08/07/2019 Tarihli Meclis Kararları

08/07/2019 Tarihli Meclis Kararları
08.07.2019 17.00

Seçim Dönemi 2019-2024
2019 yılı 5. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 5. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 03/07/2019 Çarşamba günü saat 17:00’ de yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 5 inci, 2019 Yılı toplantı döneminin 1 inci olağan toplantısının 08/07/2019 Pazartesi günü saat:17:00’ de yapılan 2 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

 

1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi, 1647 ada, 1-2-4-5-7-15-20-21-39-44-46-48-50-54 parseller, 1528 ada, 18 parsel, 1650 ada 1-8 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında, Demetevler Mahallesi, 2706 ada, 10 parsel, 6895 ada, 14 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu  kapsamında, Mollaarap Mahallesinde 3,8 hektarlık alanda Riskli Alan tespit sürecinin başlatılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Hilmi Pakyürek’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Süleyman Öztürk’ ün sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet Aksu’ nun  sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet Yıldız’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mutlu Keskin’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı

Oktay YILMAZ

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU