06/10/2021 Tarihli Meclis Kararı

06/10/2021 Tarihli Meclis Kararı
06.10.2021 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2021 yılı 27. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 27. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 06.10.2021 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 27 inci, 2021 Yılı toplantı döneminin 9 uncu olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

1- Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 566 ada, 4 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Mahhallesi İlave İmar Planı kapsamında, Vakıf Mahallesi, 2095 ada, 2 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Sinandede Mahallesi, 4323 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler İmar Planı Revizyonu kapsamında, Demetevler Mahallesi, 2708 adaya ilişkin raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekliUygulama İmar Planı kapsamında, Duaçınarı Mahallesi, 1806 ada, 18 parsel ve 4626 ada, 15 parselin doğusundaki tescil harici alanda yapılan plan değişikliğine ilişkin askı itirazının değerlendirilmesine ilişkin raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Esenevler Mahallesi, 2518 ada, 10 parselde yapılan plan değişikliğine ilişkin askı itirazının değerlendirilmesine ilişkin raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
8- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Şirinevler Mahallesi Riskli Alan Dışında Kalan Kısma Ait Uygulama İmar Planına ilişkin askı itirazlarının değerlendirilmesine ilişkin raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
9- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Millet Mahallesinde yapımı devam eden kapalı pazar alanı civarında Bursa PTT Başmüdürlüğünce Kargomat Cihazının bedelli olarak kurulması ve işlemleri yürütmek üzere Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
10- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Karaağaç Mahallesi, 668 ada, 39 parsel sayılı ve 636.05 m2. sahalı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemizce satın alınması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
11- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Yavuzselim Mahallesi, 4843 ada, 48 parsel sayılı ve 36,35 m2. alanlı taşınmaz ile üzerinde 1 adet tek katlı bina ve eklentilerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına ve işlemleri yürütmek üze Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
12- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, mülkiyeti Belediyemize ait Ertuğrulgazi Mahallesi, 1953 ada, 7 sayılı ve 616,78 m2 sahalı taşınmaz ile Karapınar Mahallesi, 1960 ada, 13 sayılı ve 1054,00 m2 sahalı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık arttırma usulü satışının yapılmasına ve işlemleri yürütmek üzere Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN 8 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret - AK Parti ve MHP Gruplarının 29 kabul oyu) ile kabulüne,
 
13- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Beyazıt Mahallesi, 2899 ada 18 parsel; 2900 ada 1 parsel;3593 ada 2-4-6-7-10-11 ve 14 parseller; 3601 ada 10-9-8-7-6-5-4-3 ve 1 parseller ile Baruthane Mahallesi, 4241 ada 31-46 ve 16 parseller; 4242 ada 4-3 ve 1 parseller; 4244 ada 7-8 ve 9 parseller; 4261 ada 1 parsel; 4263 ada 16-30-33 ve 3 parseller; 4264 ada 10-11-9 ve 8 parseller; 4266 ada 51-50-49-36-35 ve 34 parseller; 4280 ada 1-2-3 ve 4 parseller; 4282 ada 60-59-42-43-20-19-18-3-2 ve 1 parsellerdeki taşınmazların öncelikle 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/e maddelerine istinaden satın alınması ile satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılmasına ve satın alma konusunda işlemleri yürütmek üze Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
14- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Maltepe Mahallesi, 3932 ada, 9 parsel sayılı ve 82,40 m2. alanlı taşınmazın öncelikle 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/e maddelerine istinaden satın alınması ile satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılmasına ve satın alma konusunda işlemleri yürütmek üze Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
15- Hukuk Komisyonu’ nun, Belediyemiz ile Ardahan İli Posof İlçesi arasında kardeş kent ilişkisi kurulması hakkındaki raporunun; Hukuk Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
16- Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’ nun, Şehrimizin kültürünü yansıtan ipekböcekçiliğini yaşatmak amacı ile projeler geliştirilmesi, araştırılması ve varsa mevcut çalışmaların geliştirilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
17- Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonu’ nun, 2021-2022 Öğretim Yılı için üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilere kampüse hoş geldin karşılama etkinliklerinin yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
18- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Bağlaraltı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan A112. Sokak ile A211. Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
19- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 2022 Yılı Performans Programı ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
20- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2022 Mali Yılı ile izleyen iki yılın Bütçe Tasarısı ve ekleri ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
21- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Meclisinde Belediyemizi temsil etmek üzere 17.04.2019 tarihli ve 115 sayılı Meclis Kararı ile belirlenmiş olan 2 asil 1 yedek üyemize; yazıda belirtilen nüfus kriterlerine göre 1 asil 1 yedek üye seçiminin daha yapılması talebiyle ilgili yazısının; asil üyeliğe Şefik KAYA’ nın mevcudun oy birliği ile seçilmesinin, yedek üyeliğe Hızır ÇETİNKAYA’ nın seçilmesinin mevcudun oy çokluğu (İYİ Parti Grubundan Ferit GÜRSOY’ un 1 ret – AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Grubundan Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 40 kabul oyu) ile kabulüne,  
 
22- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği Meclisinde Belediyemizi temsil etmek üzere 17.04.2019 tarihli ve 116 sayılı Meclis Kararı ile belirlenmiş olan 2 asil 1 yedek üyemize; yazıda belirtilen nüfus kriterlerine göre 1 asil 1 yedek üye seçiminin daha yapılması talebiyle ilgili yazısının; asil üyeliğe Süleyman ÖZTÜRK ve yedek üyeliğe Mustafa ÇALIŞKAN’ ın seçilmelerinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
23- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak ilan edilen 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, mülkiyeti Belediyemize ait olan Yiğitler Mahallesi, 2566 ada, 27 parsel, 209,03 m2. sahalı taşınmaz (198.578,50 TL) ile 2566 ada, 44 parsel 183,26 m2. sahalı taşınmazların (174.097,44 TL) tamamının belirlenen bedel karşılığında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. maddesine göre Bursa Büyükşehir Belediyesi adına devrinin yapılabilmesi için muvafakat verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
24- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Yiğitler Mahallesi, Oto Sanayi Sitesi (Otosansit) içinde bulunan tescil harici alan üzerinde yer alan prefabrik yapının 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisinin yapılıp/yapılamayacağı, tahsisi yapılacak ise ne kadar süre ile tahsis edileceği talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
25- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Ulus Mahallesi, 7349 ada, 1 sayılı parselde bulunan 258,06 m2’ nin Belediyemiz hissesine imar durumu gereği 136,57 m2 ihdas edilerek eklenmesi ile parselde oluşacak toplam 394,63 m2 hissenin, imar durumu gereği yola terk edilecek toplam 394,63 m2 alanla değer ve bedel farkı gözetmeksizin başabaş takas edilmesi ve 1756,39 m2 parsel oluşturacak şekilde imar uygulaması işleminin yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
26- Plan ve Proje Müdürlüğünün, İsabey Mahallesi, 2705 ada, 21 parselin yolda kalan kısımları ile üzerinde bulunan eklenti, duvar ile ağaçların kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
27- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Selçukbey Mahallesi, 2354 ada, 7 parsel sayılı ve 101,90 m2. alanlı taşınmaz ve üzerinde bulunan iki katlı binanın kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
28- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Değirmenlikızık, Ertuğrulgazi ve Siteler Mahallelerinde yürürlükteki 1/1000 ölçekli Değirmenlikızık 1000 Konutlar Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planına enerji nakil hatlarının işlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
29- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında yürürlükteki plan notlarına, küçük sanayi alanlarına ilişkin ilave plan notu tanımlanması kararına askı itirazı talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
30- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında Samanlı Mahallesi, 3545 ada, 26 nolu parselin güneybatısındaki tescil harici alanın trafo alanı olarak plan değişikliği yapılması talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
31- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri İmar Planı dahilinde kalan, Karapınar Mahallesi,1968 ada, 51 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
32- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Şükraniye Mahallesi, 3711 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
33- Plan ve Proje Müdürlüğünün, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5. İpek Sokaktan girişi olan ve 5066 ada, 17 parselde biten 2202. isimsiz sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
34- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yer Sokağın parsel içerinde kaldığı ve yol statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
35- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İhsan BİLGİLİ’ nin sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
36- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ali Haydar EFE’ nin sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
37- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Merve EKMEKCİ’ nin sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
38- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mustafa ÇALIŞKAN tarafından yazılı olarak verilen, Mollaarap Mahallesinde iki ayrı bölgede yaşanan heyelan sonucu mağdur ailelere ödenecek kira bedellerinin Ekim 2021 tarihi itibariyle 1 ay daha uzatılması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
39- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet SAGDIÇ tarafından yazılı olarak verilen, 2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde üniversiteyi kazanıp birinci sınıflarını bitiren öğrenciler ile 2021 -2022 öğretim döneminde ilk kez üniversiteye başlayacak öğrencilerin barınma ihtiyaçlarında yoğunluk oluştuğundan, ilçemiz sınırlarında bulunacak iki binanın barınma hizmeti amaçlı olarak kullanılmak üzere belediyemiz tarafından bir yıl süre ile kiralanması ve kiralama işlemlerinin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
40- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz sınırları içerisinde “Parke ile Yol ve Tretuvar Yapım İşi” ihalesinin 750 gün olarak yapılması ile ilgili raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN 8 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret - AK Parti ve MHP Gruplarının 29 kabul oyu) ile kabulüne,
 
41- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şenol ÇULCU tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Mimarsinan Mahallesi, 6210 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 parseller, 6210 ada A ve B (ihdas parselleri) parseller, 6212 ada, 1 parsel ve 6219 ada, 1-2-3 parsellerin İmar Kanunun 18. Madde uygulaması sonucu oluşacak 5889.26 m2. Yüzölçümlü 8019 ada, 1 parsel sayılı taşınmazdaki Maliye Hazinesi adına tescil edilecek 3666.55 m2.  Hissenin, imar uygulamasının tescilinden sonra Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
 
 
42- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hilmi PAKYÜREK tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Duaçınarı Mahallesi, 4930 ada, 48-49-44-43-39 parseller ve Yavuzselim Mahallesi, 4885 ada, 96 parselin imar hattında düzenleme yapılmasına yönelik plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
43- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, Bağlaraltı Mahallesi, 7480 ada 1 parselde %40’ dan fazla terk yapıldığından, parsele ait mimari projenin tetkik edilerek onaylandıktan sonra İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ruhsata bağlanması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
44- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mücahit BOZKURT tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Esenevler Mahallesi, 1958 ada, 1 parselin 7.7 m2. lik kısmın Ticaret Konut Alanına dahil edilmesine yönelik plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
45- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet SAGDIÇ tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Mollaarap Mahallesi, 567 ada, 19 parselin Belediye hizmet Alanına alınmasına yönelik plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
46- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Cahit GÜNER tarafından yazılı olarak verilen, onaylı Mevlana-Ulus-Yavuzselim-Arabayatağı-Çınarönü-Hacivat Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Arabayatağı Mahallesi, 4767 ada, 7-8-9 ve 10 parsellerin satın alınması ile satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde söz konusu taşınmazların yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
47- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Burak Alp ÖZBEK, İsmail TURAN ve Mustafa BOZKURT tarafından yazılı olarak verilen, İlçemizde evde bakıma muhtaç olan hastalarımıza hasta bakım yatağı, klozetli sandalye, yürüteç vb. ekipmanların satın alınarak hastalarımıza tahsis edilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
48- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyesi Mustafa Engin KARGILI, İsmail TURAN, Burak Alp ÖZBEK, Mustafa BOZKURT ve Salih BARIŞ tarafından yazılı olarak verilen, İlçemizdeki amatör spor kulüpleri ile okullarımız arasında projeler yaparak gençlerin zararlı ortamlardan ve alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla ortak sportif faaliyetlerin başlatılması ile ilgili önergenin; Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
49- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Oktay ALTUN, Cemil OCAK ve Yunus COŞKUN tarafından yazılı olarak verilen, kış aylarında İlçemizde artan hava kirliliği ile ilgili çalışmalar yapılması ile ilgili önergenin; Çevre Sağlık ve Engelliler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
50- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Mehmet YILMAZ, Ferit GÜRSOY, Turgay FERAHLIER, Serkan BEKLEN, Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Nurettin SANATÇI, Oktay ALTUN ve Şahin SEVİNÇ tarafından yazılı olarak verilen, Covit 19 salgını neticesi geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybeden İYİ Parti Yıldırım Belediye Meclis Üyesi Muhammet BUDAKLI’ nın adının yaşatılması için uygun görülen alana adının verilmesini ile ilgili önergenin; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
51- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY tarafından yazılı olarak verilen, İlçemizde bulunan kadın kooperatiflerinin ve kadın derneklerinin çalışmaları, sorunları ve çözüm önerilerinin raporlanması ve gerekli desteğin sağlanması ile ilgili önergenin; Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
52- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri Mehmet YILMAZ, Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN ve Turgay FERAHLIER tarafından yazılı olarak verilen, İlçemizde 55 yaş ve üzeri insanlarımızın hizmetine sunulacak Yaşlı Aktivite Merkezlerinin tesis edilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
  Karar verildi.
 
 
 
                                                                                                                      Meclis Başkanı     
                                                                                                             Oktay YILMAZ     
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU