16.04.2014 Tarihli Toplantı Kararları

16.04.2014 Tarihli Toplantı Kararları
16.04.2014 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2014 yılı 2. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 2. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 16/04/2014 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 2 nci, 2014 Yılı toplantı döneminin 2 nci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir. 

1-    Geçen Toplantı Zaptının Okunması; 05/03/2014 günlü olağan toplantıya ait zaptın ve 11/04/2014 günlü olağan toplantıya ait zaptın aynen kabul edilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
2-    2013 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 33 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu, CHP Grubunun 5 çekimser oyu ) ile kabulüne, 
3-    Denetim Komisyonunun, Yıldırım Belediyesi’ nin 2013 Yılına ait denetim raporu hakkında Meclise bilgi sunuldu. 
4-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mimarsinan Mahallesi, 1577 ada, 43 parsel sayılı gayrimenkulun Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek alınması hakkındaki raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
5-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri 3. Derece Doğal Sit Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Cumalıkızık Mahallesi, 2823 ada, 21 parsel sayılı gayrimenkulun Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek alınması hakkındaki raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
6-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri 3. Derece Doğal Sit Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Cumalıkızık Mahallesi, 2788 ada, 30 parsel sayılı gayrimenkulun Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek alınması hakkındaki raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
7-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Davutkadı Mahallesi, H22d.07b.3d pafta, 219 ada, 13 parsel sayılı gayrimenkulun Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek alınması hakkındaki raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
8-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan Namazgah Mahallesi, H22d.07b.4d pafta, 627 ada, 2 parsel sayılı gayrimenkulun Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek alınması hakkındaki raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
9-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Zümrütevler Mahallesi, 870 ada, 7 parsel; 877 ada, 1 ve 2 parseller ile 878, 1 parsel sayılı gayrimenkulün Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek alınması hakkındaki raporunun mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 33 kabul oyu, CHP Grubunun 5 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu) ile kabulüne, 
10-    Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonunun, İlçemizde bulunan tarihi mekânların çevresindeki bakımsız görünen binaların dış cephe görünümlerinin güzel hale getirilmesi konusu hakkındaki raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
11-    Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi ve Murakabe Heyetine üye seçimi ile ilgili yazısının; bir sonraki toplantıda görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
12-    Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Marmara Belediyeler Birliği’ ne üye seçimi ile ilgili yazısının; Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere Asil Üyeliklere Şükrü KÖSE, İlhami AYDIN, Yedek Üyeliğe Cemalettin YILMAZ’ ın seçilmelerinin mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 33 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu, CHP Grubunun 5 ret oyu) ile kabulüne, 
13-    Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Tarihi Kentler Birliği’ ne üye seçimi ile ilgili yazısının; Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere Asil Üyeliğe Mesut EFE, Yedek Üyeliğe Servet ABIK’ ın seçilmelerinin mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 33 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu, CHP Grubunun 5 ret oyu) ile kabulüne, 
14-    Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ ne üye seçimi ile ilgili yazısının; Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere Asil Üyeliğe Zekeriya AYIŞIK, Canip SENAL, Yedek Üyeliğe Eylem ÖZDEMİR’ in seçilmelerinin mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 33 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu, CHP Grubunun 5 ret oyu) ile kabulüne, 
15-    Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Bursa İli Belediyeler Birliği’ ne üye seçimi ile ilgili yazısının; Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere Asil Üyeliğe Mehmet KAŞİFOĞLU, Mehmet FERAH, Şeyma GÜRDERE, Ahmet HACIOĞLU, Yedek Üyeliklere Selim YILDIRIM, Emine YAZICIOĞLU’ nun seçilmelerinin mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 33 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu, CHP Grubunun 5 ret oyu) ile kabulüne, 
16-    Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’ ne üye seçimi ile ilgili yazısının; Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere Asil Üyeliklere Ahmet Necati DEMİR, Süleyman KESKİN, Yedek Üyeliğe Ebru AHU’ nun seçilmelerinin mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 33 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu, CHP Grubunun 5 ret oyu) ile kabulüne, 
17-    Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Bursa Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği’ ne üye seçimi ile ilgili yazısının; Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere Asil Üyeliklere Ahmet ŞENER, Cemal Abdulnasır YAŞAR, Yedek Üyeliğe Ramazan TORUN’ un seçilmelerinin mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 33 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu, CHP Grubunun 5 ret oyu) ile kabulüne,
18- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Yıldırım Belediye Meclisinin her ayın hangi günü toplanacağının ve Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlara kayıt edilip edilemeyeceğinin belirlenmesi ile ilgili yazısının; Belediye Meclisinin her ayın ilk Çarşamba günü saat:17:00’ da yapılmasının ve sesli cihazlarla kaydedilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
19-    İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemizde yetkili Memur Sendikası (BEMBİRSEN) ile Yıldırım Belediyesi arasında yapılmış olan 06/10/2010 tarih ve 467 sayılı Meclis Kararınca yapılan Toplu Sözleşme (Sosyal Denge Sözleşmesi)’ nin Nisan 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yenilenebilmesi amacıyla, Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
20-    Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanununun  32. maddesi uyarınca 2014 yılı için Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkı miktarının belirlenmesi ile ilgili yazısının; huzur hakkı miktarının Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin günlük tutarının üçte biri olarak belirlenmesinin oy birliği ile kabulüne, 
21-    Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Başkan Yardımcılarına ödenecek aylık miktarının belirlenmesi ile ilgili yazısının; Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3' ü oranında belirlenmesinin oy birliği ile kabulüne, 
22- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ nün Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübüne Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesinden 700,00 TL nakdi yardımın aktarılmasının yapılıp yapılamayacağı ile ilgili yazısının; Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübüne 70.000,00(yetmişbin)TL. aktarılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
23-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3063 ada, 5 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
24-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Karapınar Mahallesi, 1968 adanın doğusuna ilişkin plan değişikliği kapsamında güney-kuzey doğrultusunda 10 m. olarak Ankara Yoluna bağlanan yolun Kestel İlçesi, 497 ada, 2 parsel sayılı taşınmazdan geçen itiraza konu olan kısmı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
25-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Piremir Mahallesi, 370 ada, 14 parsel; 3932 ada, 5 parselde plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
26-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Samanlı İmar Planı dahilinde kalan Samanlı Mahallesi Samanlı Caddesi üzerinde bulunan 14 mt. lik yolun Çevre Yoluna kadar uzatılması için plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
27-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yunusemre Mahallesi, 6367 ada, 23 parsel sayılı gayrimenkulün Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek alınması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
28-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Cumalıkızık Mahallesi, 2823 ada, 19 parsel sayılı gayrimenkulün kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 29-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan Teferrüç Mahallesi, H22d.07c.1a pafta, 789 ada, 1 sayılı gayrimenkulun kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
30-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Yıldırım - Arabayatağı Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Ulus Mahallesi, H22d.08a.2b pafta, 3597 ada, 75 parsel sayılı gayrimenkul; 3599 ada, 23 parsel sayılı gayrimenkulun kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,31-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Demetevler - İsabey Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Demetevler Mahallesi, H22d.04c.4a pafta, 2710 ada, 1 parsel sayılı gayrimenkulun kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 32-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Gurubu Meclis Üyeleri Zehra Sönmez, Şükrü Köse ve İsmail Açe tarafından yazılı olarak verilen, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesine istinaden, ortak hizmet projesi kapsamında Belediyemiz ile Bursa Seyyar Pazarcılar Odası arasında 2014 yılını kapsayacak şekilde protokol yapmak için Başkanlık Makamı’ na yetki verilmesi ile ilgili önergenin; Belediyemiz ile Bursa Seyyar Pazarcılar Odası arasında 2014 yılını kapsayacak şekilde protokol yapmak için Başkanlık Makamı’ na yetki verilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 33-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Gurubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, Özgür Demir, Erdal Işık, Mustafa Alkan, Fikret Şen, Nuri Gürhan Acar, Ali Gümrükçü Ahmet Aktaş tarafından yazılı olarak verilen, yeni oluşan meclis yapısı ve yıldırım İlçemizin kentsel dönüşümünü takip etmek amacıyla ve çözüm üretmek amacıyla;  Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu, Engelliler Komisyonu kurulması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 34-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Gurubu Meclis Üyesi Şerafeddin Atalay tarafından yazılı olarak verilen, en son temizlik ihalesinin hangi tarihte yapıldığı, kaç firmanın ihaleye girdiği, kaç firmayla çalışıldığı, ihale bedelinin ne olduğu ve bu firmaların ihale süresinin ne kadar olduğunun belirtilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 35-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Gurubu Meclis Üyesi Şerafeddin Atalay tarafından yazılı olarak verilen, şehrin doğu yakasından başlamak üzere batı sınırında son bulmak kaydı ile Ankara Caddesi üzerindeki kötü görüntüyü yok etme adına, Ankara Caddesi’ nde sağlı sollu tek celsede plan çalışması yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 


Karar verildi.


Meclis Başkanı    

İsmail Hakkı EDEBALİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU