07.11.2018 Tarihli Meclis Kararları

07.11.2018 Tarihli Meclis Kararları
07.11.2018 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2018 yılı 56. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 56. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 07/11/2018 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 56 ıncı, 2018 Yılı Toplantı Döneminin 10 uncu olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

Geçen Toplantı Zaptının 03 Ekim 2018 tarihli 1. birleşimi ve 19 Ekim 2018 tarihli 2. birleşimine ait Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı kapsamında, Karamazak Mahallesi, 713 ada, 26-30-31-38-39-42-43 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; “Alt yoldan kot alınarak oluşan tüm bodrum katların tamamının otopark olarak kullanılması şartıyla, artan otopark sayısı için bedel ödenebilir.” şeklinde ilave yapılarak mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN 6 ret - CHP; Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR, Cemil OCAK 4 ret - İYİ Parti; Mehmet TEMİRTAŞ 1 ret - AK Parti; 31 kabul oyu) ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Esenevler Mahallesi, 2518 ada, 10 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Kurtoğlu Mahallesi, 120 ada, 8 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 6375 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 1968 ada, 44 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 2914 ada, 28 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

9-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, 75. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Güneş Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

10-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, 75. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Er Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

11-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Çınarönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4. Gül Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12-

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, çocuklarını okula götüren annelerin okulda harcadıkları vakitlerin daha verimli hale getirilmesi için Yıldırım Belediyesi olarak yapılabileceklerin araştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

13-

Fen İşleri Müdürlüğü’ nün 6360 sayılı Kanunun 28. Maddesi gereği, Belediyemizce yeni yol açılması, asfalt kaplama yapılması, tretuvar yapılması, bordür yapılması, parke taş döşenmesi hizmetlerinden 2019 yılı için 2464 sayılı Yasanın 86 ıncı maddesi gereği harcamalara katılım payının alınıp alınamayacağı ile ilgili yazısının; 2019 yılı için harcama katılım payı alınmamasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14-

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün İlçemiz sınırları içerisindeki 2019 yılı için konut ve işyeri abonesi kategorilerinde olmak üzere geçerli tam maliyet esaslı Evsel Katı Atık Tarifesinin kabulü ile ilgili yazısının; 2019 yılı için geçerli tam maliyet esaslı Evsel Katı Atık Tarifelerinin konut 15,00 TL, küçük ölçekli işyeri 28,00 TL, orta ölçekli işyeri 50,00 TL, ticari büyük ölçekli işyerleri için 100,00 TL olarak belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün Maltepe Mahallesi Mecit Sokak üzerinde bulunan parka “Şehit Ali Reşat ÇAVUŞ” isminin verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

16-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 495 ada, 39 parselde yapılan plan değişikliğine Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’ nin itirazı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesine ve hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Selçukbey Mahallesi, 2314 ada, 4-5-16 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

18-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Kazımkarabekir Mahallesi, 4634 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan 22.02.2018 gün ve 30340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliği gereğince Yerleşim Bölgelerinin 5 (beş) otopark bölgesine ayrıldığından, Belediyemiz sınırlarındaki yerleşim bölgeleri de 6 (altı) otopark bölgesine ayrılmış olup, bu nedenle 6. bölge olarak belirtilen otopark bölgesinin iptal edilerek 5. bölgeye eklenmesi talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

20-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Belediye Meclisimizin 02.05.2018 tarih ve 209 sayılı kararıyla kabul edilen Değirmenlikızık Mahallesi, 487 ada, 1-2 parseller; Yeşilyayla Mahallesi, 1179 ada, 32 parsel; Akçağlayan Mahallesi, 930 ada, 5-15-79-81-84 parseller; 950 ada 15 parselde yapılan plan değişiklikleri ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesine ve hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Vatan Mahallesi, 3971 ada, 12 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

22-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin mevcut olan kapalı ve açık otoparkların hasta, hasta yakınları ve personele yeterli gelmediğinden ve ihtiyacın ileride daha da artacağından otopark ihtiyacının giderilmesi amacıyla, inşaatı devam eden Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Ek Binasına yakın olan uygun bir alana otopark yapılması talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

 

23-

 

 

 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde D109. Sokak ile C124. Sokak arasında kalan 2123. İsimsiz Sokağa Şehit Polis İbrahim Akın Sokak isminin verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün İsabey Mahallesi sınırları içerisinde Güneş Sokakta başlayıp 2688 ada, 211 parselde biten 2124. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

25-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Cemalettin YILMAZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Fatih CELEN’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

27-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Zehra SÖNMEZ’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

28-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Erdal IŞIK’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

29-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Emine YAZICIOĞLU, Caner AYLAR, Canip SENAL ve Ramazan TORUN tarafından yazılı olarak verilen, Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin “Konut ve İşyeri Satışı” başlıklı 15.f maddesi ve “Belediye Meclisinin Yetkisi” başlıklı 16. maddesi ile aynı Yönetmeliğin “Yeniden Değerleme” başlıklı 21. maddesi hükümleri çerçevesinde Mevlana Mahallesinde bulunan Belediyemize ait taşınmaz malların satışında, satış bedelinin en az %50’si peşin alınmak kaydıyla kalan miktarın en fazla 24 ay içerisinde ödenmesi, ödemelerde anılan yönetmeliğin 16. maddesindeki düzenleme göz önüne alınarak yıllık %1 vade farkı uygulanması, taksit ödeme seçeneklerinin belirlenmesinde ise taksit sayısı 24 ayı geçmemek üzere Belediye Encümenin yetkili kılınması ile ilgili önergenin; Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ na müştereken havalesine ve hazırlanan Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek Raporunun mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN 6 ret - AK Parti; 31 kabul oyu) ile kabulüne,

 

30-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Emine YAZICIOĞLU ve Okan BÜYÜKDUMLU tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3065 ada, 5 parselde 32 derslikli okul binası yapılacağından taşınmazın güney ve doğusunda bulunan çekme mesafesinin 5 metreye çekilmesi için plan değişikliği talebiyle ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesine ve hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

31-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri Mustafa ALKAN, Fikret ŞEN, Ahmet AKTAŞ, Ali GÜMRÜKÇÜ, Nuri Gürhan ACAR ve İhsan BİLGİLİ tarafından yazılı olarak verilen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahne alan Merve ÖZBEY ve Manga Grubuna ne kadar ödeme yapıldığı hakkında bilgi verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

32-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri Mustafa ALKAN, Fikret ŞEN, Ahmet AKTAŞ, Ali GÜMRÜKÇÜ, Nuri Gürhan ACAR ve İhsan BİLGİLİ tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediyesi sınırları içerisinde bulunan parklardaki elektrik trafolarının güvenli olup olmadığının ve trafoların güvenliğinin kim tarafından sağlandığı hakkında bilgi verilmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu ile Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

33-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Huriye Canan TUNAR, Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI ve Cemil OCAK tarafından yazılı olarak verilen, İlçemizde bulunan çocuk oyun ve dinlenme parklarına konulan elektrik trafolarının güvenliğinin kimin tarafından ve nasıl sağlandığı, parklara konulan trafoların insan sağlığına olumsuz etkileri hakkında bilgi verilmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu ile Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı

İsmail Hakkı EDEBALİ

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU