13/04/2019 Tarihli Meclis Kararları

13/04/2019 Tarihli Meclis Kararları
13.04.2019 11:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2019 yılı 1. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 1. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 13/04/2019 Cumartesi günü saat 11:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 1 inci, 2019 Yılı toplantı döneminin 1 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

5393 Sayılı Kanunun 19 uncu 33 üncü ve 24 üncü maddeleri uyarınca yapılan seçimlerin sonucuna göre;

 

Belediye Meclis 1. Başkan Vekilliğine: Ali ÇİFTÇİ,

 

Belediye Meclis 2. Başkan Vekilliğine:  Ahmet SAGDIÇ,

 

Yıldırım Belediyesi Asil Divan Katipliklerine: İmren ÇAVUŞOĞLU, Ahmet AKSU,

 

Yıldırım Belediyesi Yedek Divan Katipliklerine: Nazlı Merve ERYILMAZ, Fatih KARA,

 

Yıldırım Belediyesi Encümen Üyeliklerine; Cahit GÜNER, Hızır ÇETİNKAYA, Şenol ÇULCU,

 

5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Plan ve Bütçe Komisyonuna: Hilmi PAKYÜREK, Mücahit BOZKURT, Ahmet SAGDIÇ, İsmail TEKİN, Mustafa BOZKURT,

 

5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan İmar Komisyonuna: Merve EKMEKCİ, Fatih KARA, Ali ÇİFTÇİ, Oktay ALTUN, Burak Alp ÖZBEK,

 

5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Hukuk Komisyonuna: İmren ÇAVUŞOĞLU, Nazlı Merve ERYILMAZ, Şefik KAYA, Servet ÇAĞIL, İhsan BİLGİLİ,

 

5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonuna: Selim YOLGEÇEN, Süleyman ÖZTÜRK, Ahmet AKSU, Recep BAYRAM, İsmail TURAN,

 

5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonuna: Sevim PARLAK, Cemal Abdulnasır YAŞAR, Feridun ÖZYÜKSEL, Cemil OCAK, Salih BARIŞ,

 

5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna, Sevim PARLAK, İmren ÇAVUŞOĞLU, Nazlı Merve ERYILMAZ, Nurettin SANATÇI, Mustafa Engin KARGILI’ nın seçilmelerine,

 

 

 

Karar verildi.

 

 

 

Meclis Başkanı

Oktay YILMAZ

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU