeefendi Sokaktan girişi olan 2122. İsimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan B236. Sokağın kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

16-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19 uncu ve 24 üncü maddeleri uyarınca; Meclis I. Başkan Vekili, Divan Katipliği, Hukuk Komisyonu üyesi, İmar Komisyonu üyesi, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesinin seçimlerinin yapılması ile ilgili yazısının; Meclis I. Başkan Vekilliğine Ahmet ŞENER (37) oy ile, Meclis Asil Divan Katipliğine Olcay KIMICI (33 ) oy ile, Hukuk Komisyonu üyeliğine Latif ALBAYRAK, İmar Komisyonu üyeliğine Kadir BATMAZ, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Ferman MUZAFFER, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliğine Bilal BARIŞ’ ın seçilmelerine,

 

17-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, 2018 Mali Yılı Bütçe ödenek aktarımı yapılması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

18-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, Baruthane Mahallesi 4282 ada, 56 parseldeki kapalı pazar yerinin yarım kalan inşaatın tamamlanmasına karşılık, düğün salonunun Oda tarafından işletilmesi için Belediyemiz ile Bursa Seyyar Pazarcılar Odası arasında protokol yapılması ve bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’ nin Akçağlayan Mahallesi, 924 ada, 10 parsel, Vakıf Mahallesi, 2274 ada 1 parsel, Anadolu Mahallesi, 1991 ada, 4 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

20-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Erikli Mahallesi, 2430 ada, 1 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, münferit planlarda kalan sağlık alanlarına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünün talebi doğrultusunda yapılan plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

22-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Demetevler Mahallesi, 2706 ada, 10 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

23-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Piremir Mahallesi, 354 ada, 63 parsel ile 53-54 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan, Karamazak Mahallesi, 713 ada, 26-30-31-38-39-42-43 parsellerde yapılan plan değişikliğine Bursa 2. İdare Mahkemesinin kararı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

25-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Güneş Sokağın 3. Aytaç Sokağa kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. Aytaç Sokağın 2688 ada, 227 parsele kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

27-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mollaarap Mahallesi, 562 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz ve üzerinde yer alan niteliksiz yapının kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

28-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mollaarap Mahallesi, 584 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz ve üzerinde bulunan 2 katlı binanın tamamının kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

29-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, mülkiyeti Belediyemize ait Arabayatağı Mahallesi, 4792 ada, 29 sayılı ve 3.083,93 m2 sahalı parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık arttırma usulü ile satışının yapılması ve işlemleri yürütmek üzere Encümene yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

30-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Erdal IŞIK’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

31-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Fatih CELEN’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

32-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet ŞENER ve Ferman MUZAFFER tarafından yazılı olarak verilen, Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği ve belediyemiz işbirliğinde 2018 yaz döneminde ilçe halkına ve özellikle gençlerimize yönelik yabancı dil kursu açılması planlandığından 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi gereğince Birlik ile işbirliği yapılması ve protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

33-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet ŞENER ve Kadir BATMAZ tarafından yazılı olarak verilen, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine tahsisli Belediyemizce yapılan Şerafeddin Atalay Anaokulu/Kreşi Hizmet Binasının işletmesi ve sair hususlarda yetkili kamu kurumu ile protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

34-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet ŞENER ve Canip SENAL tarafından yazılı olarak verilen, mülkiyeti belediyemize ait olan ve ekli krokide gösterilen Mevlana Mahallesi, 7346 ada 1 parsel, 7347 ada 1 parsel, 7201 ada 1-2 nolu parsel, 7350 ada 1 parsel, 7351 ada 1 parsel, 6385 ada 11 parsel ve 6400 ada 12 parsel, 6412 ada 1 parsel sayılı taşınmazların üzerinde inşası tamamlanma aşamasına yaklaşan binalardaki bağımsız bölümlerin uzlaşmaya varılan hak sahiplerine devrine, geri kalanların satışına, arsa vasıflı olanların da uygun görülecek yöntemle değerlendirilmesi (satış, kat karşılığı, hasılat paylaşımı vb yöntemlerle ihale etme) hususunda Belediye Başkanına, Belediye Encümenine ve Kentsel Tasarım Müdürlüğüne yetki verilmesi hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

35-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet ŞENER, Canip SENAL ve Kadir BATMAZ tarafından yazılı olarak verilen, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlçemiz İsabey Mah. 2701 ada, 32 parselde kurban pazarı alanının 16 Yıldırım Et Entegre Sanayi ve Tic. Ltd.Şti. tarafından işletilmesi için belediyemizin Kasaplar Odası ile olan protokollerinden doğan haklarına karşılık belirlenecek uygun bir tazminatın tarafımıza ödenmesi kaydıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereği Maliye Hazinesi tarafından uygun bulunması halinde belediyemiz adına olan irtifak hakkının kaldırılarak talep eden firma adına irtifak hakkı tesis edilmesi hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

36-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet ŞENER ve Emine YAZICIOĞLU tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Mollaarp Mahallesi, 560 ada 50-51 parseller inşaattan kaynaklanan toprak kayması nedeniyle zeminin takviye edilerek yeniden stabil hale getirilmesini müteakip vatandaşların bu bölgede iskan izni çıkması durumunda yapılan binalar için yeniden inşaat çalışması yapılmasını, bu kapsamda binası yıkılanların mümkün olduğunca mevcut olan binaların bulunduğu yerden ve cepheden borçlanma olmaksızın belediyemiz garantörlüğünde yıkılan binanın kullanım alanına denk gelecek şekilde anahtar teslimi yer verilmesini yeni yapılacak binaların inşası tamamlanana kadar kendilerine kira yardımı yapılmasını ya da kamu tarafından tahsis edilen lojmanlarda ya da otelde kalmakta olanların yeni inşaat tamamlanana kadar ihtiyacının karşılanmasını yeni yapılacak inşaatların da gerekli tedbirler alınıp inşaat ruhsatları çıkarılmasını müteakip en fazla 2 yıl içerisinde tamamlanmasını bu durumda binaları için yıkıma muvafakat edeceklerini bildirmiş olup vatandaşların taleplerinin karşılanması hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

37-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Kadir BATMAZ, Ferman MUZAFFER ve Latif ALBAYRAK tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Değirmenlikızık Mahallesi 495 ada, 39 parselde plan değişikliği hakkındaki önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesine ve hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

38-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet ŞENER ve Canip SENAL tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Mahallesi sınırlarında yer alan Mollayegan Medresesi, Yıldırım Belediye Meclisinin 07.03.2018 gün 110 sayılı karara ilave olarak 2721 ada, 7 parselde belediye hizmet alanı ve bölge otoparkı (muhtarlık ve eğitim tesisi) Yençok:4,00 m güney cepheden 23.50 m çekme mesafesi yapılaşma koşullarının belediye hizmet alanı (gençlik merkezi) ve bölge otoparkı Yençok: 8.00 m güney cepheden 22.50 m çekme mesafesi olarak düzenlendiği bir plan değişikliği hazırlanması hakkındaki önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesine ve hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

39-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ferman MUZAFFER, Kadir BATMAZ ve Latif ALBAYRAK tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediye Meclisince plan ve uygulaması durdurulan Yıldırım-Davutkadı uygulama imar planı dahilinde meslek lisesi alanında kalan 3723 ada, 1 parselde bulunan Bursa Merkez Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesinin kuzey ve kuzeybatı kısmında yer alan 10 metrelik taşıt yolunun kapatılarak meslek lisesi alanına dahil edilmesi hakkındaki önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesine ve hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

40-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet ŞENER, Ferman MUZAFFER ve Kadir BATMAZ tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu İpekçilik uygulama imar planı kapsamında kalan Karaağaç Mahallesi 661 ada, 14 parselde plan değişikliği hakkındaki önergenin; İmar Komisyonuna havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

41-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet ŞENER, Ferman MUZAFFER, Kadir BATMAZ ve Latif ALBAYRAK tarafından yazılı olarak verilen, Bursa İli, Yıldırım İlçesi Hacıvat Mahallesi, 3588/2, 6823/5 ve 3455/1 parsellere ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği hakkındaki önergenin; İmar Komisyonuna havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

42-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet ŞENER, Ferman MUZAFFER, Kadir BATMAZ ve Latif ALBAYRAK tarafından yazılı olarak verilen, Bursa İli, Yıldırım İlçesi Derekızık Mahallesi, 400 ada, 23 parsele ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği hakkındaki önergenin; İmar Komisyonuna havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

43-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ayhan ÖZBEK tarafından yazılı olarak verilen, Bursamızda faaliyet gösteren Bursa Çerkez Kültür Derneğinin Çerkez Sürgününün 154. ncü yıldönümü münasebettiyle ilçemiz sınırları içinde bir anıt yapılması hakkındaki önergenin; Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonuna havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

44-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Emine YAZICIOĞLU ve MHP Grubu Meclis Üyesi İhsan BİLGİLİ tarafından yazılı olarak verilen, Dezavantajlı kadınların sosyal hayata bağlanmaları ve istihdamlarının sağlanması bakımından araştırma yapılması ve çözümlerin bulunması hakkındaki önergenin; Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

45-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri Ahmet AKTAŞ, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR ve Mustafa ALKAN tarafından yazılı olarak verilen, Ulus Mahallesinde bulunan 7. Çayır Sokağın devam edip 3 üncü Bulut Sokak ve 1 inci Özmen Sokağa bağlanarak hem Ulus Mahallesine hem de Mevlana Mahallesine bağlantı kurulması hakkındaki önergenin; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonuna havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

46-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Nimet YILDIZ, Huriye Canan TUNAR, Faruk MEMİŞOĞULLARI ve Cemil OCAK tarafından yazılı olarak verilen,  Kestel Belediyesi Saitabat Mevkiinde Belediyemize ait iş makinelerinin yol ve kazı çalışması yapması ile ilgili bilgi verilmesi hakkında önergenin; Başkanlık Makamına havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı

İsmail Hakkı EDEBALİ

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU