14 Temmuz 2016 Tarihli Meclis Kararı

14 Temmuz 2016 Tarihli Meclis Kararı
11.07.2016 15:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2016 yılı 30. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 30. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 11/07/2016 Pazartesi günü saat 15:00’ de yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 30 uncu, 2016 Yılı toplantı döneminin 7 inci olağan toplantısının 14/07/2016 Perşembe günü saat:17:00’ de yapılan 2 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç-Piremir-Mollaarap Mahalleleri 3.Derece Doğal Sit Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında, Piremir Mahallesi, 354 ada, 53-54 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Vakıfköy Mahallesi, 2675 ada, 30-31-32 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 28 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 6 ret oyu, CHP Grubunun 4 ret oyu) ile kabulüne,

3- İmar Komisyonunun, Yıldırım İlçesinde Münferit Mahallelerde kalan 5 adet trafo yerinin işlenmesine yönelik plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Ortabağlar Mahallesi, 2105 ada, 3-4 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 3991 ada, 4 parsel, 6996 ada, 8 parsel, 6996 ada, 1-2-3-4-5-6-7-14-15-16-17-18-19-20 parsellerde plan değişikliğine yönelik askı itirazı hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 28 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 6 ret oyu, CHP Grubunun 4 ret oyu) ile kabulüne,

6- İmar Komisyonunun, Yediselviler-Sıracevizler Mahallelerinde 13,35 Hektarlık Alanda Kentsel Dönüşüm Uygulama Esaslarının belirlenmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 28 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 6 ret oyu, CHP Grubunun 4 ret oyu) ile kabulüne,

7- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet AKTAŞ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

8-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nuri Gürhan ACAR’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

9- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Servet ABIK’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

Karar verildi.

Meclis I. Başkan V.

Şükrü KÖSE
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU