06.09.2017 Tarihli Meclis 2. Oturum Kararları

06.09.2017 Tarihli Meclis 2. Oturum Kararları
12.09.2017 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2017 yılı 43. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 43. Toplantısı

 

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 06/09/2017 Çarşamba günü saat 17:00’ de yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 43 üncü, 2017 Yılı toplantı döneminin 8 inci olağan toplantısının 12/09/2017 Salı günü saat:17:00’ de yapılan 2 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

 

1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı’ nın onaylanması hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN, Mehmet TEMİRTAŞ 8 ret - CHP; Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR ve Cemil OCAK 4 ret - AK Parti; 29 kabul oyu) ile kabulüne,

 

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Revizyon İmar Planına yapılan askı itirazları hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, Yiğitler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Esasları’ nın belirlenmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Abdülkadir KARLIK’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Zehra SÖNMEZ’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

Meclis I.Bşk.V.

Şükrü KÖSE

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU