09/03/2021 Tarihli Meclis Kararı

09/03/2021 Tarihli Meclis Kararı
09.03.2021 16:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2021 yılı 21. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 21. Toplantısı

 Yıldırım Belediye Meclisi’nin 03/03/2021 Çarşamba günü saat 15:00’ de yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 21 inci, 2021 Yılı toplantı döneminin 3 üncü olağan toplantısının 09/03/2021 Salı günü saat 16:00’ da yapılan 2 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
  

1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı kapsamında; Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 4 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; “Yençok=9.50” şeklinde düzeltilerek mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında; Samanlı Mahallesi, 3545 ada, 1-2-32-33 parsellerdeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; “Depolama Alanı Alınması” şeklinde düzeltilerek mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI 6 ret ile AK Parti, MHP ve İYİ Parti Gruplarının 33 kabul oyu) ile kabulüne,
 
3- İmar Komisyonunun, ruhsat aşamasında yaşanan sıkıntılar ile ilgili karar alınması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
4- İmar Komisyonunun Bursa Büyükşehir Belediye İmar Yönetmeliğinin “Planlarla Değiştirilemez” hükümlerine aykırı olan plan notlarının revize edilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
5- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mücahit BOZKURT’ un sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
6- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ali MOLLASALİH’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
7- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Sedat Servet HOCAOĞULLARI’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
8- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
9- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Cemil OCAK’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
 
 
Karar verildi.
 
 
 
                                                                                                               Meclis Başkanı  
                                                                                                             Oktay YILMAZ  
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU