04.04.2018 Tarihli Meclis Kararları 2. Oturum

04.04.2018 Tarihli Meclis Kararları 2. Oturum
10.04.2018 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2018 yılı 50. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 50. Toplantısı

 

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 04/04/2018 Çarşamba günü saat 17:00’ de yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 50 inci, 2018 Yılı toplantı döneminin 4 üncü olağan toplantısının 10/04/2018 Salı günü saat:17:00’ de yapılan 2 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

 

1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Değirmenlikızık Mahallesi, 487 ada, 1-2 parseller; 1179 ada, 32 parsel; 930 ada, 5-15-79-81-84 parseller; 950 ada, 15 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, 2785 ada, 3 parsel; 2787 ada, 67 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı İmar Planı Revizyonu kapsamında, Mollaarap Mahallesinde bir kısımda plan, uygulama ve ruhsat işlemlerinin durdurulması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, Yıldırım İlçesindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına uygulamaya yönelik bazı notlar eklenmesi hakkındaki raporunun; 2. Maddesinde yer alan “Tamamen gömülü 2 bodrum kattan fazla bodrum kat yapılamaz.” ibaresinin rapordan çıkartılarak mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ nun, mülkiyeti Belediyemize ait olan, Arabayatağı Mahallesi 4732 ada, 13 parsel 160.91 m2. yüzölçümlü alan içerisine ekli krokide belirtilen 40 m2. lik alana trafo yapılmak üzere TEDAŞ adına tahsisinin yapılması hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Erdal IŞIK’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Abdülkadir KARLIK’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

Karar verildi.

 

 

 

Meclis I.Bşk.V.

Şükrü KÖSE

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU