13/04/2021 Tarihli Meclis Kararı

13/04/2021 Tarihli Meclis Kararı
13.04.2021 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2021 yılı 22. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 22. Toplantısı

 Yıldırım Belediye Meclisi’nin 07/04/2021 Çarşamba günü saat 15:00’ de yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 22 inci, 2021 Yılı toplantı döneminin 4 üncü olağan toplantısının 13/04/2021 Salı günü saat 15:00’ da yapılan 2 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 

1- Denetim Komisyonunun, Yıldırım Belediyesinin 2020 Yılına ait Denetim Raporu hakkında Meclise bilgi sunuldu.
 
2- Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ nün, 2020 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun, mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret ile - AK Parti  ve MHP Gruplarının 28  kabul oyu) ile kabulüne,
 
3- İmar Komisyonunun, Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında; Değirmenönü Mahallesi, 7430 ada, 1 parsel, 7426 ada, 3 parsel ve 7420 ada 4 parselin güneyindeki alana ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 400 ada, 23 parsel, 5032 ada, 9 parsel ve 495 ada, 27 parsel ve güneyine ait Yıldırım Belediye Meclisi’nin 05.02.2020 tarih ve 68 sayılı kararı ile uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.07.2020 tarih ve 995 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine ilişkin, Bursa Valiliği, İdare ve Denetim Müdürlüğü’nün Plan İnceleme Raporu hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 487 ada, 1-2 parsel, Akçağlayan Mahallesi, 930 ada, 5 parsel, 930 ada 79-81-84 parseller, 950 ada, 15 parsel, Yeşilyayla Mahallesi, 1179 ada, 32 parsel sayılı taşınmazlara ait Yıldırım Belediye Meclisi’nin 05.02.2020 tarih ve 73 sayılı kararı ile uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.07.2020 tarih ve 1127 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine ilişkin, ilişkin, Bursa Valiliği, İdare ve Denetim Müdürlüğü’nün Plan İnceleme Raporu hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, mülkiyeti belediyemize ait Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 2694 ada, 2 sayılı ve 913 .66 m2. sahalı taşınmazın anaokulu yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
7- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet AKSU’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
8- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ali MOLLASALİH’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
9- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Sedat Servet HOCAOĞULLARI’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
 
 
 
Karar verildi.
 
 
 
                                                                                                               Meclis Başkanı   
                                                                                                             Oktay YILMAZ   
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU