3 Şubat 2016 Tarihli Meclis Kararı

3 Şubat 2016 Tarihli Meclis Kararı
08.02.2016 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2016 yılı 25. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 25. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 03/02/2016 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 
seçim döneminin 25 inci, 2016 Yılı Toplantı Döneminin 2 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine 
ait KARAR ÖZETİ’ dir.
1- Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,  
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı 
kapsamında, Duaçınarı Mahallesi, 1792 ada, 17 parselde plan değişikliği hakkındaki 
raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı 
kapsamında, Davutkadı Mahallesi, 223 ada, 23 parselde plan değişikliği hakkındaki 
raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
4- İmar Komisyonunun Vakıfköy Mahallesi, 2674 ada, 93 parsel, Duaçınarı Mahallesi,                  
1675 ada, 4 parsel, Zümrütevler Mahallesi 988 ada, 5 parselde Çevre ve Şehircilik                               
İl Müdürlüğü’nün itirazları hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında 
Beyazıt Mahallesi, 2880 ada, 1-2-3 parsellerde plan değişikliği itirazı hakkındaki raporu. 
6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Cumalıkızık Kentsel ve Doğal Sit Alanlarını Koruma 
Amaçlı Kentsel ve Doğal Sit Alanlarını Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu’na askı 
sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon 
Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3112 ada, 1 parselde plan değişikliği 
itirazı hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
8- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, 
75.Yıl Mahallesi, 4991 ada, 9 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun 
oy birliği ile kabulüne, 
9- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı 
kapsamında kalan Yeşil Külliyesi ve 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Uygulama İmar 
Planı kapsamında kalan Yıldırım Külliyesi çevresinde Unesco Dünya Miras Alanı ve 
Yönetim Alan Sınırlarının işlenmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile 
kabulüne, 
10- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar 
Planı dahilinde kalan Yeşil Mahallesi, 130 ada, 4 parsel sayılı ve 271,40 m2 alanlı 
taşınmaz ve üzerinde bulunan tescilli bina, ağaç ve duvarların Belediye Hizmet Alanı 
olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile 
kabulüne, 
11- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Kararaağaç Mahallesi, 658 ada, 5 parsel sayılı ve 232,11 
m2. Alanlı taşınmaz ve üzerlerinde bulunan tescilli bina; Karaağaç Mahallesi, 666 ada, 13 
parsel ve 136,93 m2 alanlı taşınmaz ve üzerinde bulunan tescilli bina, eklentiler ve 
ağaçların Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması hakkındaki 
raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
12- Hukuk Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge İmar Planı 
dahilinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait İlköğretim tesisi alanında kalan Yavuzselim 
Mahallesi 4863 ada, 2 sayılı ve 4371,96 m2 sahalı parselin eğitim hizmetlerinde 
kullanılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi hakkındaki raporunun; 
mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
13- Hukuk Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planında az bir 
kısmı konut alanında, büyük bir kısmı yolda kalan Belediyemizin de hissedar olduğu 
Emirsultan Mahallesi 252 ada, 2 parsel sayılı ve 133.99 m2. sahalı taşınmazda Maliye 
Hazinesi adına kayıtlı 16.75 m2. hisse hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile 
kabulüne, 
14- Hukuk Komisyonu’ nun Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma 
Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmelik hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile 
kabulüne, 
15- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde 
bulunan 11. Mutlu Sokaktan girişi olan 2010. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki 
raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
16- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Anadolu Mahallesi sınırları içerisinde 
bulunan Ankara Yolu Caddesinden girişi olan 2032. İsimsiz Sokağa isim verilmesi 
hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
17- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 
3. Aksu Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması 
hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
18- Zabıta Müdürlüğü’ nün 01.01.2016 – 31.03.2016 tarihleri arasında 2016 Mali Yılı 
Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununda belirtilen tavan sınırının göz önünde 
bulundurularak Zabıta Personeline ödenecek fazla çalışma ücretlerinin tespit edilmesi 
talebiyle ilgili yazısının; 01.01.2016 – 31.03.2016 tarihleri arasında Zabıta personeline 
ödenecek fazla çalışma ücretlerinin aylık brüt 430,40 TL olarak belirlenmesinin 
mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
19- Fen İşleri Müdürlüğü’ nün yapımı planlanan ekli listede isimleri belirtilmiş 25 farklı 
yapım işi için toplam 137.000.000 TL İller Bankası’ ndan kredi kullanılmasına ilişkin 
Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
20- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ nün Yıldırım Gönüllüler Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği ile Belediyemiz arasında sosyal yardımların toplanması ve dağıtılması 
konularında iş birliği protokolü yapılması için Belediye Başkanı İsmail Hakkı EDEBALİ’ 
ye yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 29 kabul 
oyu, CHP Grubunun 4 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu) ile kabulüne, 

21- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen 
Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na 
havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün1/1000 ölçekli Vakıfköy Uygulama İmar Planı 
dahilinde kalan Vakıfköy Mahallesi, 2671 ada, 147 parselde plan değişikliği talebiyle 
ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge 
Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Vatan Mahallesi, 4035 ada, 7-8-10 parsellerde plan 
değişikliği yapılması talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun 

oy birliği ile kabulüne, 
24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar 
Planı dahilinde kalan Ortabağlar Mahallesi, 2216 ada, 7 parselin yeşil alana alınması 
gerekirken sehven 2216 ada, 6 parsel yeşil alana alındığından plan değişikliğinin yeniden 
değerlendirilmesi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy 
birliği ile kabulüne, 
25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve 
Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3178 ada, 3 parselde 
plan değişikliğine itiraz talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin 
mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama 
İmar Planı dahilinde kalan Değirmenlikızık Mahallesi, 494 ada, 3-4-11 parsel; 6852 ada, 
1-2-3-4-5 parsellerde plan değişikliğine itiraz talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ 
na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
27- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Kazım Karabekir Mahallesi sınırları içerisinde 
bulunan İleri Cadde ile Beşdeğirmen Sokak arasında kalan 2106. İsimsiz Sokağa isim 
verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin 
mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
28- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan İsabey 
Caddesinden girişi olan 2015. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; 
Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

29- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Bağlaraltı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 423. 
Sokağın 5. Caddeye kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence 
Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
30- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İlhami Aydın’ ın 
yazılı mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
31- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mehmet Taner 
Eke’ nin sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile 
kabulüne, 
32- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Okan 
Büyükdumlu’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile 
kabulüne, 
33- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Şeyma Gürdere’ 
nin sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
34- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nimet Yıldız’ ın 
sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
35- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ebru Ahu, 
Emine Yazıcıoğlu, Ahmet Şener ve Zehra Sönmez tarafından yazılı olarak verilen, Eğitim 
Vadisi olarak olması düşünülen Millet Mahallesi ve Vatan Mahallesinde kalan ekte Resim 
1 ve Resim 2 de belirtilen bölgede plan değişikliği yapılması talebiyle ilgili önergenin; 
İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 

36- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan 
Bilgili, Erdal Işık,  Ahmet Aktaş, Fikret Şen, Ali Gümrükçü, Mustafa Alkan, Nuri Gürhan 
Acar ve Mehmet Temirtaş tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Bölgesinde bulunan 
fabrikaların özellikle Vakıf Mahallesi’ nde bulunan bazı fabrikaların zehirli atıklarının 
kanalizasyon giderlerine bağlandığı konusunda şikayetlerin olduğu ve bu zehirli atıkların 
çevreye ve insan sağlığına zararlarının araştırılması ile ilgili önergenin; Çevre Sağlığı-
Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,


37- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Şerafeddin 
Atalay, Olcay Kımıcı, Faruk Memişoğulları ve Huriye Canan Tunar tarafından yazılı 
olarak verilen, 152 Evler Mahallesi, 4510 m2. lik bir alan içinde tehlike arz eden yapı 
mevcut olduğundan ve vatandaşlarca bu enkazın istimlak edilerek yıkılması talebi 
bulunduğundan bir kısmı imarlı, bir kısmı park alanı, bir kısmı ise yolda kalan 152 evler, 
4420 ada, 10 parselin istimlak edilmesi ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na 
havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
Karar verildi.


Meclis Başkanı 
İsmail Hakkı EDEBALİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU