08/09/2020 Tarihli Meclis Kararı

08/09/2020 Tarihli Meclis Kararı
08.09.2020 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2020 yılı 15. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 15. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 02/09/2020 Çarşamba günü saat 15:00’ de yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 15 inci, 2020 Yılı toplantı döneminin 5 inci olağan toplantısının 08/09/2020 Salı günü saat 15:00’ da yapılan 2 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 
 

1- İmar Komisyonunun, 14.02.2020 gün ve 7221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 6.maddesine istinaden muhtelif planlarda H=serbest olan alanlardaki plan değişikliği hakkındaki raporunun; eksik kalan 2781 ada, 25 parselin rapora ilave edilmesinin     mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Oktay ALTUN, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI 5 ret - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 33 kabul oyu) ile kabulüne, 
 
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Sinandede, Beyazıt, Şükraniye ve Mehmetakifersoy Mahallelerinin bir bölümünü kapsayan bölgede Belediyemiz Encümeni’ nin 12/03/1996 tarih ve 718 sayılı Encümen Kararı ile yapılan 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 18.madde uygulaması ile 29/07/2005 tarih ve 1976 sayılı Encümen Kararı ile yapılan 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 18.madde uygulaması yapılan alanda plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Oktay ALTUN, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI 5 ret - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 33 kabul oyu) ile kabulüne,
 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Yiğitler Mahallesi, 6970 ada, 2 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Oktay ALTUN, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI 5 ret - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 33 kabul oyu) ile kabulüne,
 
4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi, 1650 ada, 4-9 parsellerdeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Oktay ALTUN, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI 5 ret - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 33 kabul oyu) ile kabulüne, 
 
5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Güllük Mahallesi, 1053 ada, 6 parselin kamulaştırılması talebi hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Cumalıkızık Mahallesi, 2815 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Teferrüç Mahallesi, Şenesen Sokak, 769 ada, 30 ve 32 nolu parsellerin kamulaştırılması talebi hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
8- Hukuk Komisyonunun, Hissedarı bulunduğumuz BİNTED Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt Eğitim Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi’ nin %20 hisse oranı ile ortakları arasında yer alan Belediyemizin beheri 1.428,57 TL nominal bedelli, 70 adet ve 100.000.00 TL toplam nominal bedelli hisselerinin tamamının Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına satış yoluyla devredilmesi konusunda Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
9- Hukuk Komisyonunun, Belediyemize ait Duaçınarı Mahallesi, 1.Vatan Caddesi, No:14 adresindeki taşınmazda ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardımlar, destek çalışmaları ve faaliyetler hususunda yardımca olunması adına Belediyemiz ile Türk Kızılay Derneği Yıldırım Şube Başkanlığı arasında işbirliği protokolü yapılması ve Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a imza yetkisi hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Oktay ALTUN, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI 5 ret - İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - AK Parti ve MHP Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 28 kabul oyu) ile kabulüne,
 
10- Hukuk Komisyonunun, Belediyemize ait Ulus Mahallesi, 7350 ada, 1 parselde bulunan B-Blok Zemin Kat 109 ve 110 nolu iki adet taşınmazın YILKA-KOOP tarafından kullanılması için Belediyemiz ile YILKA-KOOP (Sınırlı Sorumlu Yıldırım Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi) arasında işbirliği protokolü yapılması ve Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a imza yetkisi hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Oktay ALTUN, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI 5 ret - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 33 kabul oyu) ile kabulüne,
 
11- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
12- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Feridun ÖZYÜKSEL’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
13- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Salih BARIŞ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
14- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Şahin SEVİNÇ’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
15- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nimet YILDIZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
16- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Servet ÇAĞIL’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
 
 
Karar verildi.
 
 
 
                                                                                                               Meclis Başkanı
                                                                                                             Oktay YILMAZ
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU