08/02/2022 Tarihli Meclis Kararı

08/02/2022 Tarihli Meclis Kararı
08.02.2022 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2022 yılı 31. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 31. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 02/02/2022 Çarşamba günü saat 15:00’ de yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 31 inci, 2022 Yılı toplantı döneminin 2 inci olağan toplantısının 08/02/2022 Salı günü saat 16:00’ da yapılan 2 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Duaçınarı Mahallesi, 8005 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz ile mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait Beyazıt Mahallesi, 3621 ada, 78 parsel sayılı taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi ve Kamulaştırma Kanunun 26. maddesine istinaden takasının yapılması ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
2- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun,1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında Yiğitler Mahallesi, 6970 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
3- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Kaplıkaya Cazibe Merkezi içinde bulunan Tenis Kortu ücretlerinin belirlenerek Belediyemiz Gelir Tarifesine eklenmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
4- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İmren ÇAVUŞOĞLU’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
5- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Oktay ALTUN’ un sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
  Karar verildi. 
                                                                                                              Meclis Başkanı      
                                                                                                             Oktay YILMAZ       
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU