11/02/2020 Tarihli Meclis Karar Özeti

11/02/2020 Tarihli Meclis Karar Özeti
11.02.2020 17.00

Seçim Dönemi 2019-2024
2020 yılı 11. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 11. Toplantısı

 

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 05/02/2020 Çarşamba günü saat 15:00’ de yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 11 inci, 2020 Yılı toplantı döneminin 2 inci olağan toplantısının 11/02/2020 Salı günü saat:17:00’ de yapılan 2 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

 

1-

İmar Komisyonunun, Cumalıkızık - Değirmenönü - Karapınar ve Hamamlıkızık Mahallelerinde Kamu Ortaklık Payı (KOP) parseli olarak tescil edilen parsellerde bulunan hisselerin Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri bir kısmını kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı genel hükümler başlığının 17. maddesi kapsamında Belediyemize bağışının yapılabilmesi için Encümen’ e yetki verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Güllük Mahallesi, 809 ada, 101 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Selçukbey Mahallesi, H22d08a3a pafta, 2354 ada, 1 parselin kamuya terkinin plan genel zayiat oranından fazla olduğundan ve 2353 ada, 1 parselin kamuya terkinin plan genel zayiat oranının altında olduğundan 2354 ada, 1 parselin kamuya terkindeki fazlalığın 2353 ada 1 parselin eksik olan zayiat oranına sayılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Kazımkarabekir Mahallesi, 4937 ada, 2 sayılı 107,13 m2. sahalı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık arttırma usulü ile satışının yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Feridun ÖZYÜKSEL’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Servet ÇAĞIL’ ın   sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nurettin SANATÇI’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı

Oktay YILMAZ

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU