06.09.2017 Tarihli Meclis Kararları

06.09.2017 Tarihli Meclis Kararları
06.09.2017 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2017 yılı 43. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 43. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 06/09/2017 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 43 üncü, 2017 Yılı Toplantı Döneminin 8 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR                                                                                                                                            ÖZETİ’ dir.

 

1-

Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3112 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Millet Mahallesi, 3065 ada, 5 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında Duaçınarı Mahallesi, 2070 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Davutkadı Mahallesi, 195 ada, 7-8 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, 75.Yıl Mahallesi, 4196 ada, 2 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında Güllük Mahallesi, 1022 ada, 54 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP; Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR 2 ret - AK Parti ve MHP Grubunun 40 kabul oyu) ile kabulüne,

 

8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Akçağlayan-Değirmenlikızık 3.Derce Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu kapsamında Akçağlayan Mahallesi, 5432 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

9-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında Ortabağlar Mahallesi, 7102 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

10-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında 605 ada, 9 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN, Mehmet TEMİRTAŞ 8 ret - CHP; Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR 2 ret - AK Parti; 32 kabul oyu) ile kabulüne,

 

11-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

12-

İmar Komisyonunun, Çatı Kotlandırma, Cephe Çalışması ve Giriş Çıkışlara İlişkin maddelere ek bir madde eklenmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP; Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR 2 ret - AK Parti ve MHP Grubunun 40 kabul oyu) ile kabulüne,

 

13-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Arabayatağı Mahallesi, 4753 ada, 37 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP; Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR 2 ret - AK Parti ve MHP Grubunun 40 kabul oyu) ile kabulüne,

 

14-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Millet Mahallesi, 3076 ada, 7 parselde plan değişikliği hakkındaki mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN, Mehmet TEMİRTAŞ 8 ret - CHP; Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR 2 ret - AK Parti; 32 kabul oyu) ile kabulüne,

 

15-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet mahallesi, 3085 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN, Mehmet TEMİRTAŞ 8 ret - CHP; Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR 2 ret - AK Parti; 32 kabul oyu) ile kabulüne,

 

16-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Gökdere-İpekçilik Doğusu İmar Planı dahilinde kalan, Belediye Hizmet Alanına alınan Karaağaç Mahallesi, 658 ada, 8 parsel ve 342,58 m2. alanlı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

17-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. Erdem Sokaktan girişi olan 2115. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

18-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Taşova Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle 1.Taşova Çıkmazı olarak değiştirilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ nun Yıldırım İlçesi sınırlarında hızla devam eden Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında yapılan yıkımlarda insan sağlığı göz önünde bulundurularak çevre mevzuatı ile ilgili Tehlikeli Atıkların Kontrol Yönetmeliği Hükümleri Bursa Büyükşehir Belediyesinin almış olduğu 16.03.2017 Meclis Kararını baz alarak bu karar doğrultusunda bundan sonraki inşaat yıkım ve onarımlarında Asbest Temiz Raporu getirilmesi şartıyla yıkım ruhsatının verilmesi ve çevre mevzuatı ile ilgili yönetmeliğin uygulanması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

20-

Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ nün Belediyemiz bünyesindeki müdürlüklerin, görev, yetki ve sorumluluklar ile çalışma usul ve esaslarına dair yönetmeliğin 8. bölümde yer alan Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile 15. bölümde yer alan İşletme Müdürlüğü isim değişikliği maddesinin 01.01.2018 tarihi itibari ile yürürlüğe girmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ nün 2017-2018 Eğitim Öğretim Döneminde, Belediyemiz, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile meslek edindirme kursları ve okul öncesi sınıfları açılması esaslarının protokol ile belirlenmesi ve söz konusu protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

22-

Özel Kalem Müdürlüğü’ nün Belediyemiz Barış Manço Kültür Merkezi Evlendirme Memurluğu birimi bünyesinde kullanılmakta olan giriş kattaki büyük nikah salonunun isminin “Erguvan Nikah Salonu”, üst kattaki küçük nikah salonu isminin “Yıldırım Nikah Salonu” olarak değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

23-

Zabıta Müdürlüğü’ nün Belediye Meclisinin 02.05.2012 tarih ve 278 sayılı Kararı ile belirlenen İlçemiz içkili yerler bölgesi güzergahı ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Değirmenönü Mahallesi, 2783 ada, 139 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

25-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Sinandede Mahallesi, 4323 ada, 1 parsel; Eğitim Mahallesi, 3803 ada, 18 parsel, 3806 ada, 4 parsel; Baruthane Mahallesi, 4271 ada, 1 parsel, 4246 ada, 51 parsel; Beyazıt Mahallesi, 3608 ada, 13 parsel; M.A.Ersoy Mahallesi, 1390 ada, 8 parsel, 4130 ada, 87 parsel ile 152 Evler Mahallesi, 4465 ada, 5 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Anadolu Mahallesi, 2060 ada, 11 parselde yapılan plan değişikliğine Bursa 1. İdare Mahkemesinin kararı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

27-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Anadolu Mahallesi, 2060 ada, 14 parselde yapılan plan değişikliğine Bursa 1. İdare Mahkemesinin kararı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

28-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Kazımkarabekir Mahallesi, 4716 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

29-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama Planı dahilinde kalan Kazımkarabekir Mahallesi, 3101 ada, 1 parselde yapılan plan değişikliğine Bursa 1. İdare Mahkemesinin kararı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

30-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3104 ada, 13 parselde plan değişliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

31-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli S.S. Otosansit Yapı Kooperatifi (Oto Sanatkarları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi) Uygulama imar Planı Revizyonu dahilinde kalan Yiğitler Mahallesi, 3507 adanın güneyinde kalan tescil harici alanda plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

32-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3098 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

33-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Sinandede Mahallesi, 4325 ada, 1-2-3 parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

34-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama imar Planı dahilinde kalan Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 129 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

35-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Sinandede Mahallesi, 7096 ada, 1-2-3-4-5-6 parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

36-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Belediye Meclisinin 02.09.2015 tarih ve 436 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzargahı Uygulama İmar Planına Bursa 1. İdare Mahkemesinin kararı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonuna havalesi ile 2. Birleşimde görüşülmesinin oy birliği ile kabulüne,

 

37-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Belediye Meclisinin 09.05.2017 gün ve 210 sayılı Kararı ile 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planına itiraz talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonuna havalesi ile 2. Birleşimde görüşülmesinin oy birliği ile kabulüne,

 

38-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Güllük Mahallesi, 1021 ada, 6 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

39-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Mimarsinan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4. Selvi Sokağın bir kısmına yeni bir sokak ismi verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

40-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Mimarsinan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Girne Caddesi ile 5. Kayın Sokağı birbirine bağlayan 2116. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

41-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Kazım Karabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Umurbey Sokağın Köprülü sokağa kadar uzatılması ve isminin Şehit Dursun Acar Cadde olarak değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

42-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 6306 sayılı Afet Riski Altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki Kanun kapsamında, Osmangazi İlçesi Hüdavendiğar Mahallesi, H22d013c pafta 4573 ada, 5 sayılı ve 766.54 m2. Sahalı gayrimenkuldeki kat irtifaklı 10/95 arsa paylı 3. Kat 10 nolu bağımsız bölümün mülkiyeti Belediyemize ait olduğundan söz konusu binada yapılacak Kentsel dönüşüm ile ilgili kamu, özel ve tüzel kuruluşlarını kapsayan tüm kurumlarda her türlü işlemi yapmaya, imza atmaya ve evrak teslim almaya Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı EDEBALİ’ ye imza yetkisinin verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

43-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün mülkiyeti Belediyemize ait olan Bağlaraltı Mahalle Erikli Cadde üzerinde H22d08b3a pafta, 4150 ada, 19 parselde bulunan Fidyekızık Spor Tesislerinin Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübüne tahsis edilmesi işleminin yapılıp/yapılamayacağı ile ilgili yazısının; Fidyekızık Spor Tesislerinin Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübüne 10 yıllığına tahsis edilmesinin uygun olduğuna mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

44-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Mollaarap Mahallesi, 562 ada, 1 parsel sayılı 86,54 m2. alanlı taşınmaz ile üzerinde bulunan tescilli binanın kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

45-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Belediye Hizmet Alanına alınan (Sosyal ve Kültürel Tesis olarak) Karamazak Mahallesi, 718 ada, 2-3-4-5 parsellerin Belediye Hizmet Alanında kalan kısımların kamulaştırılması talebi ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

46-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Değirmenlikızık-1000 Konutlar G.Ö.B. Uygulama İmar Planında kalan Kaplıkaya Cazibe Merkezinin içinde Kaplıkaya Mahallesi, 1352 ada, 29 parselde bulunan eski nikah dairesinin yıkılarak sosyal ve turistik tesis amaçlı yeni bina yapılması ve işletilmesi için 29 yıllığına kiraya verilmesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihaleye çıkarılması ve sözleşme imzalanması için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ ne, Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

47-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nimet Yıldız’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

48-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Cemil Ocak’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

49-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet Hacıoğlu’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

50-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Şeyma ERYILMAZ, Eylem ÖZDEMİR, Emre Şen TUNALI, Okan BÜYÜKDUMLU, Canip SENAL, Mehmet KAŞİFOĞLU, Ayhan ÖZBEK ve Ahmet TİLCİ tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediye Başkanlığı’ nın 2017 Mali Yılı içerisinde günümüze kadar gerçekleştirdiği ve yıl sonuna kadar gerçekleştirmeyi planladığı sosyo-kültürel, eğitim, sağlık ve bu gibi birçok alandaki hizmetlerin sorunsuz şekilde devam ettirilmesi, ayrıca ilçemizin daha yaşanılabilir bir hale gelmesine yönelik sonuçlanan ve devam etmekte olan Kentsel Dönüşüm plan ve projeleri ile sonuçlanmış kamulaştırmasız el atma davalarının nakit finansmanının sağlanması maksadıyla; öncelikle kamu bankaları tercih edilmek suretiyle, piyasa koşullarındaki en uygun faiz oranı almak üzere 21.500.000,00 TL (Yirmibirmilyonbeşyüzbintürklirası) tutarında nakit kredi kullanılmasına yönelik olarak kredi sözleşmesi yapmak üzere Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı EDEBALİ’ ye yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

51-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Şeyma ERYILMAZ, Eylem ÖZDEMİR, Okan BÜYÜKDUMLU, Cemalettin YILMAZ, Canip SENAL ve Mehmet KAŞİFOĞLU tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planında imar uygulaması neticesinde şahıslara ait kamu alanında kalan parsellerdeki hisselerini kamuya bedelsiz terk etmeleri durumunda, terki yapan şahıslara ait parsellere ilave emsal artışı verilmesine yönelik plan notu konması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

52-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Okan BÜYÜKDUMLU, Canip SENAL ve Mehmet KAŞİFOĞLU tarafından yazılı olarak verilen, Bursa İli, Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi sınırlarında bulunan 30.77 hektarlık alan Yıldırım Belediye Meclisinin 07.12.2016 tarih ve 537 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ nin 19.01.2017 tarih ve 36 sayılı kararı ile onaylanarak “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak ilan edilmesi yönünde karar alınmış olup, bu alanda kentsel dönüşüm çalışmaları devam etmektedir. Yiğitler Mahallesi, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında çalışmaların yürütülebilmesi için “Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Esasları “ belirlenmiş olup, önergemiz ekinde tarafınıza sunulmaktadır. Bu hususta bahsi geçen “Yiğitler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Esasları’ nın incelenmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonuna havalesi ile 2. Birleşimde görüşülmesinin oy birliği ile kabulüne,

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı

İsmail Hakkı EDEBALİ

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU