07.03.2018 Tarihli Meclis Kararları

07.03.2018 Tarihli Meclis Kararları
07.03.2018 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2018 yılı 49. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 49. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 07/03/2018 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 49 uncu, 2018 Yılı Toplantı Döneminin 3 üncü olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Akçağlayan Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Akçağlayan Mahallesi, 923 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN 7 ret - CHP; Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR, Cemil OCAK 4 ret - AK Parti ve İYİ Parti Gurubunun 34 kabul oyu) ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenlikızık-1000 Konutlar Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Ertuğrulgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3098 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı İmar Planı Revizyonu kapsamında, Yeni Mahalle, 1959 ada, 10-11 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 430 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1387 ada, 8 parsel; 1395 ada, 5 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Fidyekızık Mahallesi, 4167 ada, 45-47 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

9-

İmar Komisyonunun, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 35 adet plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

10-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Uygulama İmar Planı kapsamında, Yıldırım Mahallesi, 2721 ada, 1-2-3-7-8 parseller; 2720 ada, 2-3-5-6-23-24-25 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

11-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, kalan 30,77 hektarlık Kentsel Dönüşüm Alan sınırının tekrar revize edilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Değirmenlikızık Mahallesi, 487 ada, 1-2 parseller; 1179 ada, 32 parsel; 930 ada, 5-15-79-81-84 parseller; 950 ada, 15 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

13-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Sinandede Mahallesi, 4323 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN 7 ret - CHP; Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR, Cemil OCAK 4 ret - AK Parti ve İYİ Parti Gurubunun 34 kabul oyu) ile kabulüne,

 

14-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Uygulama İmar Planı kapsamında, Vakıf Mahallesi, 2677 ada, 12-13 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon İmar Planı dahilinde kalan, mülkiyeti Belediyemize ait Millet Mahallesi, 3073 ada, 9 sayılı ve 86.47 m2. sahalı parsel ile 3073 ada, 12 sayılı ve 41.58 m2. sahalı parsellerin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine istinaden TEDAŞ’ a devirlerinin yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

16-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 96. Sokağın 27. Sokağa kadar uzatılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

17-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Vatan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Yayla Çıkmazının sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

18-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Anadolu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Alan Sokağın bir kısmının sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle 1. Alan Sokağın 2059 ada, 25 parsele kadar kısaltılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığının vergi borçlularının 2018 yılında gayrimenkul malların satılması için 6183 sayılı Amme alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90 ve 91. maddeleri uyarınca Satış Komisyonunda görev yapmak üzere 1 asil ve 1 yedek meclis üyesinin seçilmesi ile ilgili yazısının; asil üyeliğe Belediye Meclis Üyesi Ahmet ŞENER, yedek üyeliğe Belediye Meclis Üyesi Ahmet TİLCİ’ nin seçilmelerinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

20-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi çerçevesinde Belediyemizde 1 adet Mühendis çalıştırılması düşünülmekte olup, Maliye Bakanlığının 10.01.2018 tarihli ve 376 sayılı Genelgesi uyarınca aylık net ücreti ile ek ödeme tutarlarının belirlenmesi ile ilgili yazısının; Mühendis kadrosu için aylık net ücretin 3.128,59 TL, ek ödemenin 1.340,59 TL olarak belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75. Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yiğitler Mahallesi, 4224 ada, 129 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

22-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75. Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yiğitler Mahallesi, 4220 ada, 1-2-3 parseller ve 333-330 ve 329. Sokaklarda bulunan Belediye Hizmet Alanının okul alanına alınması talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

23-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 5032 ada, 16 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, 75. Yıl Mahallesi 4202 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

25-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 488 ada, 4-5 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzargahı Uygulama İmar Plan değişikliğine 2060 ada, 5-6-16-17-18 parsel maliklerinin askı süresi içinde yapılan itirazlarında  adı geçen parsellerin güneyinde tanımlanan yolun 2060 ada, 20 parsele kaydırılması veya Narlı Sokağın 2060 ada, 11 parsel üzerinden Ankara Yoluna bağlanması ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

27-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 482 ada, 3 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

28-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Akçağlayan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan İnegöl Sokağın Zemin Sokağa kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

29-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Akçağlayan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Zemin Sokağın Çiçek Caddeye kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

30-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Demetevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Demetevler Caddesinden başlayıp, 6932 ada, 2 parselde biten 2120. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

31-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Yeşil-Setbaşı-Emirsultan Koruma amaçlı İmar Planı dahilinde kalan, Emirsultan Mahallesi, 253 ada, 11 parselin imar uygulama işlemleri sonucu yoldan ihdas edilecek A(5.43 m2.) parçası ile uygulama esnasında oluşacak C(0.83 m2.), D(3.02 m2.) ve E (1.58 m2.) parçalarının bedel ve metrekare farkı gözetmeksizin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. ve 26. maddelerine istinaden başabaş takas edilip edilemeyeceği ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

32-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, İsabey Mahallesi, 2688 ada, 273 parsel sayılı ve 3999,60 m2. alanlı taşınmazın yolda kalan kısımları ile üzerinde bulunan ağaçların kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

33-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Şeyma ERYILMAZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

34-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet ŞENER, Cemal Abdulnasır YAŞAR ve Olcay KIMICI tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, 2425 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

35-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet ŞENER, Cemal Abdulnasır YAŞAR ve Olcay KIMICI tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ortabağlar Mahallesi, 7333 ada, 1 parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

36-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet TİLCİ, Ahmet HACIOĞLU ve Canip SENAL tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında 5 kat, Belediye Hizmet Alanında (Sosyal ve Kültürel Tesis) kalmakta olup, 152 Evler Mahallesi, 4468 ada, 1 parselin “Özel Yurt Alanı” na alınması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

37-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet TİLCİ, Canip SENAL ve Cemalettin YILMAZ tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Emsal:1,50 konut alanında kalmakta olup, Millet Mahallesi, 3173 ada, 4 parselin “Özel Eğitim Tesis” alanına alınması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

38-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Cemalettin YILMAZ, Emine YAZICIOĞLU ve Olcay KIMICI tarafından yazılı olarak verilen, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından, Yunusemre Mahallesi, 3242 ada güneyinde bulunan 12. Yıldırım Sokakta planda yer alan otoparkın doğu kısmında trafo alanı oluşturulması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

39-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet ŞENER, Cemal Abdulnasır YAŞAR ve Canip SENAL tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında TAKS=0,40, yükseklik:Hmax=18.50 metre yapılaşma koşullu Özel Eğitim ve Yurt Alanı olarak tanımlanmakta olup, Millet Mahallesi, 3065 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Eğitim Tesisi Alanına alınması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

40-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Huriye Canan TUNAR, Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI ve Cemil OCAK tarafından yazılı olarak verilen, 24.05.2017 tarihinde Molla Yegan Medresesi ve Kültür Merkezi olarak onaylanan proje eski haline dönüştürüldüğünden, söz konusu proje ile ilgili ön çalışma, kamulaştırma yapılması, proje bedeli ile ilgili konulardan yazılı bilgi verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

41-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen Belediye Başkanı İsmail Hakkı EDEBALİ tarafından sözlü olarak verilen, Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’ nin 21. maddesine istinaden dilekçe ile MHP Grubundan istifa eden Mehmet TEMİRTAŞ’ dan boşalan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere MHP Grubundan Erdal IŞIK aday gösterilmiş ve yapılan açık oylama sonucunda Erdal IŞIK’ ın oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ na seçilmesine karar verildi,

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı

İsmail Hakkı EDEBALİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU