07.01.2015 Tarihli Toplantı Kararları

07.01.2015 Tarihli Toplantı Kararları
07.01.2015 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2015 yılı 12. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 12. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 07/01/2015 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 12 inci, 2014 Yılı Toplantı Döneminin 1 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

1-Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,  2-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 3.Bölge Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

3-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2.Bölge Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Hacivat Mahallesi, 6803 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

4-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Yavuzselim Mahalle, 4897 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

5-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında Bağlaraltı Mahallesi, 4144 ada, 45 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

6-İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında Arabayatağı Mahallesi, 4732 ada, 13 parselde plan değişikliği hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

7-Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi H22d.02c.2c pafta, 3087 ada, 1 parsel sayılı gayrimenkulün kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

8-Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Kazımkarabekir Mahallesi H22d.03d.4d pafta, 3218 ada, 1 parselin  1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yunusemre Mahallesi H22d.03d.4d pafta, 3137 ada, 3 parsel ile takas yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

9-Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Değirmenlikızık 1000 Konutlar Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Kaplıkaya Mahallesi, H22d.08d.2a pafta, 1352 ada, 34 sayılı 390.00 m2. sahalı parsel ile mülkiyeti Yıldırım Belediyesi’ ne ait Kaplıkaya Mahallesi, H22d.08d.2a pafta, 1352 ada 35 sayılı 418,10 m2. sahalı parseller hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 

10-Hukuk Komisyonu’ nun, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmelik hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

11-Hukuk Komisyonu’ nun, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmelik hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

12-Hukuk Komisyonu’ nun, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili hazırlanan Yönetmelik hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

13-Hukuk Komisyonu ile Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Belediyemizin ambleminin (logosunun) değiştirilmesi hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

14-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kısmet Caddesi 48 ve 48/1 nolu binalardan girişi olan ve kuzeye doğru uzanan yere isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

15-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, 75. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Fincan Sokağın Kaplangazi Caddesine kadar uzatılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

16-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Hacivat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan C113. Sokak ile C116. Sokak arasında kalan, Eyüp Sultan Cami doğusuna sınır olan yere isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

17-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Yeni Mahalle sınırı ve kısmen de Namazgah Mahalle sınırları içerisinde kalan Şehit Asteğmen Okşan Altanay Caddesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

18-Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi uyarınca Denetim Komisyonu seçimi yapılması ile ilgili yazısının; görüşülmesi sonucunda yapılan gizli oylamada Denetim Komisyonu’ na Mehmet Taner Eke’ nin 41 oy, Ebru Ahu’ nun 41 oy, Cemal Abdul Nasır Yaşar’ ın 40 oy, Ahmet Hacıoğlu’ nun 41 oy, İhsan Bilgili’ nin 41 oy ile seçilmelerine, 19-Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi uyarınca 2015 Yılı için Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkı miktarının belirlenmesi ile ilgili yazısının; görüşülmesi sonucunda huzur hakkı miktarının Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin günlük tutarının üçte biri olarak tavandan ödenmesinin oy birliği ile kabulüne,

20-Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Yıldırım Belediye Meclisi’ nin 2015 Yılı içinde bir ay tatil yapıp yapmayacağı, yapacak ise tatil ayının belirlenmesi ile ilgili yazısının; görüşülmesi sonucunda Meclis’ in 2015 Yılı içerisinde bir ay tatil yapmasının uygun olduğuna Ağustos ayının tatil ayı olarak belirlenmesinin oy birliği ile kabulüne,

21-Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ ne üyeliğimizin devam edip etmemesi hususunda gerekli kararın alınması ile ilgili yazısının; Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ ne üyeliğimizin sonlandırılmasının mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 33 kabul oyu, CHP Grubunun 4 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 6 ret oyu) ile kabulüne,

22-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Belediyemizde kaydı bulunan pazarcı esnafımıza 5957 sayılı Kanuna istinaden hazırlanan Pazar Yerleri Yönetmeliği kapsamında kimlik kartı verilmesi amacıyla 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi uyarınca 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesine ‘Basılı Evrak Satışı’ maddesine eklenmesi ve kart bedelinin 10,00 TL olarak belirlenmesi ile ilgili yazısının; kimlik kartı bedeli alınmamasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

23-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Kadın ve Aile Müdürlüğünün yeni kurulması ile birlikte yasa gereği ihtiyaca binaen istemiş olduğu Personel Giderleri, SGK Devlet Prim Ödemeleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferlere ilişkin toplam 1.482.000,00 TL ödenek aktarım işleminin; 301.000,00 TL tutarındaki kısmı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 2015 yılı bütçesi ilgili ödenek kalemlerinden, 1.181.000,00 TL tutarındaki kısmın ise Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 yılı bütçesi yedek ödenek kaleminden aktarılması talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 

24-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İptali, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

25-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemiz Etüd Proje Müdürü olarak görev yapmakta olan Dilek DURMAZ’ ın 19/12/2014 tarihi itibari ile Tesisler Müdürlüğü görevine asaleten atanması konusunda Meclis’ e bilgi verilmesi ile ilgili yazısının; Meclise bilgi verildi, 

26-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yıldırım Kaymakamlığı, Bursa Müzik Kültürünü Tanıtma Eğitme ve Müzisyenlerle Dayanışma Derneği ile Belediyemiz arasında “Müzik Akademisi Projesi” konusunda işbirliği protokolü yapılması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

27-Zabıta Müdürlüğü’ nün İlçemiz Şirinevler Mahalle, 25. ve 27. Sokaklar üzerinde haftanın Pazartesi günleri kurulmakta olan semt pazarının, Şirinevler Mahalle, 1998. İsimsiz Sokak üzerine taşınıp taşınamayacağı ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

28-Fen İşleri Müdürlüğü’ nün Belediyemizin demirbaşında bulunan araç ve iş makinelerinden tamir ve kullanımı uygun olmayanların ihale ile satışının yapılabilmesi, satışı uygun olmayanların hurdaya ayrılması ve yerine yeni araçlar alınabilmesi için Encümen’ e yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

29-Sağlık İşleri Müdürlüğü’ nün Halk Sağlığı Müdürlüğü’ nün İlçemiz sınırları dahilinde kurulması planlanan “Sağlıklı Yaşam Merkezi” için Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Yıldırım Belediyesi arasında şartları protokol ile belirlenmek kaydıyla Belediyemize ait Değirmenlikızık Mh. Huzurevi Cd. Sağlık Sk. No:2 (Yıldırım Belediyesi Tıp Merkezi üst katı) adresindeki yerin Halk Sağlığı Müdürlüğü’ ne tahsis edilip edilemeyeceği ile ilgili yazısının; Yıldırım Belediyesi Tıp Merkezi üst katının 5 yıllığına Halk Sağlığı Müdürlüğü’ ne tahsis edilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

30-Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün Yeni Mahalle Babadağ Çocuk Oyun ve Dinlenme Parkı adının  “Yeni Mahalle Mustafa Cemil Kırımoğlu Çocuk Oyun ve Dinlenme Parkı” olarak değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

31-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

32-Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

33-Yapı Kontrol Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

34-Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili hazırlanan Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

35-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

36-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Musababa Mahallesi, H22d.07b.4c pafta, 254 ada, 19 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

37-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Selçukbey Mahallesi, 2323 ada, 1-3-4 parseller ile ilgili mahkeme kararı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

38-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 6365 ada, 20 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

39-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Güllük Mahallesi, 1039 ada, 12-13-26 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

40-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Selçukbey Mahallesi, 2389 ada, 9 parsel; Ortabağlar Mahallesi, 2260 ada, 9 parsel; 2216 ada, 6 parsel; 2111 ada, 5 parsel; Mimarsinan Mahallesi 1515 ada, 21 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

41-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Otosansit Uygulama İmar Planı Değişikliği dahilinde 2660 ada, 1-4 parseller; 2822 ada, 6-166 parsellerde plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

42-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mimarsinan  Mahallesi, 1645 ada, 11-12 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

43-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün İlçemizin muhtelif yerlerde kurulan semt pazarlarıyla ilgili Belediyemiz ile Bursa Seyyar Pazarcılar Odası arasında imzalanan protokol süresi 31/12/2014 tarihi itibariyle sona erecek pazar yerleri hakkında ne yolda işlem yapılacağı ile işgaliye harçlarının günlük m2. birim fiyatlarının belirlenmesi talebiyle ilgili yazısının; Belediyemiz ile Bursa Seyyar Pazarcılar Odası arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanı’ na’ na yetki verilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

44-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Nazım Köroğlu’ nun Millet Mahallesi, H22d.02c.3b pafta, 3112 ada, 2 nolu parseldeki 102.44 m2. lik hissenin, Belediyemizin hissedar olduğu (908,15 m2) Millet Mahallesi H22d.02c.3a pafta, 117 ada, 2 parseldeki hissenin 102.44 m2. lik kısmı ile takas yapılıp yapılamayacağı ve işlemleri yürütmek üzere Encümen’ e yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

45-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Mustafa Tanyeri’ nin Millet Mahallesi, H22d.02c.3b pafta, 3112 ada, 2 nolu parseldeki 102.44 m2. lik hissenin, Belediyemizin hissedar olduğu (908,15 m2) Millet Mahallesi H22d.02c.3a pafta, 117 ada, 2 parseldeki hissenin 102.44 m2. lik kısmı ile takas yapılıp yapılamayacağı ve işlemleri yürütmek üzere Encümen’ e yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

46-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İhsan Bilgili’ nin mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

47-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet Aktaş’ ın mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

48-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Şerafeddin Ataly’ ın mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

49-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ebru Ahu, Emine Yazıcıoğlu, Şeyma Gürdere ve Mehmet Taner Eke tarafından yazılı olarak verilen, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi çerçevesinde 2014 yılında Belediyemizde çalıştırılan Sözleşmeli Personellerden 2015 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenler ile 2015 yılı için çalıştırılması düşünülen 1 adet Mühendis kadrosu için 31/12/2014 tarih ve 11868 sayılı Genelge uyarınca aylık net ücretleri ile ek ödeme oranlarının belirlenmesi ile ilgili önergenin; Sözleşmeli personellerin çalıştırılmasının uygun olduğuna aylık net ücretlerinin; Mühendis Kadrosu için 2.285,87 TL net ücret 979,45 TL ek ödeme ile (3 Adet), Mimar Kadrosu için 2.285,87 TL net ücret 979,45 TL ek ödeme ile (2 Adet), Teknisyen Kadrosu için 1.466,73 TL net ücret 640,41 TL ek ödeme ile (2 Adet), Avukat Kadrosu için 2.114,16 TL net ücret 979,45 TL ek ödeme ile (1 Adet), Eğitmen Kadrosu için 1.404,58 TL net ücret 640,41 TL ek ödeme ile (1 Adet), Programcı Kadrosu için 1.821,54 TL net ücret 753,43 TL ek ödeme ile (1 Adet), Tekniker Kadrosu için 1.817,13 TL net ücret 640,41 TL ek ödeme ile (1 Adet) olarak belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,  50-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Emine Yazıcıoğlu, Zehra Sönmez ve Mehmet Taner Eke tarafından yazılı olarak verilen, Taşınır Mal Yönetmeliği’ nin “Kamu İdareleri Arasında Taşınır Devri ve Tahsisi” başlıklı 31 inci maddesi hükmü “(1) kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir. Belediyemiz fen İşleri Müdürlüğü’ nün taşınmazında kayıtlı olan Isuzu Marka 2001 model 16 Z 2776 plakalı minibüs ile Mıtsubıshı Marka 1991 model 16 CVL 90 plakalı otobüsün Adana Ceyhan Belediyesi’ ne hibe edilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 

51-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri İlhami Aydın, Ahmet Necati Demir, Ali Rıza Özmen ve Mehmet Kaşifoğlu tarafından yazılı olarak verilen, Bursa PTT Başmüdürlüğü tarafından zaman zaman Belediyemizden yer talepleri geldiğinden,  Halkımızın bu kamu işletmesi tarafından sunulan hizmetlerinden faydalandırılması için mahallelerimizde belediyemiz tasarrufundaki uygun yerlerin süresi 10 yılı geçmemek üzere adı geçen kamu işletmesine tahsisi, aylık tahsis ücretinin belirlenmesi ve yasal işlemler için Encümen’ e yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,


Karar verildi.


Meclis Başkanı                                                                                                       İsmail Hakkı EDEBALİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU