06/07/2022 Tarihli Meclis Kararı

06/07/2022 Tarihli Meclis Kararı
06.07.2022 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2022 yılı 36. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 36. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 06.07.2022 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 36 ıncı, 2022 Yılı toplantı döneminin 7 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 

1- Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Davutkadı Mahallesi, 186 ada, 1-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-14-15-16 parseller, 187 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9 parseller, 188 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 parseller, 190 ada, 1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-15-16-33-35 parseller ile Yediselviler Mahallesi, 1205 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik İmar Planı kapsamında Mollaarap Mahallesi, 708 ada, 22 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Millet Mahallesi, 3073 ada, 12 parselin doğusu ile 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında Vatan Mahallesi, 3971 ada, 110 parselin güneyine ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Mollaarap Mahallesi, 562 ada, 7 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2. Etap Uygulama İmar Planı kapsamında Bağlaraltı Mahallesi, 4144 ada, 37-39 parseller ile 4159 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Millet Mahallesi, 3076 ada, 7 sayılı ve 9162,00 m2 sahalı taşınmazda Mümin HACIOĞLU’ na ait 103,20 m2 hissesi ile mülkiyeti Belediyemize ait Millet Mahallesi, 3085 ada, 1 sayılı ve 4970,76 m2 sahalı taşınmazdaki 1897,17 m2 hissenin 103,20 m2’lik kısmının takasının yapılması ve işlemleri yürütmek üzere Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 3 Katlı Ticaret+Konut Alanı bir kısmı Yol Alanında kalan, Vakıf Mahallesi, 2667 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
9- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Akdeğirmen Sokağın 2. Ceylan Sokağa kadar uzatılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
10- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2022 Mali Yılı bütçe uygulamaları çerçevesinde hizmet ve faaliyetlerin yürütülebilmesi ve öngörülemeyen giderler için 455.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
11- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğündeki 06,07 Gayrimenkul Büyük Onarım giderleri kodundaki 2.000.000,00 TL’ nin Destek Hizmetleri Müdürlüğü 03,05 Hizmet alımları koduna aktarılması talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
12- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Meclisimizin 02.09.2015 tarih ve 398 sayılı Kararıyla alınan Yıldırım İlçemizdeki mahalle muhtarlıklarının elektrik, su, telefon, doğalgaz faturalarının ve aylık internet abone ücretlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanması için tahsis edilen limitin 7200 TL olarak değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
13- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün, Türkiye Belediyeler Birliği’ nin düzenlemiş olduğu yarışmada Yıldırım Çevre Müfettişlerini Arıyor projesi ile ödül alamaya hak kazandığından, Türkiye Belediyeler Birliği ile işbirliği protokolü imzalanmak üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
14- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün, Belediye Hizmet Alanı içerisinde Faaliyet gösteren Atık Toplayıcılarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hakkında gerekli kararın alınması talebiyle ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
15- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Belediyemiz bünyesindeki müdürlüklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliklerin revize edilmesi talebiyle ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
16- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Bursa Büyükşehir Belediyesi 19.04.2022 tarih ve 602 sayılı Meclis Kararına göre Erikli Yüzme Havuzunun 10 yıl süre ile ve 2022 yılı için aylık 2.000,00 TL+KDV bedel ile Belediyemizce kiralanıp/kiralanmayacağı, kiralanacak ise protokol yapmak için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
17- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Ortabağlar Mahallesi, 2104 ada, 5 sayılı ve 3.154,15 m2. alanlı taşınmazın kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
18- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında, Selimzade Mahallesi, 4107 ada, 74 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
19- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu İpekçilik İmar Planı kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 643 ada, 3 parsel; 557 ada, 5 parsel; 636 ada, 10 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
 
 
 
 
 
 
20-
 Plan ve Proje Müdürlüğünün, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince alınan Otopark Yönetmeliği ve otopark alanlarına ait Kararların 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamındaki Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanlarda ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen alanlarda otopark yönetmeliğinin düzenlenmesi talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
21- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3083 ada 1 parsel ile 3084 ada 1 parselde yapılan plan değişikliğine askı itirazı talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
22- Plan ve Proje Müdürlüğünün, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. İnci sokaktan girişi olan 2210. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
23- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Demetevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan B103. Sokağın İsmetiye Caddesine kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
24- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Sedat Servet HOCAOĞULLARI’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
25- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Feridun ÖZYÜKSEL’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
26- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Ahmet SAGDIÇ tarafından yazılı olarak verilen, %100 hissesi Yıldırım Belediyesine ait olan Yeşil yıldırım Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin kamu bankalarından 100.000,00 TL (yüzbin) kredi kullanabilmesi için Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
27- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Selim YOLGEÇEN tarafından yazılı olarak verilen, riskli alan olarak ilan edilen 499 ha’lık alan içerisinde bulunan ve 6306 Kanun kapsamında alanlarda yapılacak kentsel dönüşüm uygulamalarında kullanılması için Belediyemiz adına devri yapılan ve imar uygulaması yapılarak oluşacak Çınarönü Mahallesi, 3567 ada, 33-34-35 parsellerde kat irtifakı ile oluşacak bağımsız bölümlerin (konutların) 5393 sayılı Kanunun (e)  bendi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri gereğince satışının yapılması ve işlemleri yürütmek üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
28- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Süleyman ÖZTÜRK tarafından yazılı olarak verilen, Rezerv Yapı alanı olarak ilan edilen  6306 Kanun kapsamındaki alanlarda yapılacak kentsel dönüşüm uygulamalarında kullanılması için Belediyemize devredilen Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 150 parsel sayılı ve 160.118,10 m2 sahalı taşınmazdaki Yıldırım Belediyesi adına depo niteliğinde kayıtlı olan bağımsız bölümlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddeleri gereğince kiralanması veya satışının yapılması hususunda işlemleri yürütmek üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
29- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait olan Yeşil Mahallesi, 132 ada, 2-7-8 parsellerde yapılması planlanan Kur’an Kursunun  uygulama projelerinin Belediyemiz tarafından yapılabilmesi için Belediyemiz ve Türkiye Diyanet Vakfı arasında protokol imzalamak üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
30- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Selim YOLGEÇEN tarafından yazılı olarak verilen, Resmi Kurum Alanında kalan İlçemiz Anadolu Mahallesi, 1988 ada, 25-26-27-34 parseller ile 2066 ada, 3-4-5-6 parsellerde yapılacak hizmetlerle ilgili Belediyemiz ile Bursa Tarım İl Müdürlüğü arasında protokol imzalamak üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
31- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Cahit GÜNER tarafından yazılı olarak verilen, Mülkiyeti Yıldırım Belediyesine ait Beyazıt Mahallesi, 3621 ada, 78 parselde yapılacak hizmetler ile ilgili müteşebbislerle Yıldırım Belediyesi arasında yap/işlet/devret, kat karşılığı sözleşme imzalamak ve protokol imzalamak üzere üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
32- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, Meydancık Mahallesi, Meydancık Cami yanında bulunan 169 ada, 42 parsel sayılı ve 361,95 m2 alanlı taşınmaz ile üzerinde bulunan 2 katlı tescilli binanın kamulaştırması ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
33- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Mücahit BOZKURT tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemize ait Kazımkarabekir Mahallesi, 3032 ada, 17 parselde 42,02 m2 hisse, 3032 ada, 14 parselde 29,26 m3 hisse olmak üzere toplam 71,28 m2 hissenin Zeynep BAHAR’ a ait Millet Mahallesi, 2916 ada, 30 parselde bulunan 41,51 m2, 2904 ada, 43 parselde bulunan 22,02 m2 olmak üzere toplam 63,53 m2 hisselerin takasının yapılması ve aradaki bedel m2 farkının taşınmaz sahibinden alınması ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
34-
 
Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Mücahit BOZKURT tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Maltepe Mahallesi, 3906 ada, 9-10 parselde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne,
35- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Karapınar Mahallesi, 7976 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
36- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 Ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Güllük Mahallesi, 794 ada, 55-69-70-71-72 parsellerde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
37- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, Millet Mahallesi, 4311 ada, 25 parselde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
38- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Tarık KÖSE tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 Ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 494 ada, 11-13 parsellerde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
39- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 4.Bölüm Madde 11 ‘’Bitişik veya Blok Yapı Nizamına Tabi Adalara Kot Verilmesi” başlıklı maddesinde düzenlemeler yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
40- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Fatih KARA tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz ile Özbekistan’ ın Fergana İli Üçköprü (Uçkopirik) Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili önergenin; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
41- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Cemal Abdulnasır YAŞAR ve Cahit GÜNER tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz sınırlarında havai fişek kullanılması ormana yakın yerlerde ormana, konut alanlarına yakın yerlerde yangın, ses ve hava kirliliğine hemde kuş, arı vb. canlıların ölümüne sebep olması nedeniyle bahse konu havai fişek, yanıcı ve patlayıcı maddelerin kullanımına karşı toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturulması ile ilgili önergenin; Çevre ve Sağlık Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
42- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şenol ÇULCU, MHP Grubu Meclis Üyesi İsmail TURAN ve CHP Grubu Meclis Üyesi Nurettin SANATÇI tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım ilçemizin tanıtımını yapmak, halkımızda spor bilinci oluşturmak, yaygın halk kitlelerinin yürüyüş-koşu yapmasını teşvik etmek için geniş katılımlı ve ödüllü geleneksel hale getirebileceğimiz bir halk koşusu ve yarı maratonu yarışı düzenlemesi ile ilgili önergenin; Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
43- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyesi İhsan BİLGİLİ tarafından yazılı olarak verilen, Namazgâh Gıyasettin Bingöl İlkokulu bahçesi olmadığından öğrencilerimize oyun alanı açılması bakımından okulun önündeki yolun güneye alınması ile 544 ada 1,2,3,18,19 parsellerin kamulaştırılmasını, teknik işlemlerin belediyemizce yapılarak kamulaştırma bedelinin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan talep edilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
44- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyesi İhsan BİLGİLİ tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırımın bir kalite şehri önemine vurgu yapmak, Sultan II. Bayezıt Han nezdinde ecdadımızı anmak ve gündemde tutmak, vatandaşlarımızın dikkatini kaliteye çekmek amacıyla ilçemizde bulunan bir alanda KALİTE MEYDANI oluşturulması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
45- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Cemil OCAK, Nurettin SANATÇI, Ali Haydar EFE, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM, Oktay ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemizin 2019-2020-2021 ve 2022 yıllarında gayrimenkul satışlarımızın cins, metrekare, adres ve satış fiyatlarının da bulunduğu listenin verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
46- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TEKİN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, Recep BAYRAM, Yunus COŞKUN, Nurettin SANATÇI, Ali Haydar EFE, Oktay ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz tarafından kiraya verilmiş olan gayrimenkullerimizin 2019-202-2021 ve 2022 yıllarında elde etmiş olduğumuz kira gelirlerinin gayrimenkul bazında listenin verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği (AK Parti 23, MHP 6, İYİ Parti 4 kabul oyu) ile kabulüne, 
  Karar verildi.
 
 
 
                                                                                                              Meclis Başkanı      
                                                                                                             Oktay YILMAZ       
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU