06.12.2017 Tarihli Meclis Kararları 2. Oturum

06.12.2017 Tarihli Meclis Kararları 2. Oturum
12.12.2017 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2017 yılı 46. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 46. Toplantısı

 

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 06/12/2017 Çarşamba günü saat 17:00’ de yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 46 ıncı, 2017 Yılı toplantı döneminin 11 inci olağan toplantısının 12/12/2017 Salı günü saat:17:00’ de yapılan 2 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

 

1-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Samanlı Mahallesi, 3540 ada,176-177 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı kapsamında, Namazgah Mahallesi, 545 ada, 11 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazları hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN, Mehmet TEMİRTAŞ’ ın mahkeme kararına 8 kabul, diğer kısmına 8 ret oyu - CHP; Nimet Yıldız, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR, Cemil OCAK’ ın mahkeme kararına 4 kabul, diğer kısmına 4 ret oyu - AK Parti; 28 kabul oyu) ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, İlçemizde Planlı Alanlar Yönetmeliğinin madde 19 (Parsel Kullanım Fonksiyonlarına Göre Yapılaşma Koşulları) f bendine göre uygulama yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

İmar Komisyonunun, Vatan Mahallesi dahilinde bulunan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı sınırlarının revize edilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planının 13,15 Hektarlık kısmını kapsayan alanın plan notlarında değişiklik yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN, Mehmet TEMİRTAŞ’ ın mahkeme kararına 8 kabul, diğer kısmına 8 ret oyu - CHP; Nimet Yıldız, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR, Cemil OCAK’ ın mahkeme kararına 4 kabul, diğer kısmına 4 ret oyu - AK Parti; 28 kabul oyu) ile kabulüne,

 

7-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Fatih CELEN’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

Karar verildi.

 

 

 

Meclis Başkanı

Şemsettin HACIOĞLU
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU