07/10/2020 Tarihli Meclis Kararı

07/10/2020 Tarihli Meclis Kararı
07.10.2020 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2020 yılı 16. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 16. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 07/10/2020 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 16 ıncı, 2020 Yılı toplantı döneminin 6 ıncı olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 

1- Geçen Toplantı Zaptının 02 Eylül 2020 tarihli 1. birleşimi ve 08 Eylül 2020 tarihli 2. birleşimine ait Geçen Toplantı Zabıtlarının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Mahallesi İlave Uygulama İmar Planı kapsamında, Vakıf Mahallesi, 2671 ada, 147 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret- AK Parti, MHP ve CHP Parti Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 36 kabul oyu) ile kabulüne,
 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ertuğrulgazi Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1857 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 434 ada, 18 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 4506 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; “…parselin imalathane tesis alanı olarak tanımlanmasına, yürürlükteki imar planında imalathane tesis alanı tanımı olmaması nedeniyle 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı lejandına “İMALATHANE TESİS ALANI: Konut dışı kentsel çalışma alanı içerisinde yer alacak çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan imalathaneleri kapsar. Yapılaşma koşulu bitişik nizam 3 kat, Yençok:11 m. asma kat yapılmayacaktır. İmar parselinin tamamına yapı yapılabilir.” ifadesinin eklenmesine, söz konusu parselde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. ve 26. maddesi gereği bedel ve m2. gözetmeksizin başabaş takasına, bu doğrultuda hazırlanan plan değişikliğinin kabulüne” şeklinde cümlenin ilavesiyle düzeltilerek mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
6- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı dahilinde kalan 4172 ada, 3 parselin yolda kalan (109.65 m2.) kısımları ve üzerinde bulunan ağaçların kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
7- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Güllük Mahallesi, 1053 ada, 6 parselin park alanında kalan kısımlarının kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
8- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı İmar Planı dahilinde kalan, Teferrüç Mahallesi, Şenesen Sokak, 769 ada, 30-32 parsellerin park olarak kamulaştırılması hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
9- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Mete Sokağı 11 Eylül Bulvarına kadar uzatılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
10- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Ulus Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. Özcan Sokak’ ın Değirmenardı Sokağa kadar uzatılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
11- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2180-2181-2182-2183 isimsiz sokaklara isim verilmesi ve 11 Eylül Bulvarı üzerinde bulunan B11 sokağın isminin değiştirilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Oktay ALTUN, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, 5 ret - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 36 kabul oyu) ile kabulüne,
 
12- Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün, 2021 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili yazısının; 20 Ekim 2020 Salı günü görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
13- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve ekleri ile ilgili yazısının; 20 Ekim 2020 Salı günü görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
14- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, Belediyemiz ile Bingöl İli, Kiğı Belediye Başkanlığı arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
15- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, Belediyemiz ile Bingöl İli, Karlıova Belediye Başkanlığı arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
16- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, Belediyemiz ile Muş İli, Sungu Belediye Başkanlığı arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
17- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün, İsabey Mahallesi, Narlıca Sokak ile Gölyaka Sokak arasındaki parka “Fundalık” isminin verilmesi ve 2. Gizem Sokaktaki parka “Meşelik” isminin verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
18- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsisli İsabey Mahallesi, 2699 ada, 62 parsel sayılı ve 21919.8 m2 sahalı parsel üzerinde bulunan saha ve çevresinin sportif faaliyetler gerçekleştirmek amacıyla 10 (on) yıllığına Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Belediyemize tahsisi talebiyle ilgili yazısının; “29 (yirmidokuz) yıllığına” şeklinde düzeltilerek mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
19- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Belediye Meclisimizin 02.09.2020 tarih ve 298 sayılı kararında 152 Evler Mahallesi, 4468 ada, eski:1 (yeni:6) parsel sayılı taşınmaz imar uygulaması neticesinde 9 parsel olduğundan, sehven yazılan 6 parselin 9 parsel olarak düzeltilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
20- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Gürsu İlçesi, Karahıdır Mahallesi, sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1228, 1229 ve 1388 sayılı parseller ile mülkiyeti Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne ait 2922 ada, 273-274-275-276-277-278-279-280-281-298-300-301-302 sayılı parsellerin Belediyemizce asfalt plent, beton tesisi, agrega depolama ve şantiye alanı olarak kullanılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 18. Maddesinin (e) bendi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. maddesi gereğince satın alınıp/alınamayacağı ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
21- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Yıldırım İlçesi sınırlarındaki uygun arterlerde bisiklet yolları oluşturularak yürürlükteki imar planlarına işlenmesi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
22- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlıkızık Mahallesi, 400 ada, 23 parsel; 5032 ada, 9 parsel; 495 ada, 27 parsellerde yapılan plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
23- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlıkızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 487 ada, 1-2 parsel; Akçağlayan Mahallesi, 930 ada, 5-79-81-84 parseller, 950 ada, 15 parsel; Yeşilyayla Mahallesi, 1179 ada, 32 parsellerde yapılan plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
24- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenönü Mahallesi, 7379 ada, 2 sayılı parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
25- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı İmar Planı dahilinde kalan, Selimzade Mahallesi, 4107 ada, 64 sayılı parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
26- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı İmar Planı dahilinde kalan, Davutdede Mahallesi, 4975 ada, 1 sayılı parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
27- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Vakıf Mahallesi 2667 ada, 12- 13 sayılı parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
28- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Esenevler Mahallesi, 2518 ada, 10 sayılı parselde yapılan plan değişikliğine Bursa 3. İdare Mahkemesi kararı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
29-
 
Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 27.05.2018 tarih ve 30433 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bursa Büyükşehir Belediye İmar Yönetmeliğinin “Planlarla Değiştirilemez” hükümlerine aykırı olarak getirilen plan notlarının revize edilmesi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
30- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Değirmenlikızık 1000 Konutlar Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Ertuğrulgazi Mahallesi, H22D01D1B pafta, 7354 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
31- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Hamamlıkızık Caddesinden girişi olan 2184. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle  ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
32- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 20. Bahçe Sokağın 2669 ada, 36 parsele kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
33- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet AKSU’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
34- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İmren ÇAVUŞOĞLU’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
35- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nimet YILDIZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
36- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Servet ÇAĞIL’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
37- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Şahin SEVİNÇ’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
38- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Cemal Abdulnasır YAŞAR tarafından yazılı olarak verilen, Bursa Orman İşletme Müdürlüğü’ nün faaliyet alanı içerisinde yer alan mesire yerlerinde gelir getirici tesislerin ve muhtesatı tesislerin işletme hakkının Belediyemize kiraya verilmesi ihalesinde Belediyemiz adına tahmini muhammen bedelin arttırılma oranını belirlemeye, süre uzatımı yapmaya ve ihaleye şahsen katılmaya veya yerine görevlendirme yapmaya Yıldırım Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin;  mevcudun oy birliği ile kabulüne,
                            
39- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında kalan sinandede Mahallesi, 4349 ada, 6 parsel ile 4350 ada, 1 parsele ait tapu kayıtlarında parseller üzerindeki yapılar ile ilgili tesis belirtmesi olduğundan bu parselleri kapsayan Cami alanının 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması sınırlarının dışına çıkarılması ve plan notlarının “kentsel dönüşüm ve yapılaşmanın hızlanmasını teşvik etmek amacıyla parsel büyüklüğü 3000 m2. ve daha büyük olan parsellerde emsal:2.50 olarak hesaplanacaktır.” şeklinde değiştirilmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
40- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Mücahit Bozkurt ve Yaşar Elmas tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz ile Kırım/Simperpfol Şehri arasında kardeş şehir ilişkisinin sonlandırılması ile ilgili önergenin; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
41- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Fatih Kara ve Ahmet Sagdıç tarafından yazılı olarak verilen, İlçemizde bulunan basketbol sahalarının son durumu ve bakımları ile ilgili önergenin; Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
42- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Hızır Çetinkaya ve Ali Çiftçi tarafından yazılı olarak verilen, Fidyekızık Spor Tesislerinin isminin yıldırım Belediyesi Fidyekızık İbrahim Yazıcı Spor Tesisi olarak değiştirilmesi ile ilgili önergenin; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
43- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail Tekin, Cemil Ocak ve Oktay Altun tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediye Başkanlığı 2021 Yılı Bütçe Tasarısında Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Encümen Ödenek Teklifleri İcmalinde Eğitim Hizmetleri Kalemine bir harcama rakamının konulması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
44- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail Tekin, Cemil Ocak ve Oktay Altun tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Karamazak Mahallesi, 3. Yayla Sokağın giriş ve çıkışlarının kapalı olması sebebiyle sokak sakinlerinin sorunlarının çözülmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
45- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri Mustafa Engin Kargılı, Mustafa Bozkurt,  İhsan Bilgili, İsmail Turan, Burak Alp Özbek, Salih Barış tarafından yazılı olarak verilen, 08 Temmuz 1920’de Bursa’ nın kurtuluşu anısına Yıldırım İlçemizde kurtuluşu simgeleyen bir Kurtuluş Anıtı yapılması ile ilgili önergenin;
Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
46- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri Mustafa Engin Kargılı, Mustafa Bozkurt,  İhsan Bilgili, İsmail Turan, Burak Alp Özbek, Salih Barış tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım İlçemizdeki aktif fay hatlarının (işlenmemiş ise) imar planlarımıza işlenmesi, tespitlerinin yapılması ile toprak kayması, kaya düşmesi, sel ve su baskını gibi doğal afetlere uğrayabilir alanlarımızın tespit edilmesi ve buralara yapı yaptırılmaması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
47- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri Mustafa Engin Kargılı, Mustafa Bozkurt,  İhsan Bilgili, İsmail Turan, Burak Alp Özbek, Salih Barış tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Vakıf Mahallesi, Vadi Sokak arkasında bulunan vatandaşlarımızın kendi bahçelerinden pay vererek fiilen oluşmuş sokağın, imar planına işlenmesi, isim verilmesi, altyapı ve asfalt yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
48- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri Muhammet Budaklı, Mehmet Yılmaz, Serkan Beklen, Turgay Ferahlıer, Ferit Gürsoy tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Kazımkarabekir Mahallesinde kalan Doğa Sokak ve 1. Kızılırmak Sokak’ ın kesişimine yada uygun görülecek bir noktaya hız kesici konulması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
49- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri Muhammet Budaklı, Mehmet Yılmaz, Serkan Beklen, Turgay Ferahlıer, Ferit Gürsoy tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Mimarsinan Caddesi, 4. Kalfa Sokak kavşağına hız kesici konulması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
50- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri Muhammet Budaklı, Mehmet Yılmaz, Serkan Beklen, Turgay Ferahlıer, Ferit Gürsoy tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Zeyniler Mahallesinde konu olan Çalıkuşu Romanının Bursamızın ve Yıldırım İlçemizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla üstat Reşat Nuri Güntekin adına anma programı düzenlenmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
51- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri Muhammet Budaklı, Mehmet Yılmaz, Serkan Beklen, Turgay Ferahlıer, Ferit Gürsoy tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Zeyniler Mahallesi yerli ve yabancı tursitlerin yoğun uğrak yeri olması sebebiyle ihtiyacı karşılamak ve merkezi rahatlatmak adına mahalle girişine otopark alanı yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
52- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Turgay Ferahlıer tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemizin TV aracılığı ile hukukçu, eğitimci ve psikologları programlara almak suretiyle kadına ve çocuğa şiddet ile ilgili bilgilerin yayınlanması, bilgilendirilmesi amacıyla programlar yapılması ile ilgili önergenin; Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’ na  havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
53- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Süleyman Öztürk ve Selim Yolgeçen tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz dahilinde bayanlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü eğitim, kültür ve sanat çalışmalarında Belediye’ye ait elverişli mekanlardan yararlanılması amacıyla Yıldırım İlçe Müftülüğü ile Belediyemiz arasında işbirliği protokolü yapılması ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’ a imza yetkisi verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
  Karar verildi.
 
 
 
                                                                                                               Meclis Başkanı
                                                                                                             Oktay YILMAZ
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU