06.11.2017 Tarihli Meclis Kararları

06.11.2017 Tarihli Meclis Kararları
06.11.2017 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2017 yılı 45. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 45. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 06/11/2017 Pazartesi günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 45 inci, 2017 Yılı Toplantı Döneminin 10 uncu olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR                                                                                                                                            ÖZETİ’ dir.

 

1-

Geçen Toplantının 04 Ekim 2017 tarihli 1. Birleşimi, 10 Ekim 2017 tarihli 2. Birleşimi ve 20 Ekim 2017 tarihli 3. birleşimine ait Geçen Toplantı Zabıtlarının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1363 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN, Mehmet TEMİRTAŞ 8 ret - CHP; Nimet Yıldız, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR, Cemil OCAK 4 ret - AK Parti; 30 kabul oyu) ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Değirmenlikızık Mahallesi, 486 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN, Mehmet TEMİRTAŞ 8 ret - CHP; Nimet Yıldız, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR, Cemil OCAK 4 ret - AK Parti; 30 kabul oyu) ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında Mimarsinan Mahallesi, 1631 ada ile 1629 ada arasında kalan tescil harici alanda plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında Yeşil Mahallesi, 157 ada, 20 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında Mimarsinan Mahallesi, 1596 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gökdere Mevkii Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

Hukuk Komisyonu’ nun Özbekistan Devletinin büyük vilayetlerinden biri olan Buhara ile Yıldırım İlçemizin kardeş şehir olması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

9-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2823 ada, 20 parselde başlayan ve biten 2108. İsimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

10-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Sinandede Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Volkan Çıkmazının yol statüsünü kaybetmesi nedeniyle Volkan Çıkmazının kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

11-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Sinandede Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Güneş Çıkmazının yol statüsünü kaybetmesi nedeniyle Güneş Çıkmazının kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan 1 adet Tekniker Kadrosu için (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Dolu-Boş Kadro durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

13-

Sivil Savunma Uzmanlığı’ nın Doğal Afetleri Araştırma Derneği ile Belediyemiz arasında İlçemizde belirlenecek birkaç noktaya Deprem İzleme İstasyonları kurulması amacı ile ortak protokol yapılması ve bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; dairesine iade edilmek üzere geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi, 3093 ada, 10 parsel ile 3096 ada 11 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Duaçınarı Mahallesi, 1789 ada, 1-2-3-4-5-6 parseller; 1790 ada, 100-101-119-120-121 parseller; 1791 ada, 2-3-4-5-6 parseller; 1792 ada, 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-21-22-23-24-25 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

16-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Yeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan 3. Gün Çıkmazının sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Yeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan 10. Sarmaşık Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

18-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Yeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan Yeşilçam Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

19-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 507 ada, 3-6 parsellerin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

20-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Namazgah Mahallesi, 537 ada, 16-17 parsellerin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahallesi Uygulama İmar Planı dahilinde akaryakıt-LPG istasyonu alanında kalan Karapınar Mahalle, H22d09b2a pafta, 1966 ada, 3 parsel sayılı ve 1791,88 m2 alanlı Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile satılıp/satılamayacağı ile ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN, Mehmet TEMİRTAŞ 8 ret - CHP; Nimet Yıldız, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR, Cemil OCAK 4 ret - AK Parti; 30 kabul oyu) ile kabulüne,

 

22-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İlhami Aydın’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

23-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ali Rıza Özmen’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Emre Şen Tunalı’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

25-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Okan BÜYÜKDUMLU, Canip SENAL, Ahmet TİLCİ ve Ahmet ŞENER tarafından yazılı olarak verilen, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 01.10.2017 tarihinden önce ön olur projesi onaylanmış veya belediyemize ruhsat almaya esas projeler ile başvurusu yapılmış dosyaların tarafların kazanılmış hakları da göz önüne alınarak 01.10.2017 tarihinden önce yürürlükte olan yönetmeliklere göre ruhsatlandırılmaları ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Okan BÜYÜKDUMLU, Canip SENAL ve Ahmet TİLCİ tarafından yazılı olarak verilen, %100 hissesi Belediyemize ait olan Yeşil Yıldırım Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye Asfalt Plent Makinesi alınması işi ile ilgili Ertuğrulgazi Mahallesi 1861 ada, 4 parsel ve 5 parsel, Değirmenlikızık Mahallesi 5437 ada 4 parsel, Bağlaraltı Mahallesi 4204 ada, 17 parsel, Bağlaraltı Mahallesi 4151 ada, 2 parsel, Arabayatağı Mahallesi, 4792 ada, 29 parsel ve Ertuğrulgazi Mahallesi 1861 ada 3 parseldeki taşınmazlar üzerinde dilediği banka veya finans kuruluşundan Yeşil Yıldırım Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. lehine dilediği bedel ve şartlarla kredi kullandırmaya, ipotek vermeye ilişkin Belediye Başkanı İsmail Hakkı EDEBALİ’ ye yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

27-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Okan BÜYÜKDUMLU ve Canip SENAL tarafından yazılı olarak verilen, Belediye Meclisimizin 01.02.2017 tarih ve 78 sayılı kararına ilave olarak Yeşil Yıldırım Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından çay ocağı, büfe ve WC lerin yanı sıra semt pazarlarının kurulmadığı günlerde pazar alanlarının otopark olarak çalıştırılması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

28-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Okan BÜYÜKDUMLU, Canip SENAL, Ahmet Şener ve Ahmet TİLCİ tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Ankarayolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Millet Mahallesi, 3066 ada, 6 parselde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

29-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Okan BÜYÜKDUMLU, Canip SENAL ve Ahmet TİLCİ tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planında kalan, Bağlaraltı Mahallesi, 2048 ada, 24 parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

30-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Zehra SÖNMEZ ve Ahmet HACIOĞLU tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Akçağlayan Mahallesi dahilinde 6859 ada 1 parselin doğusunda kalan park alanı ve 6862 adanın doğusunda kalan park alanına trafo alanı ayrılması için UEDAŞ tarafından plan değişikliği yapılması talebi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

31-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Okan BÜYÜKDUMLU, Canip SENAL, Ahmet ŞENER ve Ahmet TİLCİ tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 Ölçekli Güllük Ortabağlar Uygulama İmar Planı  dahilinde Mimarsinan Mahallesi, 1564 ada, 5 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

32-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Okan BÜYÜKDUMLU, Canip SENAL, Ahmet ŞENER ve Ahmet TİLCİ tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan                  5624 ada, 1-6 parsellere, UEDAŞ tarafından kuzeydoğu köşesine trafo alanı işlenerek plan değişikliği yapılması talebi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

33-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Okan BÜYÜKDUMLU, Canip SENAL, Ahmet ŞENER ve Ahmet TİLCİ tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Ankarayolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı  dahilinde Millet Mahallesi, 3062 ada, 3 parsel ile 3068 ada, 2 parselde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

34-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Huriye Canan TUNAR, Faruk MEMİŞOĞULLARI ve Nimet YILDIZ tarafından yazılı olarak verilen, Mimarsinan Mahallesi 1631 ada ile 1629 ada arasında kalan Belediyemiz tarafından yapılan çocuk oyun ve dinlenme parkı, Yıldırım Ticaret Meslek Anadolu Teknik Lisesi ve Mimarsinan Endüstri Meslek Teknik ve Anadolu Lisesi okullarının yakınlığı ile öğrencilerin ve çevre halkının kullandığı bu parkta sık sık güvenlik sorunları ortaya çıkmakta olup bu konuda ortak çalışma yapılması ve park içinde bulunan büfenin zabıta ekipleri tarafından denetlenmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

35-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Huriye Canan TUNAR, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Cemil OCAK ve Nimet YILDIZ tarafından yazılı olarak verilen, Teleferik Cami avlusunun dar olması sebebiyle avlu bitişiğinde bulunan ve Diyanet’ e ait 3 katlı binanın alt katının taziye kabul ve cenaze namazının kılınması için tahsis edilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

36-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Huriye Canan TUNAR, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Cemil OCAK ve Nimet YILDIZ tarafından yazılı olarak verilen, Bağlaraltı Mahallesi, 410. Sokak, Hedef Apartmanı doğusundan bulunan boş alanın Büyükşehir Belediyesi tarafından çim spor sahası olarak planlandığından, söz konusu alanın park yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

37-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Huriye Canan TUNAR, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Cemil OCAK ve Nimet YILDIZ tarafından yazılı olarak verilen, Hacıseyfettin Mahallesi tren istasyonu meydanı yanı, Davutkadı Merkez Cami bitişiğindeki lojmanın bakım, onarım, tadilat işleri giderlerinin belediyemiz tarafından karşılanması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı

İsmail Hakkı EDEBALİ

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU