07.12.2016 Tarihli Meclis Kararı

07.12.2016 Tarihli Meclis Kararı
07.12.2016 17:00

Seçim Dönemi 35
2016 yılı 35. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 35. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 07/12/2016 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 35 inci, 2016 Yılı Toplantı Döneminin 11 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

1- Geçen Toplantı Zaptının; “geçen toplantı gündemine alınarak müzakeresi kabul edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda çatı kodlandırma, cephe çalışması ve giriş çıkışlar ile ilgili değişiklikler yapılması hakkındaki önergenin ve bu konu ile ilgili alınan 02.11.2016 tarih ve 486 sayılı meclis kararımızın son cümlesinde geçen ‘2 kat H:6.50 binalarda engelli platformu aranmaz ifadesinin 2 kat H:6.50 binalarda engelli girişi aranmaz’ şeklinde düzeltilerek mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 129 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı kapsamında, Emirsultan Mahallesi, 259 ada, 6 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında Eğitim Mahallesi, 3840 ada, 14 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP; Şerafeddin ATALAY, Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR 4 ret - AK Parti ve MHP Grubunun 42 kabul oyu) ile kabulüne,

5- İmar Komisyonunun, Belediye Meclisimizce daha önce kabul edilen 4 adet plan değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ nün itirazı hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP; 02.12.2015 tarih 2015/287 Esas 547 sayılı Kararına ret, diğerlerine 4 kabul oyu - AK Parti ve MHP Grubunun 42 kabul oyu) ile kabulüne,

6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 7337 ada, 1-2-3 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN, Mehmet TEMİRTAŞ 8 ret - CHP; Şerafeddin ATALAY, Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR 4 ret - AK Parti; 34 kabul oyu) ile kabulüne,

7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey Mahallesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında, İsabey Mahallesi, 2704 ada, 15-16 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

8- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankarayolu Güzergahı Uygulama  İmar Planı kapsamında, Duaçınarı Mahallesi, 4956 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

9- Plan ve Bütçe Komisyonunun 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yeni Ortabağlar Mahallesi, H22d.08a.1c-2d pafta, 6195 ada, 6 parselin kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

10- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 8. Lale Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

11- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Vakur Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

12- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2015 Yılı Sayıştay Denetim Raporu sonuçları hakkında Meclise bilgi verilmesi ile ilgili yazısının; Meclise bilgi verildi,

13- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2016 Mali Yılı Bütçe Ödenek Aktarımı yapılması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

14- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün boşalan Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu üyesinin seçiminin yapılması ile ilgili yazısının; Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu Üyesi için AK Parti Grubundan Belediye Meclis Üyesi Olcay KIMICI aday gösterilmiş olup, yapılan açık oylama sonucunda Olcay KIMICI’ nın Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu Üyeliğine seçilmesinin mevcudun oy çokluğu (CHP; Şerafeddin ATALAY, Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR 4 ret - AK Parti ve MHP Grubunun 42 kabul oyu) ile kabulüne,

15- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün boşalan Bursa İli Belediyeler Birliği asil üyesinin seçiminin yapılması ile ilgili yazısının; Bursa İli Belediyeler Birliği Üyesi için AK Parti Grubundan Belediye Meclis Üyesi Olcay KIMICI aday gösterilmiş olup, yapılan açık oylama sonucunda Olcay KIMICI’ nın Bursa İli Belediyeler Birliği Asil Üyeliğine seçilmesinin mevcudun oy çokluğu (CHP; Şerafeddin ATALAY, Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR 4 ret - AK Parti ve MHP Grubunun 42 kabul oyu) ile kabulüne,

16- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine istinaden 2016 yılında Belediyemizde çalıştırılan sözleşmeli personellerden 2017 yılında da çalıştırılması uygun görülenlerin 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında çalıştırılması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

17- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemizde mevcut Geçici İşçi Vize Cetvelinin kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

18- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan 1 adet Uzman Kadrosu İhdası için (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

19- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan Mühendis kadrosunun iptali (I) Sayılı Cetvel Memur Kadro İptali, (IV) Sayılı Cetvel Memur Dolu-Boş Kadro durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

20- Fen İşleri Müdürlüğü’ nün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Şartlı Nakdi Yardım” kapsamında Belediyemizce alımı yapılan 16 J 6828 plaka nolu Vakumlu Yol Süpürme Aracının Kamu Hizmetlerine tahsis edilmesi ve haczedilmemesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

21- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Kazımkarabekir Mahallesi, 3102 ada, 3 parselde plan değişikliği yapılması talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

22- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Şükraniye Mahallesi, 3659 ada, 1-2-3-4-5-6 parsellerde plan değişikliği yapılması talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

23- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planının plan notlarının “D-30 mt’ lik Yol Üzerindeki Konut Alanlarında (C Bölgesi)” başlıklı 7. Maddesinde plan notu değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yediselviler Mahallesi, 1230 ada, 44 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yeşilyayla Mahallesi, 1171 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Karamazak Mahallesi, 712 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Davutkadı Mahallesi, 189 ada, 1-2-3-4-21-22-24-26-29-33 ve 35 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Hacıseyfettin Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı dahilinde kalan Hacıseyfettin Mahallesi, 2744 ada, 3 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Değirmenlikızık Mahallesi, 486 ada, 1 parsel; 487 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Vatan Mahallesi, 3991 ada, 22-23-24-47-48-49-50-103 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Musababa Mahallesi, 4600 ada, 31 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen 75. Yıl Mahallesinde 5052 ada, 1-2 parsellerin tamamı; 4202 ada, 1 parselin bir kısmının cami alanı olarak değerlendirilmesi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen Beyazıt Mahallesi, Kartal Sokak çevresinde yeşil alan miktarının arttırılması ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Karapınar Mahallesi, 1968-7016-7017-7018 adalara ilişkin plan değişikliği ile ilgili İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, 4. İdare Dava Dairesinin yürütmenin durdurulması kararı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Gökdere-İpekçilik Doğusu İmar Planı dahilinde kalan Karaağaç Mahallesi, 658 ada, 8 parselde yapılan plan değişikliği hakkında Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ nün yazısı ile Belediye Meclisinin 06.05.2015 tarih ve 199 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı dahilinde kalan Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 12-30-31-32-33-34-35-36-43 parsellerde yapılan plan değişikliğine ait inceleme raporu doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

37- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Vatan Mahallesi, 3974 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

38-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Hamamlıkızık Mahallesi doğal sit dışında kalan 12 hektarlık alanda tamamlanan plan çalışmaları ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

39- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Vatan Mahallesi, 4027 ada, 43 parselin 4030 ada 8 parselde bulunan Belediye Hizmet Alanı bitişiğine katılarak plan değişikliği yapılması talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

40- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına kapsamında Millet Mahallesi 3076 ada, 7 parsele yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

41- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 24. Caddeden girişi olan 5568 ada, 3 parsel ile 5569 ada, 9 parselde biten yere isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

42-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 24. Caddeden girişi olan 5566 ada, 10 parsel ile 5567 ada, 4 parselde biten yere isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

43- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 24. Caddeden girişi olan 5569 ada, 8 parsel ile 5571 ada, 8 parselde biten yere isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

44-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan C310. Sokaktan girişi olan 5568 ada, 5 parsel ile 5567 ada, 1 parselde biten yere isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

45- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan D308. Sokağın 5567 ada, 2 parsel ile 5572 ada, 4 parsele kadar kısaltılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

46- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında 2. Derece Kentsel Sit Alanında kalan Yeniyeşil Mahallesi, 157 ada, 20 parsel sayılı ve 45.34 m2 alanlı taşınmazın kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

47- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Sular Vadisi Projesi kapsamında 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı ve Revizyonu dahilinde kalan Namazgah Mahallesi 545 ada, 11 parselin imar planında yeşil alanda kalan kısmının kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

48- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı dahilinde kalan İsabey Mahallesi, 2704 ada, 19 parsel sayılı ve 225,51 m2 alanlı taşınmaz ile 2704 ada, 20 parsel sayılı ve 294,94 m2 alanlı taşınmazlar ile üzerinde bulunan tescilli binanın kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

49- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Vatan Mahallesi H22d02a1c pafta, 6995 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-23-24-25-26-27-28-29-30-31 parseller ve 6304 ada, 1-2-3-4 parsellerin imar uygulaması işlemleri ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

50-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 5957 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin (5) fıkrasına istinaden Belediyemize ait ilçemiz dahilinde muhtelif yerlerde kurulmakta olan semt pazarlarında bulunan çay ocağı, WC ve büfe yerlerinin Yeşil Yıldırım Gıda Turizm Sanayi A.Ş. tarafından kurulması ve işletilmesi ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

51- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Cemalettin YILMAZ, Metin GÜNEŞ ve Cemal Abdulnasır YAŞAR tarafından yazılı olarak verilen, 5393 sayılı Belediye Kanunun 73/3 maddesine göre Bursa Büyükşehir Belediyesinden yetki devri sağlanarak “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilen Beyazıt ve 152 Evler Mahalleleri sınırlarında bulunan 19,62 hektarlık alan (3 nolu bölge); Ortabağlar, Güllük ve Mimarsinan Mahalleleri sınırlarında bulunan 21,62 hektarlık alan (4 nolu bölge); Yiğitler Mahallesi sınırlarında bulunan 30,56 hektarlık alan (6 nolu bölge); Teferrüç Mahallesi sınırlarında bulunan 5,12 hektarlık alan (9 nolu bölge); Esenevler Mahallesi sınırlarında bulunan 9,49 hektarlık alan (5 nolu bölge) olmak üzere beş bölgenin sınırlarının ve alan büyüklüklerinin ekte belirtildiği gibi revize edilmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesine ve hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne,

52- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Cemalettin YILMAZ, Metin GÜNEŞ ve Cemal Abdulnasır YAŞAR tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım İlçesi içerisinde doğal sit, kentsel sit ve koruma alanları haricinde,  uygulama imar planı bulunan ve özel mülkiyette kalan parsellerde; parsel sahibi/sahiplerinin müracaatı ile imar planı şartları dışında yapılacak olan; bankamatikler (ATM), araç yıkama yağlama birimleri, açık otoparklar, teşhir amaçlı yapılan yapılar vb. yerlerin yapımına Belediye Encümenince belirlenen süre ile izin verilir. Bu yapılar parselin çekme mesafelerine uymak şartı ile sökülür-takılır malzemeden, tek kat Hmax: 6.50 m koşullarına uymak şartı ile yapılabilir.” şeklinde karar alınması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

53- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Cemalettin YILMAZ, Metin GÜNEŞ ve Cemal Abdulnasır YAŞAR tarafından yazılı olarak verilen, Millet Mahallesi, 3085 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili önergenin;  İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

54- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Cemalettin YILMAZ, Metin GÜNEŞ ve Cemal Abdulnasır YAŞAR tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında Anadolu Mahallesi, 2058 ada, 6-7-8-9 parsellerde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

55- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Cemalettin YILMAZ, Metin GÜNEŞ ve Cemal Abdulnasır YAŞAR tarafından yazılı olarak verilen,           1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik İmar Planı kapsamında kalan Karaağaç Mahallesi, 650 ada, 9-10 parsellerde yola terk ve tevhid işlemleri ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

56- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Cemalettin YILMAZ, Metin GÜNEŞ ve Cemal Abdulnasır YAŞAR tarafından yazılı olarak verilen,           1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında akaryakıt ve LPG istasyonu olarak tanımlanan Anadolu Mahallesi, 2060 ada, 20 parseldeki Ankara Yoluna bağlanan yaya yolunun kapatılmasına ilişkin plan değişikliği ile ilgili Bursa 3. İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda işlem yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

57- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Cemalettin YILMAZ, Metin GÜNEŞ ve Cemal Abdulnasır YAŞAR tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde B.Ş.B.M.K. 19.03.2015 / 537-666,4 tarih ve sayı ile onaylanan 4344-4349-4350-4367-4368-4369-4375-4376-4377-4378-4380-4381 adalara ait plan notlarında değişiklik yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

58- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Emine YAZICIOĞLU, Metin GÜNEŞ, Cemalettin YILMAZ, Cemal Abdulnasır YAŞAR ve Okan BÜYÜKDUMLU tarafından yazılı olarak verilen, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karamazak Mahallesi, 718 Ada, 4-5 parsellerde bulunan Karamazak Nur Camii mülkiyeti şahıslar üzerine tapulu olduğundan kamulaştırılması ve 718 ada, 4-5 parseller ile 719 ada, 5-6-8 parseller ve 721 ada, 8-9 parsellerde plan değişikliği yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

59- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Erdal IŞIK ve Mehmet TEMİRTAŞ tarafından yazılı olarak verilen, Özbekistan Devletinin büyük vilayetlerinden biri olan Buhara ile Yıldırım İlçemizin kardeş şehir olması ile ilgili önergenin; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

60- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, Erdal IŞIK, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN ve Mehmet TEMİRTAŞ tarafından yazılı olarak verilen, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından balkonda asılı olan bayrağımızın katlanmış olduğunu görüp düzeltmeye çalışırken 6. katın balkonundan düşüp hayatını kaybeden Mekin Sula öğretmenimizin isminin yaşatılması için Erikli Mahallemizde bir parka isminin verilmesi ile ilgili önergenin; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

61- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Erdal IŞIK ve Mehmet TEMİRTAŞ tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım İlçemizde kaç adet yatılı yurt, kaç adet anaokulu, kaç adet özel kreş bulunduğu ve bunların denetiminin Belediyemizin birimleri tarafından yapılıp, yapılmadığının araştırılarak Meclisimize bilgi verilmesi ile ilgili önergenin; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu ile Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na müşreteken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

62- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Şerafeddin ATALAY, Nimet YILDIZ, Huriye Canan TUNAR ve Faruk MEMİŞOĞULLARI tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz hudutlarında Engelli Gündüz Bakım Evi bulunmadığından, ailelerin engelli çocuklarını bırakabilecekleri İlçemizin 2 veya 3 noktasında Engelli Gündüz Bakım Evi yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

Karar verildi.

Meclis Başkanı

İsmail Hakkı EDEBALİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU