08/01/2020 Tarihli Meclis Karar Özeti

08/01/2020 Tarihli Meclis Karar Özeti
08.01.2020 17.00

Seçim Dönemi 2019-2024
2020 yılı 10. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 10. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 08/01/2020 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 10 uncu, 2020 Yılı toplantı döneminin 1 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Piremir Mahallesi, 312 ada, 3-4-9-16-17-18-19-20 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - AK Parti, MHP ve CHP Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 39 kabul oyu) ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 400 ada, 23 parsel, 5032 ada, 9 parsel, 495 ada, 27 parsel, 3926 ada, 4 parsel, 446 ada, 29 parsel, 460 ada, 22 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 635 ada, 4 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - Bağımsız Üye Recep BAYRAM 1 ret - AK Parti, MHP ve CHP Gruplarının 38 kabul oyu) ile kabulüne,

 

5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında plan notu değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında Erikli Mahallesi, 2411 ada, 2-3-4 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 3974 ada, 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında, Namazgah Mahallesi, 552 ada, 6-7-8-9-22 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - AK Parti, MHP ve CHP Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 39 kabul oyu) ile kabulüne,

 

9-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi, 1647 ada, 4 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

10-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Akçağlayan Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Akçağlayan Mahallesi, 928 ada, 40-121 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

11-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankarayolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 2914 ada, 26-27-28-29-30-31-32-33 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Cumalıkızık Mahallesi, 7446 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

13-

İmar Komisyonunun, 1/1000 öçekli Sinandede Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, 152 Evler Mahallesi, 4463 ada, 44 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14-

İmar Komisyonunun, Kurtbasan Caddesi üzerinde imar uygulaması yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - AK Parti, MHP ve CHP Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 39 kabul oyu) ile kabulüne,

 

15-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamamlıkızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, mülkiyeti Belediyemize ait Hamamlıkızık Mahallesi, 7284 ada, 5 sayılı ve 63,64 m2. sahalı taşınmazın satışı hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

16-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Belediyemizce Büyükşehir Belediye Stadyumundan ofis kiralanması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17-

Hukuk Komisyonunun, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi aşamasında ruhsat veriliş şartlarını sağlayamayan iş yerlerinin faaliyetlerinin devamının sağlanması hakkındaki raporunun; 2. sayfanın üçüncü satırına “yeni yapı” kelimelerinin de ilave edilerek cümlenin “mevcut yapı stoklarını koruyacaklarına ilave yapı yada yeni yapı veya yapılar…” şeklinde düzeltilerek mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

18-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2163-2164-2165-2166-2167 inci isimsiz sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi uyarınca Denetim Komisyonu seçimi yapılması ile ilgili yazısının; yapılan gizli oylamada Denetim Komisyonu’ na Şefik KAYA 41 oy, Selim YOLGEÇEN 41 oy, Nazlı Merve ERYILMAZ 41 oy, İhsan BİLGİLİ 41 oy, Nimet YILDIZ’ ın 38 oy ile seçilmelerine,

 

20-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi uyarınca 2020 yılı için Meclis Başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkı miktarının belirlenmesi ile ilgili yazısının; huzur hakkı miktarının Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin günlük tutarının üçte biri olarak ödenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Yıldırım Belediye Meclisinin 2020 yılı içinde bir ay tatil yapıp yapmayacağı, yapacak ise tatil ayının belirlenmesi ile ilgili yazısının; Meclis’ in 2020 Yılı içerisinde bir ay tatil yapmasının uygun olduğuna Ağustos ayının tatil ayı olarak belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

 

 

 

 

 

22-

 

 

 

 

 

 

 

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, Türkiye ve Almanya arasında köprü oluşturmak, belediyecilik alanında çevre ile ilgili yapılan çalışmaları yerinde görmek ve incelemek, Almanya’ daki çeşitli kamu kurum ve kuruluşlar, STK’ ların yaptığı çalışmaları yerinde görmek ve Hamburg Eyalet Şehri Cuxhaven Belediyesine ziyarette bulunmak üzere tüm masrafların davet eden tarafından karşılanmak üzere 23.01.2020 - 30.01.2020 tarihleri arasında ekli listede isimleri belirtilen 51 kişi Bingöl İli ve İlçeleri Tanıtma, Dayanışma, Yardımlaşma Derneği (BİNDER) üyeleri ile 5 kişi Belediyemizden olmak üzere toplam 56 kişiden oluşan Heyetin gri pasaport alabilmeleri için görevlendirilmesi ile ilgili yazısının; geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

23-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi çerçevesinde 2019 yılında Belediyemizde çalıştırılan sözleşmeli personellerden 2020 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin belirlenmesi ve 2020 yılında görevlerine devam etmesi uygun görülenler ile 2020 yılı içerisinde çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personelin sayısı, unvan ve hizmet sınıfının bulunduğu ekli listelerin kabulü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2020 yılı için yayımlanacak olan Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu Genelgenin ekinde yer alan 1 sayılı cetveldeki aylık net ücretlerin taban ücret üzerinden belirlenebilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İptali, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunu gösterir cetvellerin kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

25-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunu gösterir cetvellerin kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Yıldırım Belediye Başkanlığı’ nın 2019 Mali Yılı bütçe faaliyetlerinin sonlandırılmasına ilişkin ekli listede belirtilen ödenek aktarması ve iptali işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret - İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - Bağımsız Üye Recep BAYRAM 1 ret - AK Parti ve MHP Gruplarının 30 kabul oyu) ile kabulüne,

 

27-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Belediye meclisimizin 04.12.2019 tarihli ve 492-493 sayılı kararlarına istinaden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğündeki bütçe ödeneklerinin  Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçe kodu açılarak ödenek aktarımlarının yapılabilmesi ile Sivil Savunma Uzmanlığının bütçe ödeneklerinin İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğüne aktarılması ile ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret - İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - Bağımsız Üye Recep BAYRAM 1 ret - AK Parti ve MHP Gruplarının 30 kabul oyu) ile kabulüne,

 

28-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün %100 hissesi Belediyemize ait olan Yeşil Yıldırım Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’ ye Belediyemizin borç stokunu ödeyebilmek ve yatırım yapabilmek için Türk Ekonomi Bankası A.Ş’ nin yurtiçi ve yurtdışı şubeleri tarafından Yeşil Yıldırım Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. lehine dilediği bedel derece ve şartlarla ipotek etmesine, serbest derecede istifade hakkı tanımaya, mevcut ipoteklerin limitinin dilediği bedel ve şartlarla arttırılmasına, gerek banka ve gerek tapuda imzalanması gereken işlemlere ilişkin Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 36 kabul oyu) ile kabulüne,

 

29-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon İmar Planı dahilinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait Kazımkarabekir Mahallesi, H22d02c3b pafta, 3102 ada, 3 parsel üzerinde bulunan 2000/288000 arsa paylı B Blok 4. Kat Bağımsız Bölüm 20 nolu taşınmazın satışı talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 36 kabul oyu) ile kabulüne,

 

30-

Zabıta Müdürlüğü’ nün, 2020 Mali Yılı için Zabıta Personeline ödenecek fazla çalışma ücretlerinin tespit edilmesi talebiyle ilgili yazısının; 2020 Mali Yılı içinde Zabıta personeline ödenecek fazla çalışma ücretlerinin aylık brüt 559,00 TL olarak belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

31-

Zabıta Müdürlüğü’ nün, Belediye Meclisinin 01.03.2017 tarih ve 2017/98 sayılı kararı ile Mimarsinan Semt Pazarının inşaat çalışması tamamlanıncaya kadar Merkez, Minareli ve Deliçay Sokaklar üzerine kurulması uygun bulunan Pazar alanının inşaat tamamlandığından pazarın Mimarsinan Mahallesi, 5.Kayın Sokak No:2 adresine taşınması talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

32-

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübüne 2020 Mali Yılı için belirtilen oranlar dahilinde Belediyemizce nakdi yardım yapılması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

33-

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, Mollaarap Mahallesi toprak kayması ile ilgili Belediye Meclisimizin 17.04.2019 tarihli ve 124 sayılı ve 03.07.2019 tarihli ve 265 sayılı kararları doğrultusunda yapılan kira yardımlarının ev sahibi konumunda olan ailelere aylık 1.000,00 TL’ ye kadar olacak şekilde 3 ay daha uzatılması talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

34-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Hamamlıkızık Mahallesi, 7281 ada, 196 sayılı 856,09 m2. sahalı ve 7281 ada, 198 sayılı 299,68 sahalı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık artırma usulü ile satışının yapılıp yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

35-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Güllük Mahallesi, 794 ada, 36 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

36-

 

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı İmar Planı dahilinde kalan, Selimzade Mahallesi, 4128 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

37-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Beyazıt Mahallesi, 2883 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

38-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 487 ada, 1-2 parseller; Akçağlayan Mahallesi, 930 ada, 5-79-81-84 parseller; 950 ada, 15 parsel; Yeşilyayla Mahallesi, 1179 ada, 32 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

39-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Esenevler Mahallesi, 2518 ada, 10 parselde yapılan plan değişikliğine Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

40-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Değirmenönü Mahallesi, 7420 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

41-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzargahı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Davutdede Mahallesi, 4962 ada, 1 parsel sayılı, 229.99 m2. alanlı taşınmaz ile üzerinde bulunan bina ve eklentilerin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

42-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2171. isimsiz sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

43-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 11 Eylül Bulvarının güneyinde yer alan Mevlana Mahalle sınırında başlayan, Çınarönü Mahalle sınırında son bulan ve sırasıyla Mevlana, Ulus, Arabayatağı ile Çınarönü Mahallelerinden paralel geçen 2084. isimsiz sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

44-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan A19/1. sokak isminin Nusret Sokak ismi olarak değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

45-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

46-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz ile Mustafakemalpaşa Belediyesi arasında ortak sıcak asfalt üretilmesi işi konusunda protokol yapılması ve söz konusu protokolü imzalamak üzere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

47-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Süleyman ÖZTÜRK tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz ile Bursa Valiliği arasında İlçemiz Cumalıkızık Köyü otopark alanının düzenlenmesi işinin ortaklaşa yapılabilmesi amacıyla Bursa Valiliği ile protokol imzalanması için Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

48-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Yusuf DEMİROK tarafından yazılı olarak verilen, 01.01.2020 tarihi itibariyle Belediyemize yapılacak olan Yapı Ruhsatı başvurularının sadece dijital onay sistemi olan YETKİN Sistemi üzerinden alınmasına ve sisteme başvuran üyelik ücretinin yılda bir defa olmak üzere Proje Müellifleri(Mimar, İnş. Müh., Mak. Müh., Elektrik Müh., Asansör Firmaları),  300,00 TL, Fenni Mesuller(Yapı Denetim Firmaları, Teknik Uygulama Sorumluları) 600,00 TL olarak belirlenmesi ve Gelir Tarifesine eklenmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

49-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Mücahit BOZKURT ve Selim YOLGEÇEN tarafından yazılı olarak verilen, Belediye Meclisimizin 01.02.2017 tarih ve 78 sayılı kararı ile 06.11.2017 tarih ve 468 sayılı kararı ile alınan ilçemiz dahilinde muhtelif yerlerde kurulmakta olan semt pazarlarındaki büfe ve otoparkların işletmesi Yeşil Yıldırım Gıda Turizm Sanayi A.Ş’ ye verilmiş olup, ilaveten pazar alanlarının kafetarya olarak düzenlenen kısımlarınında söz konusu kararlara ilave edilmesi ve işletim hakkının Yıldırım Kültür İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye verilmesi ile şartların ve kullanım bedellerinin belirlenmesi için Encümen’ e yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

50-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Süleyman ÖZTÜRK ve Yaşar ELMAS tarafından yazılı olarak verilen, 26.01.2020-08.02.2020 tarihleri arasında tüm masrafların tarafınca karşılanması kaydıyla Fransa’ya gitmek üzere Meclis Üyesi Selim YOLGEÇEN’ in görevlendirilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

51-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Merve EKMEKCİ tarafından yazılı olarak verilen, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında finanse edilecek olan “Yıldırım İstihdam Kompleksi”  başlıklı projenin sözleşme ve uygulama dönemlerinde kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Yıldırım Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’ ın yetkili kılınmasına, projenin toplam maliyeti olan 2.352.941,18 TL’ nin eş finansman miktarı olan 352.941,18 TL sinin kurumumuz 2020 yılı bütçesinden karşılanması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

52-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hilmi PAKYÜREK tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Selçukbey Mahallesi, H22d08a3a pafta, 2554 ada, 1 parselin kamuya terk oranının plan genel zayiat oranından fazla olduğu ve 2353 ada, 1 parselin kamuya terk oranının plan genel zayiat oranının altında olduğu bu nedenle 2354 ada, 1 parselin kamuya terkindeki fazlalığın 2353 ada 1 parselin kamuya terk oranından sayılarak 2353 ada, 1 parselden plan zayiatı alınmaması ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin kabulüne,

 

53-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Cemal Abdulnasır YAŞAR tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz sınırları dahilinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylı olan alanlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre imar uygulaması yapılması kararı bulunan bölgeler dışında kalan yerlerde, 7181 sayılı Yasanın Resmi Gazetede yayınlandığı 10.07.2019 tarihinden sonra Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği veya Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği gereği parsel cephe ve derinlik koşullarına uymak kaydıyla parselasyon planı hazırlanması ve 3194 sayılı İmar Kanunun 15., 16. ve 17. maddelerine göre de imar uygulaması işlemlerinin (imar planına göre ifraz, tevhid, yola terk ve yoldan ihdas işlemlerinin) yapılması ile ilgili önergenin; İmar  Komisyonu’ na havalesinin kabulüne,

 

54-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Yusuf DEMİROK tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde, 7383 ada, 1 parsel, 7434 ada, 3 parsel, 7446 ada, 1 ve 5 parseller ile 7461 ada 1 parsellerdeki ETD Tekstil Otomotiv Turizm İnş. Firması ve Mehmet Halit GÖNEN’ e ait toplam 2220.54 m2. hissenin; 7347 ada, 1 nolu parseldeki D Blok zemin kat 84 nolu, D Blok zemin kat 87 nolu, D Blok zemin kat 88 nolu bağımsız bölümler, 7350 ada 1 nolu parseldeki C Blok zemin kat 74 nolu, C Blok zemin kat 87 nolu bağımsız bölümler ile Millet Mahallesi, 3111 ada, 8 parseldeki Belediyemize ait hissemizin takas edilmesi ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ na müştereken havalesinin kabulüne,

 

55-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Süleyman ÖZTÜRK tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar planı dahilinde Davutkadı Mahallesi, 198 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parseller ile 196 ada, 13 parsellerde plan değişikliği yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin kabulüne,

 

56-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Kazımkarabekir Mahallesi, 4655 ada, 1-2-3-4-5-6 parseller; 1752 ada, 24 parsel; 2884 ada, 1 parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin kabulüne,

 

57-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Süleyman ÖZTÜRK ve Selim YOLGEÇEN tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım ilçemizde öncelikle gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak ve uzaklaştırmak, kötü alışkanlıkları edinen çocuklarımızı da bu duruma iten sebepleri tüm boyutlarıyla (sosyal, ekonomik, çevresel, psikolojik vb.) araştırmak ve ilgili bütün kurumlarla geniş istişareler yaparak ortak bir çalışma yürütülmesi için altyapısının hazırlanması, çözüm yollarının bulunması ile ilgili önergenin; Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu ile Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na müştereken havalesinin kabulüne,

 

58-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri tarafından yazılı olarak verilen Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Servet ÇAĞIL, Nurettin SANATÇI, Ali Haydar EFE ve Nimet YILDIZ tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemize ait bazı taşınmazların Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübüne tahsisi hakkında yazılı cevap verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin kabulüne,

 

59-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri tarafından yazılı olarak verilen Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Servet ÇAĞIL, Nurettin SANATÇI, Ali Haydar EFE ve Nimet YILDIZ tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Şirinevler Mahallesinde bulunan Bilim ve Teknoloji Merkezi (Planeteryum) zemin katında Yıldırım Belediye Ortaokulu olarak tahsis edilen yerin eğitim ve öğretime uygun olmadığından yeni bir binanın yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin kabulüne,

 

60-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri tarafından yazılı olarak verilen Şahin SEVİNÇ, Nimet YILDIZ ve Servet ÇAĞIL tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Ulus Mahallesinde çocuk ve gençlerin spor yapabilmeleri için kapsamlı bir spor tesisi yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin kabulüne,

 

61-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve Bağımsız Meclis Üyesi Recep BAYRAM tarafından yazılı olarak verilen, Değirmenönü Mahallesi, Şehitler Caddesinden geçen küçük derenin içine kanalizasyon borularının konması ve derenin üstünün kapatılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin kabulüne,

 

62-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve Bağımsız Meclis Üyesi Recep BAYRAM tarafından yazılı olarak verilen, Değirmenönü Mahallesi Saka Sokak ve Dağdüzü Sokak sakinleri tarafından asfalt yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin kabulüne,

 

63-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Yunusemre Mahallesi, 6364 ada, 30 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre; 1/100 ölçekli Uygulama İmar Planının Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak plan değişikliği yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin kabulüne,

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı

Oktay YILMAZ

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU