06/11/2019 Tarihli Meclis Karar Özeti

06/11/2019 Tarihli Meclis Karar Özeti
06.11.2019 17.00

Seçim Dönemi 2019-2024
2019 yılı 8. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 8. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 06/11/2019 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 8 inci, 2019 Yılı toplantı döneminin 8 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

Geçen Toplantı Zaptının 02 Ekim 2019 tarihli 1. Birleşimi, 07 Ekim 2019 tarihli 2. Birleşimi ve 21 Ekim 2019 tarihli 3. Birleşimine ait Geçen Toplantı Zabıtlarının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Musababa Mahallesi, 4599 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-75.Yıl Mahalleleri 3.Derece Doğal Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, Fidyekızık Mahallesi, 4192 ada, 44 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Güllük Mahallesi, 1022 ada, 34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-49-63-64 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Zümrütevler Mahallesi, 988 ada, 14 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Yediselviler Mahallesi, 1227 ada, 31-49 parseller ile 1104 ada, 6-7-8-9-10 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Recep BAYRAM, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 9 ret, AK Parti, MHP ve İYİ Parti Gruplarının 36 kabul oyu) ile kabulüne,

 

7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Davutkadı Mahallesi, 293 ada, 2-13 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Sinandede Mahallesi, 4342 ada, 3-4 parseller ile 4343 ada, 4-5 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - AK Parti, MHP ve CHP Gruplarının 40 kabul oyu) ile kabulüne,

 

9-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Selçukbey Mahallesi, 2307 ada, 5 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

10-

Plan ve Bütçe Komisyonun, Beyazıt Mahallesi, Kartal Caddesi ve civarında bulunan 23 evin uyuşturucu ile mücadele kapsamında kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

11-

Plan ve Bütçe Komisyonun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesinde bulunan 495 ada, 64-65-66-68-82 parsellerin kamulaştırılıp spor kulübünün ihtiyacı olan saha için arazi olarak kullanılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12-

Plan ve Bütçe Komisyonun, Esenevler Mahallesi, Erdoğan Caddesinin açılması için kamulaştırma yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

13-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2148. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2149. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2150. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

16-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2151. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2152. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

 

18-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2153. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2157. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

20-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, 152 Evler Mahallesinde bulunan 152 Evler Parkının isminin Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı olarak değiştirilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

21-

Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu, Değirmenönü Mahallesi, Saka Sokak  ve Düzyer Sokak sakinleri tarafından asfalt yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

22-

Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu, Değirmenönü Mahallesi, Sağlık Ocağı önündeki plastik dubaların değiştirilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

23-

Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu, Değirmenönü Mahallesi, Şehitler ve Kıbrıs sokağın kaldırımlarına arabalar park edildiğinden söz konusu sokakların yanındaki boş alanın otopark olarak düzenlenmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24-

Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu, Arabayatağı Mahallesi, Merkez Cami bahçesinde cami ile spor kulübü arasında yer alan trafonun taşınması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

25-

Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu, Davutkadı Mahallesi, Dağyolu Caddesi ve ortayol Kavşağında bulunan trafik lambalarının alt ve üst kısmına hız kesici tertibat ve düzenek yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün, İlçemiz sınırları içerisindeki 2020 yılı için konut ve işyeri abonesi kategorilerinde olmak üzere geçerli tam maliyet esaslı Evsel Katı Atık Tarifesinin kabulü ile ilgili yazısının; 2020 yılı için geçerli tam maliyet esaslı Evsel Katı Atık Tarifelerinin konut 14,60 TL, küçük ölçekli işyeri 27,30 TL, orta ölçekli işyeri 500,00 TL, ticari büyük ölçekli işyerleri için 3000,00 TL olarak belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

27-

Fen İşleri Müdürlüğü’ nün, 6360 sayılı Kanunun 28. maddesi gereği, Belediyemizce yeni yol açılması, asfalt kaplama yapılması, tretuvar yapılması, bordür yapılması, parke taş döşenmesi hizmetlerinden 2020 yılı için 2464 sayılı Yasanın 86 ıncı maddesi gereği harcamalara katılım payının alınıp alınamayacağı ile ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Recep BAYRAM, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 9 ret, İYİ Parti Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - AK Parti ve MHP Gruplarının 31 kabul oyu) ile kabulüne,

 

28-

Zabıta Müdürlüğü’ nün, İlçemiz Musababa Mahallesi, Asa Sokak üzerine kurulan Musababa Semt Pazarı 6 hafta süre ile kontrol edilmiş ve satış yerlerine tezgah açılmadığı görüldüğünden söz konusu pazarın kapatılması ile ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Recep BAYRAM, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 9 ret, İYİ Parti Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - AK Parti ve MHP Gruplarının 31 kabul oyu) ile kabulüne,

 

29-

Zabıta Müdürlüğünün, Piremir Mahalle, Akçağlayan, Ara, Emir ve Volkan Sokaklar üzerine kurulan Teleferik Semt Pazarının, Belediyemizce düzenlemesi yapılan İlçemiz Piremir Mahallesi, Uludağ Cadde No:2/3 sayılı adrese taşınması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

30-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün mülkiyeti Belediyemize ait Vatan Mahallesi, 4030 ada, 71 parsel sayılı ve 241.49 m2. sahalı taşınmaz üzerinde Kur’an Kursu, lojman ve sosyal etkinlik alanları yapılmak üzere Yıldırım İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

31-

 

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı dahilinde kalan Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 21-22-23-24-25-26 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

32-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan İsabey Mahallesi, 2702 ada, 91 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

33-

 

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan Emirsultan Mahallesi, 274 ada, 3 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

34-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2. Etap Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Bağlaraltı Mahallesi, 4150 ada, 42 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

35-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mollaarap Mahallesi, 584 ada, 1-2-3-4-5 parselde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 yapılan plan değişikliğine Bursa 3. İdare Mahkemesinin kararı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

36-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2159. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

37-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün Şirinevler Mahallesi sınırları içerinde bulunan 2158. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

38-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mutlu KESKİN’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

39-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Yusuf Demirok, Ali Mollasalih ve Ahmet Sagdıç tarafından yazılı olarak verilen, Ayşenur KAPLAN’ ın Yıldırım Kültür İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı şirket hisselerinin tamamını belediyemize hibe etmesine ve hibe talebinin kabulü halinde Yıldırım Kültür İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ ne Yıldırım Belediyesini temsilen Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Grupları ile CHP Grubundan Recep BAYRAM’ ın  37 kabul oyu) ile kabulüne,

 

40-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Yusuf Demirok tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemizce “Yıldırım Fikir-Sanat Kulübü” adıyla öğrencilerimize ücretsiz olarak kendilerini ve sosyal çevresini tanıma, ileriye dönük doğru hedeflerini gösterme vb. konularda eğitim vermek üzere Belediyemiz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ortak işbirliği protokolü yapılması ve Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

41-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Yaşar Elmas ve Selim Yolgeçen tarafından yazılı olarak verilen, Türk Ekonomi Bankası A.Ş’ ye verilen ipoteğin kaldırılması, yerine sunulacak yeni ipoteklerin oluşturulabilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

42-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali Mollasalih tarafından yazılı olarak verilen, mülkiyeti Belediyemize ait Mimarsinan Mahallesi, 1645 ada, 13 sayılı ve 11 bağımsız bölüm nolu (zemin+1+2+çatı katı) misafirhanenin Türk Kızılay Bursa Şube Başkanlığı tarafından yatılı Kız Yurdu olarak kullanılması için protokol yapılmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

43-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali Mollasalih ve Şefik Kaya tarafından yazılı olarak verilen, Bursa 11. Noterliğinin 25/04/2018 tarih 07327 yevmiye numarası ile tanzim edilmiş sözleşmeye dayanılarak oluşturulan arabuluculuk anlaşma tutanağında bahse konu 3073 ada, 4-5-6 ve 8 parsellerde (yeni 11 parsel) kain taşınmazların üzerine yapılacak olan inşaatlarda A Blok 5 numaralı bağımsız bölüm 1. katta, A Blok 9 numaralı bağımsız bölüm 2. katta, A Blok 13 numaralı bağımsız bölüm 3. katta, A Blok 17 numaralı bağımsız bölüm 4. katta, A Blok 21 numaralı bağımsız bölüm 5. katta, A blok 25 numaralı bağımsız bölüm 6. katta gösterilmiş olsada gerçekte; A blok 5 numaralı bağımsız bölüm 2. katta, A Blok 9 numaralı bağımsız bölüm 3. katta, A Blok 13 numaralı bağımsız bölüm 4. katta, A Blok 17 numaralı bağımsız bölüm 5. katta, A Blok 21 numaralı bağımsız bölüm 6. katta, A Blok 25 numaralı bağımsız bölüm 7. ve çatı katında bulunduğundan dağılımın bu şekilde kabulü, proje tadilatı ve diğer nedenlerle yapılacak olan inşaatta ortaya çıkacak diğer bağımsız bölümlerden arabuluculuk sözleşmesinde belediyemize düşen bağımsız bölümlerler dışında kalanların müteahhit veya diğer malikler adına tescil edilmesi yönünde Yeşil Yıldırım Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. Anonim Şirketine yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

44-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Yaşar Elmas, Yusuf Demirok ve Ahmet Sagdıç tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırımda yaşayan kadın, yaşlı, çocuk ve engelli vatandaşlarımızın spor bilincinin yaygınlaştırılması için Süper Lig futbol mücadelelerini izlemeleri, Bursaspor Kulübünde profesyonel olarak spor yapan sporcularla tanışabilmeleri, spor bilincinin ve sportif öngörülerinin artması konularında sporcuların deneyimlerinden faydalanabilmeleri amacıyla Yıldırım Belediye Başkanlığı olarak Büyükşehir Belediye Stadyumunda uygun görülecek ofis loca kiralanması ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

45-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali Mollasalih tarafından yazılı olarak verilen, Mülkiyeti belediyemize ait Arabayatağı Mahallesi, 4792 ada, 29 sayılı ve 3083.93 m2 sahalı taşınmazın satışı ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

46-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali Mollasalih ve Şefik Kaya tarafından yazılı olarak verilen, Millet Mahallesi, 3112 ada, 2 sayılı parsel; Millet Mahallesi, 3085 ada, 1 sayılı parsel; Millet Mahallesi, 3076 ada, 7 sayılı parsel; Kazımkarabekir Mahallesi, 3103 ada, 1 sayılı parselde bulunan Belediyemize ait hisselerimizin satışı ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

47-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali Mollasalih ve Şefik Kaya tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 Ölçekli Ankarayolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında Vatan Mahallesi, 6145 adada yapılan plan değişikliği Bursa 3. İdare Mahkemesince iptal edildiğinden plan değişikliği yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

 

 

 

48-

 

 

 

 

 

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali Mollasalih ve Şefik Kaya tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 Ölçekli Ankarayolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında Vatan Mahallesi, 3974 adada yapılan plan değişikliği Bursa 3. İdare Mahkemesince iptal edildiğinden plan değişikliği yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

49-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali Mollasalih ve Şefik Kaya tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 Ölçekli Ankarayolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Kazımkarabekir Mahallesi, 3085 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

50-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali Mollasalih ve Şefik Kaya tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 Ölçekli Ankarayolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Kazımkarabekir Mahallesi, 3103 ada, 2 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

51-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali Mollasalih tarafından yazılı olarak verilen,  Bursa ili, Yıldırım ilçesi, Mevlana – Ulus – Samanlı Mahalleleri Park Alanında yer alan direk yerlerinin Teiaş kurumundan alınan görüşler doğrultusunda deplase edilebilmesi amacıyla pilon yerlerinin imar planına işlenmesine ve park alanının güneyinde yer alan imar hatlarının, Yıldırım İlçesi, Mevlana, Ulus, Yavuzselim, Arabayatağı, Çınarönü, Hacivat ve Şirinevler Mahallelerinde yaklaşık 499 hektarlık “Riskli Alan” sınırına göre revize edilmesine yönelik plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

52-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail Tekin, Nimet Yıldız, Oktay Altun, Cemil Ocak, Ali Haydar Efe ve Nurettin Sanatçı tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediye Başkanlığı olarak kesilen cezaların listesi, tahsil edilemeyen cezaların kesilme tarihleri, cezaların tahsilinde yasal sürelere uyulup uyulmadığı hakkında bilgi verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

53-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail Tekin, Nimet Yıldız, Oktay Altun, Cemil Ocak, Ali Haydar Efe ve Nurettin Sanatçı tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediye Başkanlığının kiraya vermiş olduğu mülklerin ve işletme haklarının tamamının metrekaresi, kime kiraya verildiği, kira bedellerini gösteren listesinin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

54-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Ali Haydar Efe, Oktay Altun, İsmail Tekin, Nimet Yıldız, Nurettin Sanatçı ve Cemil Ocak tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz sınırları içerisindeki bazı işletmelerin işyeri açma çalışma ruhsatı olmadan faaliyetlerde bulunan iş yerleri hakkında yazılı bilgi verilmesi ile önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

55-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Nimet Yıldız, Servet Çağıl, İsmail Tekin, Ali Haydar Efe, Oktay Altun ve Cemil Ocak tarafından yazılı olarak verilen, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURBAK A.Ş. tarafından işletilen park yerlerinden elde edilen gelirin dağıtılması gereken %50’ lik kısmından Belediyemize aktarılan pay var ise ne kadar olduğu ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

56-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail Tekin, Servet Çağıl, Oktay Altun, Nimet Yıldız, Cemil Ocak ve Ali Haydar Efe tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediye Başkanlığı’ nın ortağı olduğu Yeşil Yıldırım Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. Anonim Şirketinin bilanço, gelir tablosu ve detaylı kesin hesap mizanlarının verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

57-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyesi Recep Bayram tarafından yazılı olarak verilen, Değirmenönü Mahallesinde bulunan Değirmenönü Parkının yüzeyinin mıcır veya kum dökülerek düzenlenmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

58-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyesi Recep Bayram tarafından yazılı olarak verilen, Değirmenönü Mahallesi ile Karapınar Mahallesi arasında kalan parkın içindeki spor ve egzersiz aletlerinin yenilenmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

59-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyesi Recep Bayram tarafından yazılı olarak verilen, Cumalıkızık ve Değirmenönü Mahallesi arasında kalan mesire alanlarında bulunan beton masaların tekrardan yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

60-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyesi Recep Bayram tarafından yazılı olarak verilen, Değirmenönü Mahallesinde bulunan Odun Deposu Alanın kapalı pazar ve sosyal yaşam alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

61-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyesi Recep Bayram tarafından yazılı olarak verilen, Değirmenönü Mahallesinde bulunan Akasya Parkın zemininin ve çocuk oyun aletlerinin yenilenmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

62-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, İsmail Turan, Mustafa Bozkurt, Mustafa Engin Kargılı, Salih Barış ve Burak Alp Özbek tarafından yazılı olarak verilen, Belediye hizmet alanı olarak ayrılan ve içinde Fidyekızık Muhtarlık binasıda bulunan Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 4 parselde mahalle konağı, sağlık ocağı, sosyal yaşam merkezi ve PTT hizmetlerini kapsayan yeni bir proje yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

63-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, İsmail Turan, Mustafa Bozkurt, Mustafa Engin Kargılı, Salih Barış ve Burak Alp Özbek tarafından yazılı olarak verilen, Sıracevizler Mahallesi, 389 ada, 1 parselde bulunan kapalı pazar alanın onarılması ve halı saha olarak veya uygun görülen bir spor dalının yapılabileceği şekilde düzenlenip bölgedeki spor alanı ihtiyacının karşılanması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

64-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, İsmail Turan, Mustafa Bozkurt, Mustafa Engin Kargılı, Salih Barış ve Burak Alp Özbek tarafından yazılı olarak verilen, Fidyekızık Mahallesi, 4173 ada, 83 parselde bulanan arazide basketbol sahası ve açık spor alanı yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

65-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, İsmail Turan, Mustafa Bozkurt, Mustafa Engin Kargılı, Salih Barış ve Burak Alp Özbek tarafından yazılı olarak verilen, Sinandede Mahallesi 4376 ada, 1 parselde bulunan Sinandede Vakfı’na ait arazinin sağlık ocağı yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

66-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, İsmail Turan, Mustafa Bozkurt, Mustafa Engin Kargılı, Salih Barış ve Burak Alp Özbek tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Mahallesinde bulunan Molla Yegan Külliyesinin restorasyon çalışmalarının ivedilikle yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

67-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Muhammet Budaklı tarafından yazılı olarak verilen, Akçağlayan Mahallesinde imar uygulamaları hakkında bilgi verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

68-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Mehmet Yılmaz tarafından yazılı olarak verilen, Fidyekızık Mahallesi, 2. Kurtuluş Sokak üzerinde hız kesici set yapılarak önlem alınması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı

Oktay YILMAZ

 

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU