11 Temmuz 2016 Tarihli Meclis Kararı

11 Temmuz 2016 Tarihli Meclis Kararı
11.07.2016 15:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2016 yılı 30. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 30. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 11/07/2016 Pazartesi günü saat 15:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 30 uncu, 2016 Yılı Toplantı Döneminin 7 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1- Geçen Toplantı Zaptının 01 Haziran 2016 tarihli 1. birleşimi ve 07 Haziran 2016 tarihli 2. birleşimine ait Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 2834 ada, 1-2-3-25 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 31 kabul oyu, MHP Grubunun 8 kabul oyuna karşılık, CHP Grubunun 3 ret oyu) ile kabulüne,

3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Erikli Mahallesi, 2405 ada, 13 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 31 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu, CHP Grubunun 3 ret oyu) ile kabulüne,

4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Yeşilyayla Mahallesi, 4. Ayaz Sokağın 3. Akdere Sokağa bağlanabilmesi için Yeşilyayla Mahallesi 1162 ada,6 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 4659 ada, 3-29 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

6- Plan Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Piremir Mahallesi, 308 ada, 2-3-7-23-25 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

7- Hukuk Komisyonu’ nun Rize İli Ardeşen Belediye Başkanlığı’ nın Belediyemiz ile kardeş belediye olunması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

8- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Vurgu Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

9- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’nun Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kevser Sokağın Dikencik Caddeye kadar uzatılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

10- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (III) sayılı cetvel: Memur Dolu Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

11- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi çerçevesinde Belediyemizde 1 adet Tekniker çalıştırılması düşünülmekte olup, 12.01.2016 tarihli ve 356 sayılı Genelge uyarınca aylık net ücreti ile ek ödeme tutarının belirlenebilmesi ile ilgili yazısının; Maliye Bakanlığının 04.07.2016 tarih ve 6152 sayılı Genelgesi doğrultusunda 1 adet Tekniker kadrosu için aylık net ücretin 2.136,73 TL, 753,07 TL ek ödeme olarak belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

12-Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/f maddesi uyarınca Belediyemiz 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesinde 400 litrelik Galvaniz Çöp Konteyneri bedelinin 350,00 TL olarak değiştirilmesi, ayrıca 1100 litrelik Galvaniz Çöp Konteyneri kalemi açılıp bedelinin 610,00 TL olarak belirlenmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

13- Zabıta Müdürlüğü’ nün Mollaarap Mahallesi, Eşrefiler Caddesi, Temenyeri Parkı karşısında kurulmakta olan Temenyeri Semt Pazarı alanı ile Millet Mahalle 7200 Sokak ile Külhan Sokak kesişimindeki yere giyim pazarı kurulup, kurulamayacağı ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu ile Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Teferrüç-Piremir-Mollaarap Mahalleleri 3. Derece Doğal Sit Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Piremir Mahallesi, 354 ada, 53-54 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesi ile 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan Namazgah Mahallesi, 534 ada, 10 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Vakıfköy Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Vakıf Mahallesi, 2675 ada, 30-31-32 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesi ile 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

17- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Eğitim Mahallesi, 1363 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’ nin Çınarönü Mahallesi, 6600 ada ve 6997 ada; Arabayatağı Mahallesi 6598 adanın kuzeyinde 11 Eylül Bulvarı ile Vakıfköy bağlantısında kalan tescil harici alan; Millet Mahallesi, 3083 ada, 1 parsel; Karapınar Mahallesi, 1968 adanın batısında 15 m’ lik yolların kesişiminde kalan tescil harici alanlarda 5 adet trafo merkezi yeri ayrılabilmesi plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesi ile 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Ortabağlar Mahallesi 2105 ada, 3-4 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesi ile 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Değirmenlikızık Mahallesi, 430 ada, 3 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Vatan Mahallesi, 3991 ada, 4 parsel, 6996 ada, 8 parsel; 6996 ada 1-2-3-4-5-6-7-14-15-16-17-18-19-20 parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesi ile 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince Yunusemre Mahallesi 11 Eylül Bulvarından başlayıp Kazım Karabekir Mahallesinden geçen ve Millet Mahallesi, Osmangazi İlçesi ile Yıldırım İlçesi sınırlarında son bulan Yunusemre Caddesinin ismi değiştirilerek Yunus Emre Bulvarı ismi verilmesinden dolayı mevcut yolda bulunun 8. Arda Sokağın kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet ve Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

23- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Samanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. Meydan Sokaktan girişi olan 2107. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet ve Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

24- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Ağaçlık Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet ve Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

25- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Talebelere Hizmet Vakfı’ nın Kestel Orman İşletme Müdürlüğü sınırları dahilinde kalan, Yıldırım İlçesi, Hamamlıkızık Köyü, Küreklidere Mevkiinde bulunan (60 Ha.) 600.000,00 m2’ lik ormanlık sahası Rekreasyon Alanının Belediye Kanunun 75. maddesine istinaden Ortak Hizmet Projesi kapsamında Vakıfları adına kiralama talebiyle ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu ile Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

26- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yiğitler Mahallesi, 4611 ada, 14 parsel üzerinde bulunan inşaatın daire girişleri ekli planda yol gözükmesine rağmen kapalı olan sokak tarafından verildiğinden söz konusu yolun açılabilmesi için kamulaştırılması talebi ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

27- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Plan Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda Belediye Meclisinin 06.01.2016 tarih 12 sayılı kararında geçen ‘Meydancık Mahallesi, 4107 ada, 64 parsel sayılı ve 139,34 m2 alanlı taşınmaz ve üzerinde bulunan tescilli bina, eklentiler, Meydancık Mahallesi, 4107 ada, 65 parsel sayılı ve 211,73 m2 alanlı taşınmaz ve üzerinde bulunan tescilli bina’ ifadesinin sehven yazılmış olduğu anlaşılmış olup, mahalle adının Selimzade Mahallesi olarak değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

28- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ali ERGÜN’ ün sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

29- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Eylem ÖZDEMİR’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

30- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Şerafeddin ATALAY’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

31- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Servet ABIK, Cemalettin YILMAZ ve Ramazan TORUN tarafından yazılı olarak verilen,           1/1000 ölçekli S.S. Otosansit Yapı Kooperatifi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında; Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4224 ada, 129 parsel sayılı taşınmazın bir kısmı yeşil alan ve otopark alanında kalmakta olup, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda söz konusu yerin eğitim alanına alınması için plan değişikliği yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesi ile 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

32- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Servet ABIK, Cemalettin YILMAZ ve Ramazan TORUN tarafından yazılı olarak verilen, Belediye Meclisinin 01/07/2015 tarihli olağan toplantısında Yediselviler – Sıracevizler Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 13.35 hektarlık alan “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu bölgede yapılan değerleme çalışmaları doğrultusunda hazırlanan Yıldırım Belediyesi Yediselviler- Sıracevizler Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Uygulama Esasları” raporunun incelenmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesi ile 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

33- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Servet ABIK, Cemalettin YILMAZ ve Ramazan TORUN tarafından yazılı olarak verilen, Yeşil Mahallesi 8. Sağlık Sokakta bulunan 157 ada, 20 parseldeki Sivil Mimari Yapının Belediye Hizmet Binası olarak değerlendirilmesi için kamulaştırma çalışmaları yapılması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

Karar verildi.

Meclis Başkanı

İsmail Hakkı EDEBALİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU