11/05/2022 Tarihli Meclis Kararı

11/05/2022 Tarihli Meclis Kararı
11.05.2022 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2022 yılı 34. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 34. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 11.05.2022 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 34 üncü, 2022 Yılı toplantı döneminin 5 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 

1- Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı Yeşil Emirsultan İmar Planı kapsamında, Karamazak Mahallesi, 713 ada, 18 ve 84 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 7374 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Cemil OCAK, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL,Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 8 ret ile - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Gruplarının 29  kabul oyu) ile kabulüne, 
4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.BölgeUygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 6145 ada, 1-2-3-4-5-6-7-12-13-14-15-16-19 parsellereilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı- Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Musababa Mahallesi, 4599 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 7480 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
7- İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Millet, Yunusemre, Mevlana, Ulus, Arabayatağı, Çınarönü, Samanlı, Vakıf Mahallelerinin mahalle sınırı düzenlemeleri ve yeni mahalle oluşumları hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Belediyemiz tarafından yürütülen atık toplama (moloz, inşaat atığı vb.) hizmetinin, 10 çuval üstünde bedel alınmasının iptal edilerek ücretsiz alınması hakkındaki raporunun; “20 çuvala kadar ücretsiz 20 çuvaldan sonra çuval başı ücretinin 5 TL olarak ücretlendirilmesi” şeklinde değiştirilerek mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Balaban Mesire Alanı araç giriş ücretinin belirlenerek Belediyemiz Gelir Tarifesine eklenmesi hakkındaki raporunun; “Balaban Mesire Alanına 15 TL olarak belirlenen araç giriş fiyatının 10 TL olarak düzeltilmesi ve Balaban Mesire Alanına girecek araçlar ile Yıldırım ilçemizdeki otopark olarak kullanılabılecek diğer alanların işletilmesinin BURULAŞ tarafindan yapılması hususunda Belediyemiz ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında prorokol yapmak üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi” şeklinde düzeltilerek mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 7415 ada, 2 sayılı ve 1.917,70 m2. sahalı parselde 44.08 m2. hisse, 7414 ada, 2 sayılı ve 2.958,69 m2. sahalı parselde 36.38 m2. hisse, 7412 ada, 1 sayılı ve 1.873,84 m2. sahalı parselde 20.70 m2. hisse ile 7383 ada, 1 sayılı ve 24.539,91 m2. sahalı parselde 5.03 m2. hissenin satın alınması hakkındaki raporunun; “işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi” şeklinde ilavesiyle mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Uygulama İmar Planı kapsamında, Yıldırım Mahallesi, 2721 ada, 1,3 ve 8 parseller ile üzerinde bulunan bina, ağaç ve eklentilerin öncelikli olarak satın alınmasına, satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde 2942 sayı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılmasına ve satın alma konusunda gerekli işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümen’e yetki verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Yiğitler Mahallesi, 2566 ada, 12 parselde yapılan imar uygulaması sonucunda yola ayrılan kısımlar üzerinde yer alan yapılar ileimar uygulaması sonucunda söz konusu bina sahiplerine tahsis edilen Esenevler Mahallesi, 1983 ada, 3 parselde bulunan hisselerinin öncelikle satın alınmasına, satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde 2942 sayı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılmasına ve satın alma konusunda gerekli işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümen’e yetki verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Cemil OCAK, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 8 ret ile - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Gruplarının 29  kabul oyu) ile kabulüne, 
13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Mahallesi İlave İmar Planı kapsamında, Vakıf Mahallesi, 2095 ada, 25 parsel sayılı ve 12.452,59 m2 alanlı taşınmazın Belediyemizce satın alınması veya kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Vatan Mahallesi, 3971 ada, 54 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz Kamulaştırma Programından çıkartılması hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
15- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Karamazak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4. Kısa Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
16- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Sedir Sokağın 3. Karanfil Sokağa kadar uzatılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
17- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülerek onaylanması talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Cemil OCAK, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL,Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 8 ret, İYİ Parti Grubundan Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret ile - AK Parti ve MHP Gruplarının 25  kabul oyu) ile kabulüne,
18- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun ihdası için hazırlanan ekli cetvellerin (EK-1 ve Ek-2) kabulü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün kurulabilmesi ve bütçesinin tahsis edilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
19- Koordinasyon İşleri Müdürlüğünün, İlçemiz Hamamlıkızık Mahallesinde 6831 Sayılı Kanunun 2/B maddesine göre yapılacak çalışmalarda ve muhtelif kadastro işlerinde kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
20- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Değirmenönü Mahallesi, 5. Arda Sokak üzerinde yeni yapılacak parka “Şehit Erdoğan ÖZKILIÇ” isminin verilmesi talebiyle ilgili yazısının; yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
21- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.yıl Mahalleleri 3. Derece Doğal Sit alanları Koruma amaçlı İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 4162 ada, 7 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
22- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 495 ada, 39 parselde yapılan plan değişikliği ile ilgili Belediye Meclisimizin 12.01.2021 tarihli ve 56 sayılı Meclis Kararına Bursa Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün itirazı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
23- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 13. Çınar Sokaktan girişi olan 2209. isimsiz sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
24- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Ertuğrulgazi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Çeşme Sokağın 1906 ada, 1 parsele kadar kısaltılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
25- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Burak Alp ÖZBEK’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
26- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Sedat Servet HOCAOĞULLARI’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
27- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mustafa ÇALIŞKAN’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
28- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nimet YILDIZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
29- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İsmail TEKİN’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
30- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mücahit BOZKURT tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediyesi Meclisinin 01/12/2021 tarih 576 karar numarası ile kabul edilerek belirlenen Bursa İli, Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi Cami caddesi Kuzeyi Kentsel Dönüşüm Projesi” ne ait  Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Esaslarının, 2022 yılı itibariyle yayınlanan Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanlığının yaklaşık birim maliyet cetvellerinde yapılan fiyat artışları sebebiyle önerge ekinde yer aldığı şekilde belirlenen Kentsel Dönüşüm Projesi 2022 Uygulama Esaslarının kabul edilmesi ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Belediye Encümenine ve Plan ve Proje Müdürlüğüne, uzlaşma sağlanan hak sahipleri ile sözleşme imzalanması konusunda Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
31- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Selim YOLGEÇEN tarafından yazılı olarak verilen, 6306 sayılı Kanuna istinaden Riskli Alan ilan edilen haritada belirtilen yaklaşık 3,57 hektarlık alanı kapsayan Bursa İli, Yıldırım İlçesi Mollarap Kentsel Dönüşüm Projesi” ne ait belirlenen Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Esaslarının kabul edilmesine ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Belediye Encümenine ve Plan ve Proje Müdürlüğüne, uzlaşma sağlanan hak sahipleri ile sözleşme imzalanması konusunda Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
32- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Çınarönü Mahallesi, 3567 ada, 36 parsel içerisinde yapılacak olan Gençlik Merkezinin kaba inşaatının yapılması için Bakyapı İnşaat Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay Yılmaz’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
33- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Yaşar ELMAS tarafından yazılı olarak verilen, Mollaarap Mahallesi, 577 ada, 7 parsel, 578 ada, 26-27-28-29 parsellerde hissesi yolda veya donatı alanında kalan hak sahiplerinin hisselerinin Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/e maddesine göre satın alınması ve gerekli işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay Yılmaz’ a ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
34- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, Duaçınarı Mahallesi, 2884 ada, 1 sayılı parselde plan genel zayiat oranından fazla kamuya terki olduğundan parsel maliklerinin mağduriyetlerinin giderilebilmesi için A(40.11 m²) ihdas parçası ile ifrazen oluşan  C (40.11 m²) parçası başabaş takas edilerek takas işleminden sonra C (40.11  m²) parçasının bilabedel yola imar uygulaması ile terk edilecek şekilde karar alınması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
35- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi İmren ÇAVUŞOĞLU tarafından yazılı olarak verilen, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1267 ada 5 sayılı parsel plan genel zayiat oranından fazla kamuya terki olduğundan parsel maliklerinin mağduriyetlerinin giderilebilmesi için  B(7.14 m²) artık parselinin ile ihdasen oluşan A(73.63 m²) parçasının 7.14 m²’ lik kısmının takas edilmesi, takas işleminden sonra geri kalan ihdas parçasının 63.89 m²’lik kısmının bedeli ödenecek şekilde karar alınması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
36- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mücahit BOZKURT tarafından yazılı olarak verilen, Cebel Belediye Başkanının daveti üzerine 19 Mayıs Resmi Bayramı etkinliklerine katılacak heyetin belirlenmesi, yol ve konaklama masraflarının Belediye bütçesinin ilgili kodundan karşılanması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
37- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet SAGDIÇ tarafından yazılı olarak verilen, Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan  Yiğitler Mahallesi, 2595 adada yapılan plan değişikliğinin önceki  haline dönüştürülmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
38- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, 152 Evler Mahallesi, 4420 ada, 10, 12 ve 13 parsellerde imar planındaki şuyulandırma şartlarının kaldırılmasına yönelik plan değişikliği yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
39- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Tarık KÖSE tarafından yazılı olarak verilen, Güllük Mahallesi, 797 ada, 6 ve 7 parseller ile 798 ada, 2 – 3 – 4 – 6 ve 16 parsel sayılı taşınmazlar imar planında yolda kaldığından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/e maddesine göre satın alınması ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
40- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Servet ÇAĞIL, Cemil OCAK, Yunus COŞKUN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI ve Oktay ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, Dar gelirli kesimlere destek olmak amacıyla Tarım-Hayvancılık Kalkınma İşletmesi kurulması ve ilçemizde bu işletmeye uygun hazine arazilerinin değerlendirilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
41- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Servet ÇAĞIL, Cemil OCAK, Yunus COŞKUN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI ve Oktay ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, Şehrimizde mülteci-göçmen nüfusu bulunduğundan, vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirmek ve göçmenlerin geri iade işlemlerine yardımcı olmak amacıyla Göç İdaresi Başkanlığı ile koordinasyon halinde çalışabilecek tüm partilerimizin katıldığı komisyon kurulması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
42- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Yunus COŞKUN, Cemil OCAK, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL ve İsmail TEKİN tarafından yazılı olarak verilen, Siteler Giyim Pazarı olarak kullanılan ve meclis kararı ile iptal edilen giyim pazarının kapalı pazar yeri olarak tahsisi ve yapılandırılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
43- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri Mehmet YILMAZ, Serkan BEKLEN ve Ferit GÜRSOY tarafından yazılı olarak verilen, Cumalıkızık Karınca Dersinin ıslah edilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
44- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri Mehmet YILMAZ, Serkan BEKLEN ve Ferit GÜRSOY tarafından yazılı olarak verilen, Cumalıkızık Mahallesinde bulunan metruk binaların restorasyon çalışmalarının başlatılması ile elektrik direklerinin yenilenmesi ve tellerin yer altına alınması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
45- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri Mehmet YILMAZ, Serkan BEKLEN ve Ferit GÜRSOY tarafından yazılı olarak verilen, İlçemizde bulunan Kadın Kooperatiflerinin daha iyi hizmet vermesi, ürünlerinin pazarlanması ve tanıtımı için Kadın Kooperatifleri ile görüşmeler yapılıp rapor hazırlanması ile ilgili önergenin; Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
  Karar verildi.
 
 
 
                                                                                                              Meclis Başkanı     
                                                                                                             Oktay YILMAZ      
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU