07.06.2017 Tarihli Meclis Kararları

07.06.2017 Tarihli Meclis Kararları
07.06.2017 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2017 yılı 41. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 41. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 07/06/2017 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 41 inci, 2017 Yılı Toplantı Döneminin 6 ıncı olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR                                                                                                                                            ÖZETİ’ dir.

 

1-

Geçen Toplantı Zaptının 03 Mayıs 2017 tarihli 1. birleşimi ve 09 Mayıs 2017 tarihli 2. birleşimine ait Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Beyazıt Mahallesi, 2889 ada, 1-2-3-4-5-6 parseller ile 2890 ada, 1-2-3-8-9 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Arabayatağı Mahallesi, 4750 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Duaçınarı Mahallesi, 1714 ada,51-52 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Selçukbey Mahallesi, 2334 ada, 3-5 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahaleleri 3.derece Doğal Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, Fidyekızık Mahallesi, 4192 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Akçağlayan Mahallesi, 930 ada, 86 parselin doğusunda plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında Erikli Mahallesi, 2451 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcut plan notlarının düzeltilerek okunan şekli ile 10 maddeye çıkarılması ve rapora eklenmesinin mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN, Mehmet TEMİRTAŞ 8 ret - CHP; Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR, Cemil OCAK 4 ret - AK Parti; 33 kabul oyu) ile kabulüne,

 

9-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında Erikli Mahallesi, 2536 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

10-

İmar Komisyonunun,1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri 3.Derece Doğal Sit Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Orman Alanlarına yönelik plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

11-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Değirmenlikızık Mahallesi, 489 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Davutkadı Mahallesi, 189 ada, 1-2-3-4-21-22-24-26-29-33 ve 35 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

13-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı kapsamında Karamazak Mahallesi, 718 ada,4-5 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun Yıldırım Belediyesi sınırları içerisindeki yollara cepheli işyerlerinde lokanta, kafe, pastane, kahvehane gibi yerlerde yapılacak sundurmalardan alınacak ücretin tespiti ile Belediyemiz gelir tarifesine eklenmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

Hukuk Komisyonu’ nun Millet Mahallesi, 3087 ada, 1 parsel üzerinde bulunan kapalı Pazar yerinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 75/c maddesi hükümlerine göre ortak hizmet projesi kapsamında yapılması ve işletilmesiyle ilgili Belediyemiz ile Bursa Dokumacılar Odası arasında protokol imzalanması için Belediye Başkanı İsmail Hakkı EDEBALİ’ ye yetki verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP; Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR, Cemil OCAK 4 ret - AK Parti ve MHP Grubunun; 41 kabul oyu) ile kabulüne,

 

16-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun 75. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yazıcı Cadde ile Fincan Sokak arasında kalan 2114. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Piremir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 8. Kanarya Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

18-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün özel harita mühendislik büroları ve eksper firmalarının arşiv proje incelemesi taleplerinin Belediyemiz 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesine “Eksper ve Yapı Denetim Firmalarının Proje İncelemesi” olarak eklenmesi ve uygulanacak ücretin belirlenmesi talebiyle ilgili yazısının; 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesine “Eksper ve Yapı Denetim Firmalarının Proje İncelemesi” olarak eklenmesinin ve 30,00 TL ücret alınmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Mimarsinan Mahallesi, 1637 ada, 1 parsel, 1645 ada, 7-8 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

20-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Mollaarap Camii etrafı ve Değirmencioğlu Çıkmazı ile ilgili plan değişikliği yapılması talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzargahı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Anadolu Mahallesi, 2060 ada, 16 parselde plan değişikliği ile ilgili Bursa 1. İdare Mahkemesinin kararı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

22-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 129 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

23-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi, 3092 ada, 4 parsel, 7000 ada, 1 parsel, 3033 ada, 39 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Davutkadı Mahallesi, 195 ada, 7-8 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

25-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Şüheda Sokağın isminin Şüheda Cadde olarak değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Cengizhan Caddesinin Şüheda Sokağın uzatılmasından dolayı 3099 ada, 4 parsel ile 3104 ada 4 parsele kadar Cengizhan Caddesinin kısaltılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

27-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Onurlu Sokağın Şüheda Sokağın uzatılmasından dolayı 3088 ada, 3 parsel ile 2999 ada, 8 parsele kadar Onurlu Sokağın kısaltılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

28-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 7202. Sokağın Şüheda sokağın uzatılmasından dolayı 3085 ada, 3 parsel ile 3086 ada, 1 parsele kadar kısaltılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

29-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 7. Tuna Sokağın Şüheda sokağın uzatılmasından dolayı 3077 ada, 3 parsel ile 3076 ada, 1 parsele kadar kısaltılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

30-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Sular Vadisi ve Doğa Parkı Rekreasyon Projesi kapsamında Namazgah Mahallesi, 630 ada, 2 parsel sayılı ve 53,49 m2 alanlı taşınmazın kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

31-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Canip SENAL’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

32-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri; Şenol Şimşek, Ali Ergün, Şemsettin Hacıoğlu, Ahmet Şener, Zekeriya Ayışık, Metin Güneş, Ayhan Özbek, Mehmet Kaşifoğlu, Okan Büyükdumlu, Cemalettin Yılmaz, Fatih Celen, Selim Yıldırım, Emine Yazıcıoğlu, Olcay Kımıcı, Ahmet Tilci, Abdülkadir Karlık, MHP Grubu Meclis Üyeleri; İhsan Bilgili, Mustafa Alkan, Fikret Şen, Ali gümrükçü, Mehmet Temirtaş, CHP Grubu Meclis Üyeleri; Nimet Yıldız, Huriye Canan Tunar, Faruk Memişoğulları ve Cemil Ocak tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapmakta iken Mayıs ayında vefat eden Meclis Üyemiz Şerafeddin Atalay’ ın adının yaşatılması için Belediyemizce temeli atılan Mimarsinan Yüksek İhtisas Hastanesi Kreşi’ ne “Yıldırım Belediyesi Şerafeddin ATALAY Kreşi” isminin verilmesi hakkında önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

33-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet Tilci ve Ahmet Hacıoğlu tarafından yazılı olarak verilen, Mollaarap Mahalle, Eşrefiler Caddesi, No:47-49 adresinde faaliyetini sürdürmekte olan Altı Nokta Körler Derneği’ nin bulunduğu binada Belediyemiz tarafından yapılacak restorasyon çalışmaları sona erene kadar ayni ve nakdi kira yardımı yapılabilmesi hakkındaki önergenin;  Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

34-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Emine Yazıcıoğlu, Ahmet Şener ve Ahmet Tilci tarafından yazılı olarak verilen, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Kurtoğlu Mahallesinde 14.02.2017 tarih ve 0471 karar sayılı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile onaylanan “Kurtoğlu Mah. Akdemir ve Derebaşı Sokak Cephe Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında cephe sağlıklaştırma uygulamalarının 6306 sayılı Kanunun 17. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesi gereğince yapılması ve bu kapsamda KDV dahil harcamaların ne kadarının yapı sahibi ne kadarının Belediyemiz bütçesinden karşılanacağı ödeme süresi ve şeklinin belirlenmesi hakkındaki önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

35-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Emine Yazıcıoğlu, Ahmet Şener, Eylem Özdemir, Ayhan Özbek ve Ahmet Tilci tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planında kalan, Millet Mahallesi, 3112 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliğinin Bursa 2. İdare Mahkemesinin 2016/272 E-2017/631 K sayılı kararı  doğrultusunda işlem yapılması hakkındaki önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

36-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Emine Yazıcıoğlu, Ayhan Özbek ve Ahmet Tilci tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planında kalan Küçük Sanayi alanlarına ait “ 0,20 mt motif çıkma dışında çıkma yapılamaz” plan notunun değerlendirilerek iptal edilmesi hakkındaki önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

37-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri İlhami Aydın ve Ahmet Şener tarafından yazılı olarak verilen, “Yıldırım Belediye Spor Kulübü ismini Bursa Erdemli Spor Kulübü Derneği’ nin kullanabilmesi hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı

İsmail Hakkı EDEBALİ

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU