07/12/2021 Tarihli Meclis Kararı

07/12/2021 Tarihli Meclis Kararı
07.12.2021 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2021 yılı 29. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 29. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 01/12/2021 Çarşamba günü saat 15:00’ de yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 29 uncu, 2021 Yılı toplantı döneminin 11 inci olağan toplantısının 07/12/2021 Salı günü saat 15:00’ da yapılan 2 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 
 

1- İmar Komisyonunun, ilçemiz sınırları içerisinde yer alan 1/1000 ölçekli imar planlarına; sit alanları ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kalan alanlardaki planlar hariç olmak üzere ön bahçe mesafeleri ile ilgili plan notu tanımlanması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
2- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mustafa ÇALIŞKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
3- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Servet ÇAĞIL’ ın in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
 
 
Karar verildi.
 
 
 
                                                                                                              Meclis I.Bşk.V.         
                                                                                                             Selim YOLGEÇEN     
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU