12 Ocak 2016 Tarihli Meclis Kararı

12 Ocak 2016 Tarihli Meclis Kararı
12.01.2016 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2016 yılı 1. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 1. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 06/01/2016 Çarşamba günü saat 17:00’ de yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 23 üncü, 2016 Yılı toplantı döneminin 1 inci olağan toplantısının 12/01/2016 Salı günü saat:17:00’ de yapılan 2 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Yıldırım (Bursa) Mevlana ve Ulus Mahalle Sınırları içerisinde kalan 14,6 hektarlık alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından yapılan askı itirazları hakkındaki yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesi ve hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Zekeriya AYIŞIK’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

3- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Faruk MEMİŞOĞULLARI’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

Karar verildi.

 

Meclis Başkanı

İsmail Hakkı EDEBALİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU