07/06/2022 Tarihli Meclis Kararı

07/06/2022 Tarihli Meclis Kararı
07.06.2022 16:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2022 yılı 35. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 35. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 01/06/2022 Çarşamba günü saat 15:00’ de yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 35 inci, 2022 Yılı toplantı döneminin 6 ıncı olağan toplantısının 07/06/2022 Salı günü saat 16:00’ da yapılan 2 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 

1- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Piremir Mahallesi, 7358 ada, 1 parsel; 382 ada, 5-91-92 parsellerde bulunan binalar, duvarlar ve ağaçların Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırılma İmar Programına ek olarak alınmasına, öncelikle satın alınmasına, satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde kamulaştırılması, satın alma konusunda işlemleri yürütmek üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
2- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında Mimarsinan Mahallesi, 1615 ada, 6-7-15-16 parseller; 1616 ada, 6-7-17-18 parseller ile 1617 ada, 6-7-10 parsel sayılı taşınmazların Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırılma İmar Programına ek olarak alınmasına, öncelikle satın alınmasına, satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde kamulaştırılması, satın alma konusunda işlemleri yürütmek üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
3- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mustafa ÇALIŞKAN’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
4- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
5-
 
Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İmren ÇAVUŞOĞLU’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
6- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Cahit GÜNER’ İn sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
7- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Yaşar ELMAS’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
8- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mücahit BOZKURT’ un sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
9- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Hızır ÇETİNKAYA’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
10- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İsmail TEKİN’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
11- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mehmet YILMAZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
  Karar verildi.
 
 
                                                                                                                 Meclis I. Bşk. V.      
                                                                                                             Selim YOLGEÇEN    
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU