11/01/2022 Tarihli Meclis Kararı

11/01/2022 Tarihli Meclis Kararı
11.01.2022 16:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2022 yılı 1. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 1. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 05/01/2022 Çarşamba günü saat 15:00’ de yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 30 uncu, 2022 Yılı toplantı döneminin 1 inci olağan toplantısının 11/01/2022 Salı günü saat 16:00’ da yapılan 2 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 

1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonu kapsamında, Demetevler Mahallesi, 2708 ada, 39-40-41-42-95-99 parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi, 1650 ada, 16 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 9 ret, İYİ Parti Grubundan; Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 3 ret ile - AK Parti ve MHP Gruplarının 27  kabul oyu) ile kabulüne,
 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi, 1645 ada, 15 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 1396 ada, 1 parsel, 2833 ada, 1-2-13 parseller, 2834 ada, 1-2-3-25 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Selçukbey Mahallesi, 2388 ada, 4-5 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı İmar Planı kapsamında, Şükraniye Mahallesi, 3723 ada, 2-3 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonu kapsamında, Demetevler Mahallesi, Eski:5102 ada, 14 parsel, Yeni: 6895 ada, 14 parsel ile 6934 ada, 1 parselin kuzeyinde yapılan plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mollaarap Mahallesi, 567 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma Programına ek olarak alınmasına, öncelikle satın alınmasına, satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde kamulaştırılmasına ve satın alma konusunda gerekli işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümen’e yetki verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Uygulama İmar Planında kalan Vakıf Mahallesi, 2667 ada, 12 ve 13 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmasının Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma Programına ek olarak alınması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
10- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İmren ÇAVUŞOĞLU’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
11- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
12- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ferit GÜRSOY’ un sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
  Karar verildi.
 
                                                                                                              Meclis Başkanı      
                                                                                                             Oktay YILMAZ       
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU