07.10.2015 Tarihli Meclis Oturum Kararları

07.10.2015 Tarihli Meclis Oturum Kararları
07.10.2015 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2015 yılı 20. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 20. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 07/10/2015Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 20 inci, 2015Yılı Toplantı Döneminin 9 uncu olağan toplantısının 1 inci birleşimine aitKARAR ÖZETİ’ dir.

1- Geçen Toplantı Zaptının 02 Eylül 2015 tarihli 1. birleşimi ve 04 Eylül 2015 tarihli 2. birleşimine ait Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, 152 Evler mahallesi, 4473 ada, 4-5 parseller, 4415 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3178 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 494 ada, 3-4-11 parseller ile 6852 ada, 1-2-3-4-5 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 30 kabul oyu, CHP Grubunun 5 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 7 ret oyu) ile kabulüne,

5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 3985 ada, 33 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

6- İmar Komisyonunun, Çevre Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün yazısı ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 2. maddesine uyulması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Münferit Planlarda Plan Değişikliği Yapı işi kapsamında Yeni Mahallede yapılan planın itirazları hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

8- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2.Bölge Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Anadolu Mahallesi, 2058 ada, 6-7-8-9 parseller ile 2059 ada, 6-7-8 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

9- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, 152 Evler Mahallesi, 4430 ada, 5 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

10- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Samanlı Mahallesi, 3548 ada batısında tescil harici alanda plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

11- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Eğitim mahallesi, 3794 ada, 8 parsel hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

12- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı kapsamında, 75.Yıl Mahallesi, 4204 ada, 17 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

13- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 4030 ada, 3-4-5-6-7-8-9-20 parsellere plan itirazı hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 30 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 7 ret oyu, CHP Grubunun 5 ret oyu) ile kabulüne,

14- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 2978 ada, 1-23-24-28 parseller; 2979 ada, 23 parsel; 3013 ada, 14 parsellere plan itirazları hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 30 kabul oyu, MHP Grubunun 7 kabul oyuna karşılık, CHP Grubunun 5 ret oyu) ile kabulüne,

15- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı kapsamında, Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 12-31-33-34-35-36-43 parsellerde plan itirazları hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

16- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3118 ada, 2 parsel ile 3119 ada 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

17- İmar Komisyonunun, Bursa Valiliği, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Yıldırım Belediye Meclisi’nin 04.03.2015/102-104-105-109-110-112 sayılı kararlarının tekrar değerlendirilmesi yazısı hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 30 kabul oyu, MHP Grubunun 7 kabul oyuna karşılık, CHP Grubunun 04.03.2015 tarih 2014/23 Esas 102 sayılı kararı ile 2014/39 Esas 105 sayılı Kararına ret, diğerlerine 5 kabul oyu) ile kabulüne,

18- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ertuğrulgazi Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1882 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 30 kabul oyu, MHP Grubunun 7 kabul oyuna karşılık, CHP Grubunun 5 ret oyu) ile kabulüne,

19- İmar Komisyonunun, Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen Mevlana, Ulus, Yavuzselim, Arabayatağı, Çınarönü, Hacivat Mahallelerini kapsayan Yıldırım Belediye Meclisince 01.07.2015 tarihinde plan uygulaması durdurulan 1/1000 Ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2.Bölge Uygulama İmar Planı ile ilgili durdurma kararına kadar ön oluru yapılan, ruhsat başvurusu bulunan ve işlemleri devam eden dosyalar hakkındaki raporunun; fazla yazılan “Yavuzselim Mahallesi, 4878 ada, 23 parselin” rapordan çıkartılarak, mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 30 kabul oyu, MHP Grubunun 7 kabul oyuna karşılık, CHP Grubunun 5 ret oyu) ile kabulüne,

20- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı İmar Planında yeşil alanda kalan, Selimzade Mahallesi H22d07b4a pafta, 4126 ada, 1-4-5 ve 6 sayılı parsellerin Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ ne devredilip, devredilemeyeceği hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

21- Hukuk Komisyonunun,  Kütüphane Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarıyla ilgili hazırlanan Yönetmelik hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

22- Hukuk Komisyonunun, Tiyatro Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarıyla ilgili hazırlanan Yönetmelik hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

23- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Vatan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Vatan Caddesi ile 3. Ayaz Sokak arasında kalan 2085. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

24- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde kalan 4. Çağdaş Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

25- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Yiğitler Mahallesi sınırları içerisinde kalan 320/1 Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

26- Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonunun, Yıldırım Belediyesinin ruhsatlandırdığı 2. Sınıf fabrika ve işyerlerinin havalandırma ve baca filtrelerinin denetiminin düzenli yapılıp yapılmadığı hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

27- Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, İlçemizde kadınların ekonomiye katkı oranının düşük olmasının sebeplerinin belirlenip ekonomiye katkı sağlamaları için çalışmaların yapılması, ayrıca kadınlarımızın yaşadığı sosyal sorunların tespiti ve çözüm önerileri hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

28- Başkanlık Makamı’ nın 2016 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili yazısının; 23 Ekim 2015 Cuma günü görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

29- Başkanlık Makamı’ nın 2016 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve ekleri ile ilgili yazısının; 23 Ekim 2015 Cuma günü görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

30- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine göre 1 adet Tekniker çalıştırılması düşünülmekte olup, aylık net ücretinin belirlenmesi ile ilgili yazısının; 1 adet tekniker kadrosunun ihdası ve Maliye Bakanlığının 03.07.2015 tarih ve 6235 sayılı Genelgesine istinaden net maaşın 1.903,63 TL ek ödemenin  679,90 TL olarak belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

31- Fen İşleri Müdürlüğü’ nün Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kullanılmak üzere 2 (iki) adet 8 kişilik hasta taşıma, 1 (bir) adet yük taşıma amaçlı elektrikli araç alınıp söz konusu hastaneye hibe edilmesi talebiyle ilgili yazısının; Bursa Şevket yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine hibe edilmek üzere alınacak araçlar için 5393 sayılı Yasanın 75. Maddesine istinaden protokol yapılmak için Belediye Başkanına yetki verilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

32- Spor İşleri Müdürlüğü’ nün Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü ile Belediyemiz arasında spor faaliyetleri konusunda ortak proje ve işbirliği protokolü yapılması için Belediye Başkanımız Sayın İsmail Hakkı EDEBALİ’ ye yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

33- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün Geleneksel el sanatları ile geçimini sağlayan esnafımızın iş hayatını kolaylaştırmak ve bu meslek dallarının yaşatılmasını sağlamak amacıyla; Gelir Vergisinden muaf olan esnafımızdan Çalışma Ruhsatı işlemlerinde hizmet ücretlerinin alınmaması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

34- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarıyla ilgili hazırlanan Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

35- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan A18. Sokağın uzatılarak B12. Sokağa bağlanması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

36- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4. Çakmak Sokak ile 7210. Sokak arasında kalan 2095. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

37- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 8. Mutlu Sokak ile Milli Sokak arasında kalan 2087. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

38- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. Aksu Sokak ile 6. Bülbül Sokak arasında kalan 2094. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

39- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı ile Belediye Meclisinin 06.06.2012 gün ve 339 sayılı kararı ve 26.03.2015 gün ve 05.11.2014 gün 477 sayılı kararları ile uygun bulunup Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan plan değişikliklerine ait inceleme raporları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

40- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı ile Belediye Meclisinin 04.02.2015 gün ve 53-54-55-56-62 sayılı kararı ile uygun bulunup Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan plan değişikliklerine ait inceleme raporları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

41- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 152 Evler Mahallesi, 4463 ada, 44 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

42- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ertuğrulgazi Revizyon Uygılama İmar Planı dahilinde kalan Ertuğrulgazi Mahallesi, 1942 ada, 1 parsel, 1944 ada, 1-2 parseller, 1950 ada, 1 parsel, 1951 ada, 1 parsel, 1952 ada, 1 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

43- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yediselviler Mahallesi, 1212 ada, 8-27 parseller ile ilgili  Bursa 3. İdare Mahkemesinin kararı hakkındaki yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

44- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Hacıseyfettin Mahallesi 2745 ada, 1 parsel sayılı ve 184,36 m2 alanlı taşınmaz ve üzerinde bulunan tescilli bina, eklentiler ile Hacıseyfettin Mahallesi, 2745 ada 2 parsel sayılı ve 197,88 m2 alanlı taşınmaz ve üzerinde bulunan tescilli bina ve eklentilerinin Belediye Hizmet Alanı kullanılmak üzere kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

45- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün tamamı imar planında yolda kalan Selçukbey Mahallesi 2387 ada, 6 parsel ile 2388 ada, 10 parsellerin Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek alınması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

46- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nuri Gürhan ACAR’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

47- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İsmail AÇE’  nin sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

48- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mehmet FERAH’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

49- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Şenol Şimşek, Ali Ergün ve Şükrü Köse tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım İlçesi sınırlarında kentsel dönüşüm faaliyetlerinin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, 6306 sayılı Afet Yasası ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. ve 73. Maddeleri uyarınca riskli alan ve riskli yapı olarak belirlenen mülkiyeti Yıldırım Belediyesi’ ne ait taşınmazlarda, a)Kat karşılığı anlaşma yapmak, hasılat paylaşımı, herhangi bir yöntemle toplu konut, fabrika, hastane, ticari yapı, vb inşaatların yapılması ve yaptırılması için; b)Kat karşılığı ve hasılat paylaşımı yapılamayacak ölçekteki küçük hisse ve parsellerin piyasa koşullarına göre gerektiğinde satış yolu ile gerçekleşmesini sağlamak amacıyla; yüklenici firmalar ve Yeşil Yıldırım A.Ş. ile protokol yapmak veya sözleşme imzalamak; hususlarında Belediye Başkanımız Sn. İsmail Hakkı EDEBALİ’ ye yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

50- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali Rıza Özmen, Ali Ergün, Şenol Şimşek ve Şükrü Köse tarafından yazılı olarak verilen, 2015-2016 Eğitim ve Öğretim dönemi içinde Yıldırım İlçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarımızda hizmetli olarak görev yapan 97 adet hizmetlinin maaş ve SGK primlerinin yapılacak protokol dahilinde Belediyemiz bütçesinden karşılanması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

51- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri Erdal Işık, İhsan Bilgili, Ahmet Aktaş, Mehmet Temirtaş, Ali Gümrükçü, Fikret Şen ve Mustafa Alkan tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz bünyesinde bulunan halka açık park bahçelerde vatandaşlarımızın faydalanabilecekleri spor aletlerinin olup olmadığının kontrol edilmesi, spor aletlerinin olmadığı parklarımız varsa uygun olan yerlere halkın faydalanabileceği spor aletlerinin konulması için tespit yapılması ile ilgili önergenin; Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na oy birliği ile kabulüne,

Karar verildi.İsmail Hakkı EDEBALİ
Belediye Başkanı
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU