08/05/2019 Tarihli Meclis Kararları

08/05/2019 Tarihli Meclis Kararları
08.05.2019 17:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2019 yılı 3. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 3. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 08/05/2019 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 3 üncü, 2019 Yılı toplantı döneminin 3 üncü olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 3122 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, Şirinevler Mahallesi 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 3.Bölge Koruma Amaçlı İmar Planı hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3173 ada, 13 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Duaçınarı Mahallesi, 1753 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

İmar Komisyonunun, Yıldırım İlçesi sınırlarında bulunan imar planlarında zayiat bedelleri hakkındaki raporunun; son paragrafında sehven yazılan “talebin uygun olduğuna” cümlesinin “talebin uygun olmadığına” şeklinde düzeltilerek mevcudun oy çokluğu (İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - AK Parti, MHP ve CHP Gruplarının 41 kabul oyu) ile kabulüne,

 

7-

Hukuk Komisyonunun, Baruthane Mahallesi 4282 ada, 56 parselde mevcut kapalı pazar yeri ile ilgili Belediyemiz ile Bursa Seyyar Pazarcılar Odası arasında ortak hizmet projesi  yapılması ve protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetkisi verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2135. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

9-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2136. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

10-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2137. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

11-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2138. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2139. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

13-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2140. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3.Bakır Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Türkmen Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

16-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülerek onaylanması talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Recep BAYRAM, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 9 ret - İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 çekimser - AK Parti ve MHP Gruplarının 32 kabul oyu) ile kabulüne,

 

17-

 

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün vergi borçlularının 2019 yılında gayrimenkul mallarının satılması için, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90. ve 91. maddeleri uyarınca Satış Komisyonunda görev yapmak üzere 1 asil ve 1 yedek meclis üyesinin seçilmesi ile ilgili yazısının; asil üyeliğe Belediye Meclis Üyesi Hilmi Pakyürek, yedek üyeliğe Belediye Meclis Üyesi Şefik Kaya’ nın seçilmelerinin mevcudun oy çokluğu (CHP; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Recep BAYRAM, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 9 ret - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Gruplarının 37 kabul oyu) ile kabulüne,

 

18-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Hamamlıkızık Uygulama İmar Planının Bursa 1. İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli S.S. Otosansit Yapı Kooperatifi Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Yiğitler Mahallesi, 7485 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

20-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1273 ada, 3 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi doğrultusunda “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilen Ortabağlar, Güllük ve Mimarsinan Mahalleleri sınırlarında bulunan 21,62 hektarlık, Esenevler Mahallesi sınırlarında bulunan 9,49 hektarlık, Teferrüç Mahallesi sınırlarında bulunan 5,12 hektarlık, Ertuğrulgazi ve Kaplıkaya Mahalleleri sınırlarında bulunan 23,82 hektarlık alanlarda plan ve uygulaması durdurulan 4 bölgede imar barışı işlemlerinde kullanılmak üzere imar planlarının durdurma tarihlerinden önceki hallerinin tekrar işlenerek ruhsat, plan ve uygulamasının açılması ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

22-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2141. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

23-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Değirmenlikızık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4. Demir Sokağın Delta Sokağa kadar kısaltılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Gurubu Meclis Üyeleri Sedat Servet Hacıoğulları ve Yaşar Elmas tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediye Başkanlığının sosyal, kültürel, eğitim, sağlık vb. gibi birçok alandaki hizmetlerde, yapımı devam etmekte olan yatırım projelerinin finansmanında ve kamulaştırmasız el atma davalarının nakit finansmanının sağlanması maksadıyla; 20.000.000,00 TL (yirmimilyon) tutarında nakit kredi kullanılmasına yönelik olarak; kredi sözleşmesi yapmak üzere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi hakkındaki önergenin; mevcudun oy çokluğu (CHP; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Recep BAYRAM, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 9 ret - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Gruplarının 37 kabul oyu) ile kabulüne,

 

25-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Gurubu Meclis Üyeleri Yusuf Demirok, Yaşar Elmas ve Ali Mollasalih tarafından yazılı olarak verilen, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında; Belediyemizdeki iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, mevcut kadrolardan Genel İdare Hizmetler Sınıfında bulunan ek’li listede belirtilen 9 adet müdür kadrosunun iptali hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Gurubu Meclis Üyeleri Yusuf Demirok, Yaşar Elmas ve Ali Mollasalih tarafından yazılı olarak verilen, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında Belediyemizdeki mevcut kadrolara Genel İdare Hizmetler Sınıfında bulunan Koordinasyon İşleri Müdürü ile Destek Hizmetleri Müdürü kadrosunun ihdası hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

27-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Gurubu Meclis Üyesi Şefik Kaya tarafından yazılı olarak verilen, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce, Piremir Mahallesi, 312 ada, 3 parselde yer alan Hançerli Medresesinin Koruma Alanının belirlenmesine ve dışında kalan parsellerin 6,50 metre yüksekliğinde yapılaşma değerinin verilmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

28-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Gurubu Meclis Üyeleri İsmail Tekin, Nimet Yıldız, Oktay Altun, Servet Çağıl, Ali Haydar Efe, Recep Bayram, Nurettin Sanatçı ve Cemil OCAK tarafından yazılı olarak verilen, Karamazak Mahallesinde yapılması düşünülen kapalı Pazar yeri ve Mahalle Konağı hakkında bilgi verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

29-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Gurubu Meclis Üyeleri İsmail Tekin, Nimet Yıldız, Oktay Altun, Servet Çağıl, Ali Haydar Efe, Recep Bayram, Nurettin Sanatçı ve Cemil OCAK tarafından yazılı olarak verilen, Arabayatağı Aile Sağlığı Merkezinin dış cephe kaplama ve bina içi tadilatının yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

30-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Gurubu Meclis Üyeleri İsmail Tekin, Nimet Yıldız, Oktay Altun, Servet Çağıl, Ali Haydar Efe, Recep Bayram, Nurettin Sanatçı ve Cemil OCAK tarafından yazılı olarak verilen, Namazgah Muhtarlık Binası ile Namazgah Cami arasında kalan bay-bayan tuvaletlerde ve diğer park ve tesislerimizdeki tuvaletlerde oluşmuş hasarların tamir edilmesi hakkındaki önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

31-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Gurubu Meclis Üyeleri İsmail Tekin, Nimet Yıldız, Oktay Altun, Servet Çağıl, Ali Haydar Efe, Recep Bayram, Nurettin Sanatçı ve Cemil OCAK tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediye Başkanlığı’ nın 31.03.2019 tarihli mali durumunu gösteren mizan/hesap cetvelinin yazılı olarak verilmesi hakkındaki önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

32-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Gurubu Meclis Üyeleri İsmail Tekin, Nimet Yıldız, Oktay Altun, Servet Çağıl, Ali Haydar Efe, Recep Bayram, Nurettin Sanatçı ve Cemil OCAK tarafından yazılı olarak verilen, daha önce Yıldırım Belediyemize ait olan Karapınar Mahallesinde kurulu Asfalt Üretim Tesislerinin hangi amaçla, hangi tarihte ihaleye çıkarıldığı, ihale sonucunda hangi firmaya, hangi bedel ve şartlarda satışının yapıldığının yazılı olarak verilmesi hakkındaki önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

33-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Gurubu Meclis Üyeleri İsmail Tekin, Servet Çağıl, Ali Haydar Efe Recep Bayram, Nimet Yıldız ve Oktay Altun tarafından yazılı olarak verilen, 3103.2019 tarihi itibarıyla Yıldırım Belediye Başkalığımıza karşı açılmış olan ve yine Belediyemiz tarafından diğer kurum, kuruluş veya 3. Şahıslara karşı açmış olduğumuz davaların yazılı olarak verilmesi hakkındaki önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

34-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Gurubu Meclis Üyeleri Cemil Ocak, İsmail Tekin, Servet Çağıl, Ali Haydar Efe, Recep Bayram, Nimet Yıldız, Oktay Altun tarafından yazılı olarak verilen, Ortabağlar Huzur Caddesi yol genişletme çalışmaları hakkında bilgi verilmesi önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

35-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Gurubu Meclis Üyeleri Cemil Ocak, İsmail Tekin, Servet Çağıl, Ali Haydar Efe, Recep Bayram, Nimet Yıldız, Oktay Altun tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Beyazıt Camii 2016-2017-2018 yılları restorasyon işinin inşaat sürecinin taahhüt süresi içinde neden bitirilemediği yetkili ve ilgili makamlara sorulması ve cevabın yazılı olarak verilmesi hakkındaki önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

36-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri, İsmail Turan, Burak Alp Özbek, Salih Barış, Mustafa Bozkurt, Mustafa Engin Kargılı, İhsan Bilgili tarafından yazılı olarak verilen, Arabayatağı Mahallesi Merkez Cami bahçesinde cami ile spor kulübü lokali arasında yer alan trafonun taşınması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

37-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri, İsmail Turan, Burak Alp Özbek, Salih Barış, Mustafa Bozkurt, Mustafa Engin Kargılı ve İhsan Bilgili tarafından yazılı olarak verilen, Emirsultan Hazretleri ve özellikle Yıldırım Beyazıd Hanın adına yakışır şekilde ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli törenlerle anılması ve mümkün ise devlet töreni kapsamına alınması için çalışmaların yapılması hakkındaki önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

38-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri, Mustafa Engin Kargılı, İsmail Turan, İhsan Bilgili, Burak Alp Özbek, Salih Barış ve Mustafa Bozkurt tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediyemizin Türk Dünyası Belediyeler Birliğine yeniden üye olması ve kardeş Türk Ülkeleri ile sosyal ve kültürel ilişkilerin kurulması hakkındaki önergenin; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

39-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri, İhsan Bilgili, Mustafa Bozkurt, İsmail Turan, Burak Alp Özbek, Salih Barış ve Mustafa Engin Kargılı tarafından yazılı olarak verilen, Ege Üniversitesinde Şehit edilen Ülkücü Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU’ nun Yıldırım Belediyesinin önünde bulunan parka veya uygun bulunacak bir yere adının verilmesi hakkındaki önergenin; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı

Oktay YILMAZ

 

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU