14/01/2020 Tarihli Meclis Karar Özeti

14/01/2020 Tarihli Meclis Karar Özeti
14.01.2020 15.00

Seçim Dönemi 2019-2024
2020 yılı 10. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 10. Toplantısı

 

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 08/01/2020 Çarşamba günü saat 17:00’ de yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 10 uncu, 2020 Yılı toplantı döneminin 1 inci olağan toplantısının 14/01/2020 Salı günü saat:15:00’ de yapılan 2 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

 

1-

İmar Komisyonunun, İlçemiz sınırları dahilinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylı olan alanlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre imar uygulaması yapılması kararı bulunan bölgeler dışında kalan yerlerde, 7181 sayılı Yasanın Resmi Gazetede yayınlandığı 10.07.2019 tarihinden sonra Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği veya Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği gereği parsel cephe ve derinlik koşullarına uymak kaydıyla parselasyon planı hazırlanması ve 3194 sayılı İmar Kanunun 15., 16. ve 17. maddelerine göre de imar uygulaması işlemlerinin (imar planına göre ifraz, tevhid, yola terk ve yoldan ihdas işlemlerinin) yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Sevim PARLAK’ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ ın  sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı

Oktay YILMAZ

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU