7 Haziran 2016 Tarihli Meclis Kararı

7 Haziran 2016 Tarihli Meclis Kararı
07.06.2016 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2016 yılı 29. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 29. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 01/06/2016 Çarşamba günü saat 17:00’ de yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 29 uncu, 2016 Yılı toplantı döneminin 6 ıncı olağan toplantısının 07/06/2016 Salı günü saat:17:00’ de yapılan 2 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Revizyon İmar Planı hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Vakıf Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Vakıf Mahallesi, 2674 ada,93 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’ nin plan değişikliği askı itirazları hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

4- İmar Komisyonunun, Yıldırım İlçesi Sınırları dahilinde 11 bölgede “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilanı hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

5- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Cemal Abdulnasır YAŞAR’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

6- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Faruk MEMİŞOĞULLARI’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

7- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve 01 Haziran 2016 günlü olağan toplantısında MHP Grubu Meclis Üyesi Erdal IŞIK tarafından sözlü olarak verilen, 10 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında Fransa’ da düzenlenen Avrupa Şampiyonası' nda A Milli Futbol Takımımıza destek verilmesi ile ilgili önergenin;

07 Haziran 2016 günü yapılan 2. birleşiminde değerlendirilmesi neticesinde, Avrupa Şampiyonası' nda A Milli Futbol Takımımıza destek vermek üzere 16 - 25 Haziran 2016 tarihleri arasında Meclis Üyelerinden oluşan Heyetin tüm masraflarının kendileri tarafından karşılanması şartıyla Fransa' ya gitmek üzere görevlendirilmesinin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

Karar verildi.

Meclis Başkanı

İsmail Hakkı Edebali
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU