07.02.2018 Tarihli Meclis Kararları

07.02.2018 Tarihli Meclis Kararları
07.02.2018 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2018 yılı 48. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 48. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 07/02/2018 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 48 inci, 2018 Yılı Toplantı Döneminin 2 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

Geçen Toplantı Zaptının 03 Ocak 2018 tarihli 1. birleşimi ve 09 Ocak 2018 tarihli 2. birleşimine ait Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 2914 ada, 26-27-28-29-30-31-32-33 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 3101 ada, 6 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında Erikli Mahallesi, 2430 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, İsabey Mahallesi, 2688 ada, 273 parsel sayılı ve 3999,60 m2. alanlı taşınmazın imar planında yolda kalan kısımları ile üzerinde bulunan ağaçların kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunusemre Mahallesi, 6378 ada, 89 parselin ön tarafında ihdasen oluşacak olan 43.30 m2. lik kısım ile 6378 ada, 93 parseldeki 37.50 m2. lik hissenin takası yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Yeşil ve Namazgah Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kaymakam Nihat Caddesinden girişi olan Hacıbekir Çıkmazının 1. Dereboyu Sokağa kadar uzatılması ve isminin değiştirilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Yeni Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Maslak Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

9-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, 152 Evler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Ekim Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

10-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi çerçevesinde 2017 yılında Belediyemizde çalıştırılan Sözleşmeli Personellerden 2018 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin ekli listede yer alan her bir kadro unvanı için kaç adet çalıştırılacağı ile 10.01.2018 tarihli ve 376 Sayılı Genelge uyarınca (I) Sayılı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin Unvan bazında Ücret Tavanları Cetvelinde yer alan ücret tavanlarını ve ekli (II) Sayılı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin Ek Ödeme Oran ve Tutarları Cetvelindeki oranları aşmamak üzere aylık net ücretleri ile ek ödeme tutarlarının belirlenmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

11-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (II) Sayılı Cetvel: Memur Boş Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan 3 adet Tekniker kadrosu ihdası için (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

13-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan 2 adet Sağlık Teknisyeni Kadrosunun iptali için (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İptali, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan Destek Hizmetleri Müdürü Kadrosunun iptali için (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İptali, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

Zabıta Müdürlüğü’ nün, Belediyemiz ve Dokumacılar Odası arasında imzalanan protokol ile İlçemiz Millet Mahallesi, 3087 ada, 1 parselde pazaryeri ve ticari alanlarını kapsayan yapım işinin protokol imzalanma tarihi olan 29.06.2017 tarihinden itibaren 168 ay+18 ay yapım süresi toplamda 186 ay olacak şekilde tapu üst kullanım hakkının verilip verilemeyeceği ile ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN, Mehmet TEMİRTAŞ 8 ret - CHP; Nimet Yıldız, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR, Cemil OCAK 4 ret - AK Parti; 32 kabul oyu) ile kabulüne,

 

16-

Zabıta Müdürlüğü’ nün, Şirinevler Mahallesi, 1998. İsimsiz sokak üzerinde kurulmakta olan Şirinevler Semt Pazarının, İlçemiz Şirinevler Mahallesi, Şirinevler Parkının çevresine (25-27-96. Sokaklar ve 96. Sokak ile 25. Sokak arasında kalan diğer sokak) taşınıp taşınamayacağı ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17-

Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73/3 maddesine göre Bursa Büyükşehir Belediyesi’ nden yetki devri sağlanarak “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim
Alanı” ilan edilmesi uygun görülen 10 nolu Ertuğrulgazi 1/1000 ölçekli Gecekondu Önleme Bölgesinin sınırlarının ve alan büyüklüğünün ekli sınır krokisinde belirtildiği şekli ile revize edilmesi, aynı zamanda kentsel dönüşüm ve gelişim alanı sınırından çıkarılması talep edilen 2. Etap alanında, planın uygulamasının ve ruhsat işlemlerinin devam edilebilmesi için 1/1000 ölçekli Değirmenlikızık 1000 Konutlar Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilindeki bu alanın planda tekrar işlenerek uygulamaya açılması ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

18-

Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün, Belediye Meclisimizin 03.07.2017 tarih ve 264 sayılı kararı ile Kurtoğlu Mahallesi, Akdemir ve Derebaşı Sokak Cephe Sağlıklaştırma Projesi kapsamında Başkanlık Makamı ve Bursa Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu kaktı payı talebinde bulunulduğundan dükkan sahiplerinden ücret talep edilmeyeceği ile ilgili yazısının; Kurtoğlu Mahallesi, Akdemir ve Derebaşı Sokak Cephe Sağlıklaştırma Projesinde cephe sağlıklaştırma uygulamaları harcamalarının tamamının Belediyemiz tarafından karşılanmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi, 3098 ada, 2 parselde plan değişikliğine itiraz talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

20-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Yeni Mahalle, 1959 ada, 10-11 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahalleleri Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Duaçınarı Mahallesi, 1837 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parseller, 1838 ada 2-5 parseller, 1839 ada, 2-5-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 parseller, 1840 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 parseller, 1841 ada 1-2-3-4-5 parseller, 1842 ada 1 parsel, 1846 ada 1-2-3-4 parseller, 1847 ada 1-2 parseller, 4885 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-96-97-100-101-102-103-104-105-106-123-124 parseller, 4886 ada 1 parsel, 4887 ada 1 parsel, 4888 ada 1-2-3-4-5-6 parseller, 4930 ada 39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 parseller, 4932 ada 8-9-11-12-13-14-15-16-17-25 parseller ve 4933 ada 1-6 parsellerde plan değişikliğine itiraz talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

22-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 430 ada, 3 parselde plan değişikliğine itiraz talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

23-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1387 ada, 8 parsel, 1395 ada, 5 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, Siteler Mahallesi, 1316 ada, 1 parsel, Piremir Mahallesi 354 ada, 21-58 parseller, Eğitim Mahallesi, 3866 ada, 24 parsel, Maltepe Mahallesi, 3945 ada, 11 parsel, Duaçınarı Mahallesi, 1792 ada, 23 parsel, Millet Mahallesi 3098 ada, 2 parsel, Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 2 parselin plan değişikliği yapılarak Eğitim Tesisleri Alanı olarak düzenlenmesi talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

25-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 96. Sokağın 27. Sokağa kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Vatan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Yayla Çıkmazının sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle 2. Yayla Çıkmazının kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

27-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Anadolu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Alan Sokağın bir kısmının sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle 1. Alan Sokağın 2059 ada, 25 parsele kadar kısaltılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

28-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün,1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon İmar Planında mülkiyeti Belediyemize ait Millet Mahallesi, 3073 ada, 1 sayılı ve 6477,34 m2. sahalı taşınmaz içerisinde bulunan binanın Bursa Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğüne 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu olarak kullanılmak üzere tahsisinin yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

29-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Otosansit Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yiğitler Mahallesi, H22d09a1c pafta, 7485 ada, 1 parsel sayılı ve 1.159,21 m2. alanlı Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale kanunu gereğince açık arttırma usulü ile satışının yapılması ve işlemleri yürütmek üzere Encümene yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

30-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon İmar Planı dahilinde kalan, mülkiyeti Belediyemize ait Millet Mahallesi, 3073 ada, 9 sayılı ve 86.47 m2. sahalı parsel ile 3073 ada, 12 sayılı ve 41.58 m2. sahalı parsellerin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine istinaden TEDAŞ’ a devirlerinin yapılıp/yapılamayacağı ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

31-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ali Rıza ÖZMEN’ nin sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

32-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ramazan TORUN’ un sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

33-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Şemsettin Hacıoğlu, Şenol Şimşek ve Ali Ergün tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım İlçemiz Mollaarap Mahallesinde meydana gelen toprak kayması riski sebebiyle tahliye edilen 84 hanede yaşayanlardan talep edenlerin 3 ay boyunca konaklama ve iaşe giderleri ile 6 ay boyunca 1.000,00 TL ‘na kadar kira bedellerinin belediye bütçesinden karşılanması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

34-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Zekeriya Ayışık, Cemalettin Yılmaz, Ahmet Şener ve Ahmet Tilci tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında Küçük Sanayi Alanında kalan Kazımkarabekir Mahallesi, 5046 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

35-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Zekeriya Ayışık, Olcay Kımıcı ve Ahmet Şener tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Sit sınırları Yeniden düzenlenen alanlar Uygulama İmar Planı kapsamında Fidyekızık Mahallesi, 4167 ada, 45-47 parsellerde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

36-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Zekeriya Ayışık, Ahmet Tilci ve Cemal Abdulnasır Yaşar tarafından yazılı olarak verilen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ nün 01.02.2018 gün ve 2042 sayılı yazıları doğrultusunda Belediye Meclisince onaylı 35 adet plan değişikliğinin tekrar değerlendirilmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

 

37-

 

 

 

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Zekeriya Ayışık, Ahmet Şener, Emine Yazıcıoğlu, Cemal Abdulnasır Yaşar ve Ahmet Tilci tarafından yazılı olarak verilen, Mollayegan Medresesi Kültür Merkezi ve Belediye Hizmet Alanı Projesi alanında bulunan malikler ile mutabakata varılamadığından, söz konusu plan değişikliğinin yapıldığı Yıldırım Mahallesi 2721 ada, 1-2-3-7-8 parseller ile 2720 ada, 2-3-5-6-23-24-25 parsellerde eski imar planı koşulları dikkate alınarak yeniden plan değişikliğinin hazırlanması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

38-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Zekeriya Ayışık, Ahmet Şener, Cemal Abdulnasır Yaşar ve Ahmet Tilci tarafından yazılı olarak verilen, Yiğitler Mahallesi sınırlarında bulunan 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 30.77 hektarlık alanın sınırlarının ekli bilgi paftasında belirtildiği şekli ile revize edilmesi; aynı zamanda kentsel dönüşüm ve gelişim alanı sınırından çıkarılması talep edilen alanın da, planın uygulamasının ve ruhsat işlemlerinin devam edebilmesi için 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilindeki bu alanın planda tekrar işlenerek uygulamaya açılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

39-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, Nuri Gürhan Acar, Erdal Işık, Ali Gümrükçü, Mustafa Alkan, Ahmet Aktaş, Fikret Şen ve Mehmet Temirtaş tarafından yazılı olarak verilen, Mollaarap Mahallesinde meydana gelen toprak kayması ve mevcut plan durumu hakkında bilgi verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

40-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Huriye Canan Tunar, Nimet Yıldız, Faruk Memişoğulları ve Cemil Ocak tarafından yazılı olarak verilen, Mollaarap Mahallesinde meydana gelen toprak kayması ve mevcut plan durumu hakkında bilgi verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı

İsmail Hakkı EDEBALİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU