06.12.2017 Tarihli Meclis Kararları

06.12.2017 Tarihli Meclis Kararları
06.12.2017 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2017 yılı 46. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 46. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 06/12/2017 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 46 ıncı, 2017 Yılı Toplantı Döneminin 11 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

Geçen Toplantı Zaptının 13. ve 14. sayfalarında gündemin 3/10 uncu maddesinin görüşülmesi konuşmalarında Belediye Başkanı tarafından “yeşil alan” tabirinin “Akaryakıt Alanı” olarak düzeltilerek mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3104 ada, 13 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli S.S. Otosansit Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Yiğitler Mahallesi, 3507 ada güneyindeki kısımda plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, Mevlana, Ulus ve Samanlı Mahalleleri sınırında bulunan 4,2 hektarlık alanda park alanına yönelik plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3093 ada, 10 parsel ile 3096 ada, 11 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

İmar Komisyonunun, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesinden önce Belediyemize ruhsat başvuruları bulunan parsellere yönelik yapılacak işlemler hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3066 ada, 6 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 2408 ada, 24 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

9-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi, 1564 ada, 5 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

10-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 5624 ada, 1-2 parsellerin kuzeyinde kalan alanda plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

11-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3062 ada, 3 parsel ile 3068 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 3974 ada, 4-5-6-78-9-10-11-12-13-15 parsellerde yapılan plan değişikliğine askı itirazları hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN, Mehmet TEMİRTAŞ 8 ret - CHP; Nimet Yıldız, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR, Cemil OCAK 4 ret - AK Parti; 32 kabul oyu) ile kabulüne,

 

13-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 507 ada, 3-6 parsellerin kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

14-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan, Namazgah Mahallesi, 537 ada, 16-17 parsellerin kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Piremir Mahallesi, 306 ada, 46-60-61-62 parsellerin kamulaştırılarak Pakyol Sokağın açılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP; Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR ve Cemil OCAK 4 ret - AK Parti ve MHP Grubunun 40 kabul oyu) ile kabulüne,

 

16-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Yeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan 3. Gün Çıkmazının sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Yeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan Yeşilçam Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

18-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Yeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan 10. Sarmaşık Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün ekli listede belirtilen 2017 Mali Yılı Bütçe Ödenek Aktarımı yapılması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

20-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 49. maddesine istinaden 2017 yılında Belediyemizde çalıştırılan sözleşmeli personellerden 2018 yılında da çalıştırılması uygun görülenlerin 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında çalıştırılması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemizde mevcut Geçici İşçi Vize Cetvelinin kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

22-

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün İlçemiz sınırları içerisindeki 2018 yılı için geçerli tam maliyet esaslı Evsel Katı Atık Tarifelerinin konut 10,9 ile iş yeri 23,7 olarak belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

23-

Sağlık İşleri Müdürlüğü’ nün Tıp Merkezimizin 2008 Yılında Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolü 31.12.2017 tarihinde fesh edileceğinden, Tıp Merkezinin Sağlık Hizmeti protokolünün 2018 yılında da devam edebilmesi konusunda karar alınması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24-

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün ‘Yıldırım Belediyesi Araç Kiralama İşi’ ihalesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 67. maddesine göre 18 aya kadar yapılabilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

25-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Piremir Mahallesi, 3070 ada, 14 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli S.S. Otosansit Yapı Kooperatifi Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan Yiğitler Mahallesi, 2611 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

27-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı dahilinde kalan Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 23-24-25-26 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

28-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 545 ada, 11 parselin batısında kalan park alanının bir kısmında bölge otoparkı alanı ayrılması için plan değişikliği ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

29-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Değirmenlikızık Mahallesi, 487 ada, 1-2 parseller; Yeşilyayla Mahallesi, 1179 ada, 32 parsel; Akçağlayan Mahallesi, 930 ada, 5-15-79-81-84 parseller ve 950 ada, 15 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

30-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar planı dahilinde kalan Değirmenlikızık Mahallesi, 418 ada, 41 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

31-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Hamamlıkızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Hamamlıkızık Mahallesi, 7286 ada, 11-14 parseller; 7299 ada, 14 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

32-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/100 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

33-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar planı dahilinde kalan Sinandede Mahallesi, 4323 ada, 1 parselde yapılan plan değişikliği ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

34-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar planı dahilinde kalan Sinandede Mahallesi, 4325 ada, 1-2-3 parsellerde yapılan plan değişikliği ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

35-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar planı dahilinde kalan Sinandede Mahallesi, 7096 ada, 1-2-3-4-5-6 parsellerde yapılan plan değişikliği ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

36-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Namazgah Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Karıncadere Sokak ile 2118. İsimsiz Sokağı birbirine bağlayan 2117. İsimiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

37-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Namazgah Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Arif Çıkmazının 2. Arif Sokağa yakın olmasından dolayı karışıklığa sebebiyet vermesi nedeniyle isminin değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

38-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Namazgah Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Karıncadere Sokak ile Arif Çıkmazını birbirine bağlayan 2118. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

39-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Kazımkarabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Karacaali Sokağın Şehit Dursun Acar Caddesine kadar kısaltılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

40-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kirazlık Sokak ile 277. Sokağı birbirine bağlayan 2119. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

41-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Kazımkarabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 12. Gül Sokağın imar planına göre yeniden düzenlenmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

42-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Erikli Mahallesi, 2501 ada, 6-7 parsellerin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

43-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mehmet Taner EKE’ nin sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

44-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Cemalettin YILMAZ, Ali ERGÜN, Zehra SÖNMEZ ve Ahmet ŞENER tarafından yazılı olarak verilen, yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ nin 19. maddesinin f.1 bendinde ilgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin, zemin kat ve yol seviyesinde açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekanlarında yada binanın 1. Katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olacak şekilde yönetmelikte belirtilen koşullarda ve niteliklerde konut harici kullanımların yapılabileceği belirtilmekte olup, ilçemiz sınırları içerisinde yapılaşmanın büyük bir kısmının tamamlandığı göz önünde bulundurularak konut bölgelerinin tamamında yol boylarının ticaret olarak teşekkül ettiği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

45-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet ŞENER ve Ahmet TİLCİ tarafından yazılı olarak verilen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.07.2015 gün ve 1548 sayılı kararı ve 24.12.2015 tarih ve 2367 sayılı kararları ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi uygun görülen Vatan Mahallesi sınırlarında bulunan 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 17,56 hektarlık alan ile 17,8 hektarlık alanda iki bölgenin sınırlarının birleştirilerek revize edilmesi ve alan büyüklüğünün de ekte bahsedildiği gibi revize edilmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

46-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet ŞENER ve Ahmet TİLCİ tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2677 ada, 12-13 parselde  plan değişikliği yapılması hakkındaki önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

47-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet ŞENER ve Ahmet TİLCİ tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 13,15 hektarlık alanın plan notlarından ticaret+konut alanına yönelik 5. maddesi, ticaret+konut alanları ile konut alanlarına yönelik 4. maddesi, konut alanlarına yönelik 2. Maddesine ait plan notları Bursa 3. İdare Mahkemesi kararı ile iptal edildiğinden konunun incelenmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

48-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri Erdal IŞIK, Fikret ŞEN, Ahmet AKTAŞ, Nuri Gürhan ACAR, Ali GÜMRÜKÇÜ ve Mustafa ALKAN tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, Cevher Sokakta doğalgaz hattı bulunmadığı belirtilmiş nedeni olarak doğalgaz yetkili firmasının kanalizasyon alt yapısının yetersiz olduğu mahallenin zaman zaman kanalizasyon ile ilgili sıkıntılar yaşadığı bu durumun çevreye ve insan sağlığına vermiş olduğu zararın araştırılması ile ilgili önergenin; Çevre Sağlığı- Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

Karar verildi.

 

 

 

Meclis Başkanı

İsmail Hakkı EDEBALİ

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU