08/07/2022 Tarihli Meclis Kararı

08/07/2022 Tarihli Meclis Kararı
08.07.2022 10:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2022 yılı 36. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 36. Toplantısı

?Yıldırım Belediye Meclisi’nin 06/07/2022 Çarşamba günü saat 15:00’ de yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 36 ıncı, 2022 Yılı toplantı döneminin 7 inci olağan toplantısının 08/07/2022 Cuma günü saat 10:00’ da yapılan 2 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 

1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Millet Mahallesi, 3083 ada, 1 parsel ve 3084 ada, 1 parselde yapılan plan değişikliğine askı itirazı hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL,Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 8 ret, İYİ Parti Gurubundan Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret ile - AK Parti ve MHP Gruplarının 29  kabul oyu) ile kabulüne, 
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Maltepe Mahallesi, 3906 ada, 9-10 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Karapınar Mahallesi, 7976 ada, 3 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL,Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 8 ret, İYİ Parti Gurubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret ile - AK Parti ve MHP Gruplarının 29  kabul oyu) ile kabulüne, 
4-
 
İmar Komisyonunun, Millet Mahallesi, 4311 Ada, 18 Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı kapsamında Millet Mahallesi, 4311 ada, 25 parsele (Eski:18 parsel) yönelik plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP Grubundan; Mustafa Engin KARGILI, İhsan BİLGİLİ, Burak Alp ÖZBEK, İsmail TURAN, Salih BARIŞ 5 ret, CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 8 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret ile - AK Parti Grubunun 24  kabul oyu) ile kabulüne, 
5- İmar Komisyonunun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yönetmeliğinin 4. Bölüm, 11. Maddesine yönelik karar alınması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
6-
 
 
Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2022 Mali Yılı bütçe uygulamaları çerçevesinde hizmet ve faaliyetlerin yürütülebilmesi için 455.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL,Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 8 ret, İYİ PARTİ Gurubundan Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret ile - AK Parti ve MHP Gruplarının 29  kabul oyu) ile kabulüne, 
7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Bursa Büyükşehir Belediyesi 19.04.2022 tarih ve 602 sayılı Meclis Kararına göre Erikli Yüzme Havuzunun 10 yıl süre ile ve 2022 yılı için aylık 2.000,00 TL+KDV bedel ile Belediyemizce kiralanması ve protokol yapmak için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL,Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 8 ret ile - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Gruplarının 33  kabul oyu) ile kabulüne, 
8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ortabağlar Mahallesi, 2104 ada, 5 sayılı ve 3.154,15 m2. alanlı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL,Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 7 ret ile - AK Parti, MHP, İYİ Parti Grupları ve CHP Grubundan Şahin SEVİNÇ’ in 34  kabul oyu) ile kabulüne, 
9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Meydancık Mahallesi, Meydancık Cami yanında bulunan 169 ada, 42 parsel sayılı ve 361,95 m2 alanlı taşınmaz ile üzerinde bulunan 2 katlı sivil mimari örneği binanın kamulaştırması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
10- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mustafa BOZKURT’ un sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
11- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Cemil OCAK’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
12- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ali Haydar EFE’ nin sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
  Karar verildi.
 
 
                                                                                                                 Meclis Başkanı      
                                                                                                               Oktay YILMAZ       
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU