08/03/2022 Tarihli Meclis Kararı

08/03/2022 Tarihli Meclis Kararı
08.03.2022 16:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2022 yılı 32. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 32. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 02/03/2022 Çarşamba günü saat 15:00’ de yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 32 inci, 2022 Yılı toplantı döneminin 3 üncü olağan toplantısının 08/03/2022 Salı günü saat 16:00’ da yapılan 2 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 

1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında Esenevler Mahallesi, 2546 ada, 3 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında Beyazıt Mahallesi, 3621 ada, 78 parsel ve 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında Duaçınarı Mahallesi, 8005 ada, 5 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75. Yıl Mahalleleri 3. Derece Doğal Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında doğal sit alanı statüsünden çıkarılan alanlara ilişkin plan kararı alınması hakkındaki raporunun; “Özel Yurt Alanının güneyinde yer alan tescil harici alanın kısmen Bölge Otoparkı” ilavesi ile mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Recep BAYRAM 7 ret ile - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Gruplarının 28  kabul oyu) ile kabulüne, 
4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ömer Ozan’ ın Akçağlayan Mahallesi, 931 ada, 2 sayılı ve 2937.58 m2. sahalı taşınmazda bulunan 14.30 m2. hissesi ile 951 ada, 1 sayılı ve 12820.68 m2. sahalı taşınmazda bulunan 62.41 m2. hissesini Belediyemize olan vergi borcuna karşılık şartlı bağış işleminin kabul edilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, mülkiyeti Belediyemize ait Zümrütevler Mahallesi, 893 ada, 19 sayılı ve 84,52 m2. sahalı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık arttırma usulü ile satışının yapılması ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yıldırım Mahallesi, 2720 ada, 27 sayılı ve 69.27 m2. sahalı parselde bulunan taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
7- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Fatih KARA’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
8- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mutlu KESKİN’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
9- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Hilmi PAKYÜREK’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
10-
 
Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İmren ÇAVUŞOĞLU’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
11- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Servet ÇAĞIL’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
12- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Cemil OCAK’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
13- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Serkan BEKLEN’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
  Karar verildi.
 
                                                                                                              Meclis Başkanı      
                                                                                                             Oktay YILMAZ       
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU